מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

108 לשכות - מוהלים ל-מ לשכות לפניות הציבור "דגל התורה" הלשכה לפניות הציבור n 9409000. .................... בני ברק 375 ת.ד. 86 הרב כהנמן אגודת ישראל בני ברק הלשכה לפניות הציבור n 5600700. ......................................... 57 רבי עקיבא שי"ל – שירות יעוץ לאזרח n יעוץ והכונה לאזרח במערכת יחסיו עם הרשויות השונות 6189670, 5776391.............................. 89 רבי עקיבא 6197240. ...................... פרדס כץ 60 מתנ"ס אברבנאל מדרשות לחוזרות בתשובה למתחזקות ובעלות תשובה - פנימיהמדרשת אור השם n 052-7672561.........................................בית שמש סמינר ללימודי היהדות סל"ה n 6183275. ............................................. 13 השל"ה 6160951 פקס .............semsela@gmail.com דוא"ל 5791138. ....................מנהל: הרב יחזקאל שיין שליט"א 5793035. .................................... 5 ירמיהו ערכים n 058-3210635, 052-3642614..... ר"ג 20 יונה ראו באורי n שלהבת לב לאחים n 6145043/4, 052-7632642............................4 זכריה 17-30 קירוב לרווקות בגיל מוהלים 6770331.....אדיר הרב אליהו מוהל מומחה n 052-7166157.............................. אבוהב ר' מאיר n 050-4119181................................ אבייב ר' אהרן n 050-4186666......................... אברוצקי ר' יחזקאל n 050-4169300................30 פוברסקי איבגי ר' אלעד, n 054-8485305.............................. איזק ר' יחזקאל n 5742880, 054-8450881......9 דסלר אייזן ר' יוסף דוד, n 08-9741677, 052-7664258.... איראם ר' איסר יהודה n 08-9791999, 054-8456662. ......... ארג'ואן ר' אביעד n אשלג ר' יהושע 03-6186924................................ 050-4118000 053-3177820.73 /כהנמן 6 פוברסקי באך ר' דוד ישראל, n 052-7672383, 9335388............ בבייב הכהן ר' אריה n 054-8410356................ 3 בידרמן ר' שלמה, גני גד n 054-8423496.......................... בלויגרונד ר' בנימין n 054-8482991.................... ב' 8 קאליש בלחסן ר' דן, n 058-3222007, 6769486................... בן נון ר' יצחק n 050-4146471................................ ברגר ר' אהרון n 1800-222-770. ברית יוסף יצחק, לתינוקות ומבוגרים n 5702187, 054-8420608...........ברנשטיין ר' אלימלך n 052-7617489, 6749929.............. ברנשטיין ר' יצחק n 052-7663171............................ גוטסמן ר' יהושע n 052-7625057, 5703787.24 יהודה הלוי גולד ר' אברהם, n 050-4166993............................... גולדמן ר' חיים n 052-7195338........................ גולדמן ר' יצחק זאב n 054-8539782, 050-4109007...... גולדשמיד ר' בנימין n 052-7650348..............46 עזרא גלבר ר' דוד שלמה, n 058-3200203......................... גלזר ר' יעקב מאיר n 050-4103489........................... גמליאל ר' רחמים n 050-4157510,052-2783783. ......... גרינשטיין ר' י. י. n 6183643, 052-7198500..... דוויך (דואק) ר' מיכאל א. n 052-7656523, 6193596....... דוידוביץ ר' משה אהרון n 055-6751873 ................................. דיצי ר' יצחק n 077-9523417, 052-7682605 ..............דרזי ר' יעקב n 052-7652899................. היימליך ר' אברהם יהושע n 050-4188966............................. הלפרין ר' בנימין n 052-7625998, 6193590...............הלשטוק ר' יעקב n המוהל צדקיהו ר' רזיאל יחס אישי ויעוץ מקצועי 050-4151127................................. ב"ב 5 חיד"א 5747179. .................. הס ר' שלמה יקותיאל יהודה n הרב שקד בוהדנה 050-4128588................ מוהל מוסמך ומומחה 050-4151000, 9091004........................ וייס ר' חגי n 054-8441048................... וייסנשטרן ר' אהרן, פ"ת n 054-7770844, 9092770.............. ויספיש ר' אליעזר n 058-7706789....................... ויספיש ר' שלום בער n 054-8406591, 5709177.................... זאבי ר' משה n 5790861, 052-7644015........... חסידה ר' יעקב זאב n 6193949, 050-4128823................ יוזשעף ר' יעקב n 054-8497723............................... יונגרייז ר' ברוך n 053-3185370...................... כהן הרב משה יהושע n 5745128, 050-4162412.............. כורי ר' יוסף יהודה n 8000067, 050-4111124........... לוינגר ר' יוסף יהודה n 050-4135647.............6 ביאליק לוינזון ר' חיים יצחק, n 050-4146162......................... לוריא ר' חיים מאיר n 054-8488957.........12 דון יוסף הנשיא מאלייב ר' דוד, n 054-8481747.......................... מחפוד הרב יהודה n 050-4119000, 6769702............... מחפוד ר' שלמה n 054-8456481. ................. 2 בן נריה מייבסקי ר' צבי, n 6746956. ................................. מייזליש ר' בן ציון n 077-4062030, 052-7636945. מילר ר' אשר, גני תקוה n 053-3193204........... שיכון ה' מילר ר' אברהם יצחק, n 054-8416577, 6771582................... מלמד ר' יוסף n 050-4144735, 5789523......... מצרפי ר' חיים שלמה n 052-7661606..................... נשר (אדלר) ר' אברהם n 050-4166044.................. 32 עוזיאל סלב ר' ישראל, n 053-3159999......................... ספטי ר' נתנאל דוד n

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=