מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

111 ס סמינרים לבנות - ספריות סמינרים לבנות 6714444, 073-2394440.............51 עזרא אור החיים n 073-2394472...............................................תיכון 073-2394602............................................. סמינר בית המורה - סמינר בית יעקב תל אביב n 6170170, 6170181................................64 ר' עקיבא ראה מודעתינו בסיווג זה בית יעקב גור חסידי n 6150400. ................28 כתות סמינר והשתלמויות: הרצוג 6190140. ..............................50 כתות תיכון: חזון איש בית מלכה בעלז n 073-2766888.................38 תיכון וסמינר: הרב פוברסקי 053-3136552............... מנהלת התיכון: הגב' מרים רינגל בנות א"י סאטמר n 6161336, 5257946............. כתות ט' י' 13 קדושת יום טוב 6161336, 5257946............. כתות י"א י"ב 29 ישמח משה 6778791. .............................99 תיכון: חזו"א ויז'ניץ n 6778791. .....................................3 סמינר: טל חיים 5705969. .....................92 כהנמן (תיכון) מעלות יעל n 7787788. .................... 131 כהנמן סמינר אהל רחל n 6181158. .............. תיכון 33 אהרונוביץ סמינר אלקיים n 9019686. .............................. כתות ה' ו' 33 אהרונוביץ 5794002........100 הרב כהנמן סמינר בית יעקב גברא n סמינר בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל n 073-2370500 .................... (שנתונים א'-ב'-ג') 27 הירש 6171200...... (שנתונים ד'-ה'-ו' והשתלמויות) 12 בעל התניא סמינר בית יעקב נתיבות הדסה- אור החיים n ,6714444, 073-2394440..............................51 עזרא סמינר בית יעקב עטרת רחל n 5700706, 6221563/4.......... ב"ב 2704 ת.ד. 33 אהרונוביץ סמינר בית יעקב ע"ש הרב שצ'רנסקי ז"ל ת"א n 5113232. ................................... ת"א 4 יצחק אלחנן 6170170. ................... 64 שלוחת בית המורה: ר' עקיבא 0733-864-999...106 כהנמן סמינר בנות לאה אסתר, n 6714500. ...............30 אמרי ברוך סמינר הרב כהנא, n 5774800.............. ב' 31 אהרונוביץ סמינר הרב מאיר, n 7155722.......................25 אבוחצירא סמינר וסרמן n 7748050... 111 כהנמן סמינר ותיכון בית יעקב החדש, n 6747430. ..............6 בר יוחאי סמינר חסידי באידיש, n 5705969........ כתות ה' ו' 92 כהנמן סמינר נתיבי בינה, n 6157100, 5707836........................ 15 צפת תהילה, n 5786278.........2 זבולון המר תיכון וסמינר כלל חסידי, n 9499584.............................8 מתתיהו תיכון חדש, n ספריות מסילה – ספריה תורנית לעיוורים n 5782895, 050-4148208. ...........................8 טולדנו מרכז מידע לבריאות המשפחה ספריה בריאותית n 6164451..................................................18 יואל 5740555.............., דסקל 4 תורת חיים ספריה לילדים n 052-7128427..שבטי ישראל/רמב"ם ספריה ע"י קטלוג n . גם בדו"אל 16:00-18:00 ' ספרים לילדים ולנשים ע"י קטלוג, יום ד . עם המילה קטלוג s0527128427@gmail.com 9468290...............24 הושע ספריה עירונית בני ברק n .073-3475759 זימון תור 6185084, 054-8479071.30 אברמסקי ספריה חרדית n .16:30-19:00 ' לבנות ולנשים רק תושבות ק. הרצוג ופרדס כץ, יום ג ספרי חסידות לעיון ספרית החסידות היכל מנחם n 5795729...................................................9 רש"י נשים: ג' 10:00-13:00 ' , ו 10:00-19:00 ' ג 10:00-22:00 ' גברים: א' ב' ד' ה .19:00-22:00 5793671........................ א' 6 צפניה ספרית ורבלוף n 17:00-18:00 , לנערות ולנשים יום א' בלבד 053-3140519........דבורה הנביאה ספרית חסדי גילה n 20:00-20:30 , בנים 19:00-20:00 16:00-17:00: יום ד', בנות ונשים ספרית יד יצחק n 5798907................................. , חסין 10 הרב שטרסר בתאום. 17:00-18:00 ' ספרי קריאה וקומיקס לילדים (גם מנולינים). יום ג 054-8477201.......... א' 36 אבן גבירול ספרית רמב"ם n . בתאום מראש 16:00-17:00 ' לכל הגילאים ב 7240555........... ת"א 25 שאול המלך ספרית שער ציון n 7240557........................................ספרית הרמב"ם יש לברר שעות פתיחה של כל מדור אין חכמים כבעלי ניסיון לְכַתְּחִילָּה מכון כישורים 03-6170181 Kishurim@byta.org.il החזר שכר לימוד שעות מענק תכנים איכותיים ומקצועיים השמה 90% סימולציות מתקדמות לימודים מוכרים מלגות לזכאיות 03-6170170/1/2/3/4 ask@byta.org.il "בית המורה – בית יעקב" ע"ש הרב שצ'רנסקי 70 054-8494167 : שלוחות ביתר/בית שמש | 64 שלוחת ב"ב: רח' ר' עקיבא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=