מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

110 מ מעונות יום - משרדי ממשלה 5780599.... 6 פתיה (שע"י מוסדות כסא רחמים) מרגליות n 6188825. ..................... 60 (בן-ארי) אברבנאל מתנ"ס n 050-4136939/2, 5749094....1 שד' הנצי"ב נווה בנימין n 5793652......... 44 הרב ש"ך עטרת החינוך - באידיש n 6193247. ....................................................4 חגי 052-7137447.................................... 8 גיבורי ישראל 6731592. ..................... 10 סמטת אז"ר אז"ר פנינת n 6195469. ...................26 אברמסקי שבע בת פנינת n 6162375. .................................................7 נפחא 5788652. ......................... 17 הגר"א פנינת הגר"א n 5789849..... 7 , יהודה הלוי 4 יהודה הלוי פנינת המעונות n 050-4147090.................................................... 6168651. .............................11 מימון מיכל פנינת n 6184146, 052-6796087......... 11 שח"ל פנינת שרית n 050-3003100, 077-8168167.... 3 ההגנה פרחי מרים n 5379060, 9090920.................... 8 רב אשי קטנטנים n 053-3165010, 7446888 ............ 31 בן זכאי רוב נחת n 054-8380404....................... 20 חברון תפארת דוד n מקוואות 5744870. ................................... 16 רבינא ויז'ניץ, n 6187479. ......... )14 , (מהרש"ל 7 חפץ חיים זכרון מאיר, n 5709617. .............. )12 (הרצוג 4 אחיה השילוני מי נחת n 5794489. ............... (פינת רחוב מימון) 14 קאליש מרכז n 5744869........ (ליד בי"ס רזילי) 25 נחל שורק נוה אחיעזר n 9608183 קומה א'.. 2 סוקולוב פינת אבן שפרוט סוקולוב n 9608182 קומה ב' . .............................................. 5790636.....א' (כניסה מימין לביה"כ) 12- דנגור פרדס כץ n 6196867. ........... (ליד ביהכנ"ס) 15 נויפלד קרית הרצוג n 5705417. .......... (ליד אם וילד) 13 אבני נזר רמת אלחנן n 5744868 2 קומה ......................... 7 בארי שיכון ג', n 9087072 4 קומה ............................................... 5794661......)33 (מאחורי בר אילן 13 זבולון המר שיכון ה' n מרכזיות פדגוגיות למרכזיות פדגוגיות השייכות לסמינרים יש ליצור קשר עם משרדי הסמינר. 6777080.........12 שלמה המלך חינוך העצמאי אגו"י, n 5791123.1 אהרונוביץ מחשבת בצלאל-ללמוד וללמד n משפחתונים עירוניים ראה גם בדפי מידע (כחולים): מעונות יום מחלקת משפחתונים עירית בני ברק n 7707330. ................................................31 הירדן משרדי ממשלה 1299.מידע על משרדי הממשלה מענה ממשלתי מרכזי n 02-6707211...............מרכזיה משרד נשיא המדינה n 02-6546700.......................משרד ראש הממשלה n 02-5317155.......... קרית ממשלה ירושלים 1 קפלן אוצר n 6975540. ................................פניות הציבורבטחון n 1111......... לשכת גיוס -מוקד ארצי (לכל לשכות הגיוס בארץ) sar@mops.gov.il................. בטחון פנים - משטרה n *6050...............................מרכז מידעביטוח לאומי n 02-5847211.... קרית הממשלה 3 קלרמון גאנו בינוי ושיכון n 03-7632702....... , תל אביב 125 מחוז המרכז: דרך מנחם בגין *5442..............................מוקד טלפוני כללי לסיוע בדיור 02-5080000...................... ירושלים 39 ירמיהו בריאות n *5400................................................ קול הבריאות 074-76817777... ירושלים 7 בנק ישראל האנרגיה והמים n 02-6553701.............. י-ם 7 בנק ישראל הגנת הסביבה n 02-5303111........................ י-ם 9 שד' יצחק רבין חוץ n 073-3933060..................... י-ם 34 שבטי ישראל חינוך n 9485800.. בית דגן 30 דרך המכבים ראשל"צ ת.ד. חקלאות n *6016................................................. מוקד שירות *6680.................... י-ם 5 בנק ישראל כלכלה ותעשיה n 02-5411111...... ירושלים 3 קלרמון גאנו מדע וטכנולוגיה n מס הכנסה-רשות המיסים n *4954 ,12224954. .......................... מרכז מידע ושירות 074-7619848............... ר"ג 38 פקיד שומה גוש דן: בן גוריון 074-7619338......... רמת גן 155 גוש דן ז'בוטינסקי מע"מ n 073-3925555................. י-ם 29 צלאח א-דין משפטים n 02-6752523...................... י-ם 2 קפלן עבודה ורווחה n 118............................................... מוקד מידע וסיוע 073-3320160............................... י-ם 2 קפלן פנים n *3450............, מגדלי שקל 168 משרד הפנים ב"ב ז'בוטינסקי 02-6547022............ ירושלים 3 עם ועולמו שוויון חברתי n *8840.....................................מוקד לאזרחים ותיקים: 02-5311101............. ירושלים 1 כנפי נשרים שירותי דת n 02-5311111.........................................מרכז מידע: *5678............ קרית הממשלה י-ם 5 בנק ישראל תחבורה n 02-6664200....... י-ם 1018 ת.ד. 5 רח' בנק ישראל תיירות n *6621..................................... י-ם 23 יפו תקשורת n 02-5703896 ·משלוחים לכל רחבי הארץ· ברשיון משרד הבריאות 2015 קייטרינג יוקרתיביכורים. עם רשת מטבחים בפריסה ארצית לאירועים | למוסדות | למפעלים | למשרדים למארגני נופשים | לקבלנים ומארגני אירועים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=