מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

109 מ מוהלים - מעונות יום מוהלים - המשך 052-7671602..................... 73 כהנמן סתיו ר' יוסף, n 052-7115356...................... ערבליך ר' דוד ישראל n 054-8487182......... א' 11 העליה השניה פוקס ר' זאב, n 054-8448791, 6777667................. פוריס ר' לוי צבי n 054-6389446, 5700672..................... פינץ ר' יוסף n 050-4127601........................ פישר ר' רפאל אריה n 052-7112071............................. פרבשטיין ר' דוד n 052-7653768............................ פריינד ר' עזריאל n 5747004, 052-7676261............. פרנקל ר' יוסף צבי n 052-7134141..... 3 הראשונים פרץ ר' אברהם ישראל, n 053-4100191................................ פש ר' שמואל n 054-8409631..........5 גבעת פנחס צאלער ר' אפרים, n 050-4190161................................ צברי ר' יהודה n צביון הרב דוד-מוהל מומחה בדקדוק ההלכה וכהנחיות משרד הבריאות 053-3124-800.......................................נייד: 052-2562771, 6776173................... קארו ר' יחיאל n 052-7658551.............................. קוגל ר' אברהם n 050-4141855.............................. קופילוביץ ר' נח n 052-7694447........................... קורלנסקי ר' יעקב n 052-7646819.................................... קליין ר' דב n 053-3121880, 6191959................. קלמן ר' שלמה n 6198121. ...................................... קניג ר' יהודה n 052-7618236.............................. קרביץ ר' ידידיה n 053-3185350, 08-8525285...... רדז'מינסקי ר' משה n 058-3244474.............................. רוטר ר' אברהם n 6189733. ................................ רוטשילד ר' רפאל n 053-3157951, 5795159............ רוטרמן ר' א. פנחס n 054-8485995, 053-3184836............. רוקח ר' אהרן n 053-3189694............................. רפפורט ר' משה n 054-8456780.............................. שוחט ר' שלמה n 050-4123185, 6163119........... שטרן ר' אהרן יצחק n 050-4129935, 5741935.................. שטרן ר' טוביה n 054-8448004.............................. שטרן ר' מרדכי n 052-7636344......................... שטרן ר' משה הלל n 5742525, 050-4159254.................. שכטר ר' יעקב n 054-8403804................................. שכטר ר' צבי n 050-4121430.........................6 שעיו ר' ישי, וינרב n מוסדות לבנות ראה גם בדפי מידע (כחולים): בתי ספר חסד לאברהם - פנימיה n 8060570. .................. 8060574 חדר צוות 32 יונה הנביא קרן הילד n 6749811. .................................... 35-37 גיבורי ישראל מוסדות לבנים ראה גם בדפי מידע (כחולים): תלמודי תורה, ישיבות וכוללים בתי אבות פוניבז' n 6197061. ........................................6 פנימיה: מלצר 050-4141833.............................מנהל: הרב אשר ורנר 7707903/4/5. .................................משרדי המוסדות 5782534. .................................................... פקס מגן הילד n 5700156. ...........................................3 ברנדשטטר 5784500. ............................ ט.צ. 3 פנימיה: ברנדשטטר קרן הילד n 5746606. ........................................62 קהילות יעקב 6749811. ......................35-37 משרד ראשי: גבורי ישראל 050-4150204..............................................מנכ"ל מס הכנסה ראה גם בדפי מידע (כחולים): משרדי ממשלה מע"מ ראה גם בדפי מידע (כחולים): משרדי ממשלה מעונות יום ראה גם בדפי מידע (כחולים): גני ילדים ובמשפחתונים 5799586. ...........................5 אביעד אהלי אברהם n 073-2394670, 054-8439518.......51 עזרא אור החיים n 073-2394405.......................................משרד ראשי 5702529. .......................... 7 ראדזמין אור ירושלים n 053-3136772...........................20 אהרונוביץ בונבון n 6514088. .......................11 אברבנאל בית חלומותי n 5780038 5 ישעיהו ........................5748576 19 בארי 053-3126010, 050-4132048..... 26 הירדן בית יהודית n 6771308. ......... פ. אמרי חיים 25 קיבוץ גלויות בית יעקב n 6338888. ........................... 9 משרד: מצדה דובדבן n 5798882. ....................................15 מעון: דוד מכלוף 5743831. ......................118 השומר הבון בון במעון n הועד למען הילד העולה – נשי אגו"י n 6761951. ................................................. 6 זמבא 6746347. ............9 (גלית עטרי) האי גאון שרה הליכות n 052-7118997...................6 ישמעאל המעון הקסום n 052-7118997, 054-8471166................... 21 אברבנאל 6197567....16 (מינה פלדמן) בן עזאי לפעוט התפתחות n 5746663. ....................6 (מרים כהן) תורת חיים ויז'ניץ n 5549675. ............................................1 תורת חיים 5351145. .....................78 חזון איש חבצלת הדרום n 5748145, 050-4178977.........52 עוזיאל חסדי בנימין n טף טיף n 050-4156127, 072-2513101............... 10 חידושי הרי"ם 6711801. ...............1 (מעון יום שיקומי) הרי גולן יד לטף n 9334509, 054-8599189.........7 גרשטנקורן מכל הלב n 050-4114182, 050-4157032.........10 הנגב מעון אתי n 5707116, 052-7657886........ 19 צירלסון מעון אסתר n 053-4153647.............. 5 שמשון הגיבור מעון הארמון n 5798882. ..........................15 דוד מכלוף חנה מעון n 5703853, 054-4842065.......12 סעדיה גאון מעון לאה n מעון פיצפונים - שביל ונתיב n 6182206, 050-9009276...........................49 חזון איש 6189667, 052-7626309/10.......5-7 קלישר שיר מעון n

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=