מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

579 4455......................19 בן גוריון עבדה, אבנר 579 4456..................................................... 570 2795.........................13 קלישר צבי, אבנרי 616 2924........................3 אביעד אורן, אבסקר 674 9395...21 גולומב אליהו משה ויקיט, אבקסיס 619 9355.......................4 הרב קוק אסתר, אבר 578 1218..........13 פרדו משה יונתן ומנוחה, אבר 578 3984.............128 ז'בוטינסקי מרינה, אברבוך 618 4051.......11 שמידמן רנה ושלמה, אברבנאל 619 0952..............13 חיד"א אלי ורויטל, אברג'ל 077 4005305. ..................3 חברון יגאל, אברג'ל 578 5694..................................................... 570 6592...... 8 יהודה הלוי יצחק ויהודית, אברג'ל 678 0165..................7 בירנבוים ישראל, אברג'ל 619 5925.............8 דון יוסף הנשיא מאיר, אברג'ל 574 7539............10 בן דוד אברהם משה, אברג'ל 052 7134209. 3 טבריה שמואל ושושנה, אברג'ל 077 7169880..36 רמב"ם שמעון ובתיה, אברג'ל 674 8499...13 בירנבוים נתן שמעון ושרה, אברג'ל 570 9031...........62 כהנמן יעקב ותקוה, אברגיל 050 4136115. .............16 סוקולוב בתיה, אברגל 077 3441517. ...........8 דב הוז יוסף חיים, אברגל 674 6349............12 זוננפלד מרדכי וחנה, אברגל 574 1395...........14 זוננפלד סעדיה ולאה, אברגל 050 4160081. ........... 16 סוקולוב שמעון, אברגל 050 4167780...16 סוקולוב שמעון ובתיה, אברגל 077 4014102......31 השניים אבי ואסתי, אברהם 570 1351..........13 נויפלד אביעד ועדיה, אברהם אברהם והדסה אסתרא ברהם 939 0796........................................7 אהרנוביץ 052 6062030. .............................................. 052 8977076. .............................................. 618 4629...................84 הירקון אהובה, אברהם 619 4816........31 הרב קוק אהרון ורבקה, אברהם 579 7083...............12 אברבנאל אודליה, אברהם 678 7138...........46 קהילות יעקב אוסנת, אברהם 579 2497...............16 ראב"ד אילה ובני, אברהם 674 3581.....96 רבי עקיבא אילנה ודניאל, אברהם 616 5399.......37 אהרונוביץ ראובן איתמר, אברהם 619 7336.........................25 דנגור אלי, אברהם 077 3463464. .........38 מנחם בגין אמוץ, אברהם 579 1668........ א' 12 אבני נזר אמנון ורות, אברהם 616 7077.......................25 מינץ אסף, אברהם 077 4014102. ..........15 אושיסקין אסתי, אברהם 618 1255...............10 בן פתחיה אסתר, אברהם 579 0363....5 בן יוסף שלמה אריה ומרים, אברהם 579 2849...................9 אבטליון אריקה, אברהם 579 7590.......1 מהרש"ל בצלאל ודבורה, אברהם 578 5796...........47 אהרונוביץ ראובן ברוך, אברהם 570 1188........................8 ביל"ו ברכה, אברהם 674 6270......................19 עוזיאל גילה, אברהם 579 3776.............15 אבן גבירול גמליאל, אברהם 579 2175.............32 סוקולוב דוד ואיטה, אברהם 616 1894....... 39 רבי עקיבא דוד ואילנית, אברהם 676 3323..........5 מרים הנביאה דוד וחוה, אברהם 570 5061................3 הוז דב דוד ותקוה, אברהם 077 7193337........134 ז'בוטינסקי דוריס, אברהם 678 0525...16 הרב זוננפלד דניאל ואילנה, אברהם 052 7117744. .............................................. 052 7117745. .............................................. 077 3006106. .............13 נורדאו הרצל, אברהם 077 3373562. .............11 חרל"פ חדווה, אברהם 570 9826.......................6 פלדמן חיים, אברהם 619 2955.....14 שאול חדד חיים ושושנה, אברהם 570 9468.......8 ראדזמין יהודית ושלמה, אברהם 579 5517.........7 ישמח משה יו"ט ליפא, אברהם 570 6442.............20 עלי הכהן יונה ודוד, אברהם 618 1956..................................................... יוסף ומרגליתא ברהם 674 2445.................................11 בן דוד אברהם 570 8451.... 13 צירלסון יחזקאל ואהובה, אברהם 077 7064616.........13 שמואל הנביא יעל, אברהם 678 0640...................20 מתתיהו יעקב, אברהם 619 7853..................17 עלי הכהן יעקב, אברהם 579 6932..............8 חבקוק יעקב ורחל, אברהם 579 8372..................17 החלוצים יצחק, אברהם 674 8835............22 אהבת שלום ישראל, אברהם 570 7227......................15 הושע מאיר, אברהם 570 3913.......16 בית יוסף מלכיאל ויפה, אברהם 618 7728............4 בן יוסף שלמה מקרט, אברהם 578 6542.....................10 נורוק מרדכי, אברהם 570 2050................17 עלי הכהן מרדכי, אברהם 570 9124..................17 עלי הכהן משה, אברהם 570 0777....21 שלוש השעות משה וגליה, אברהם 570 3471...152 ז'בוטינסקי משה וסעידה, אברהם 616 1971..........12 בית יוסף משה ורחל, אברהם 616 6789..........47 מימון נתנאל ומלכה, אברהם 618 2468.............49 נורדאו סלמן ורינה, אברהם 619 3615.......................24 יונתן סמיר, אברהם 570 9221............4 איינשטיין עזרא ורות, אברהם 616 2244..........42 מימון עזרא ושמחה, אברהם 616 2886.............5 ראט משולם עזריאל, אברהם 616 2431....5 ראט משולם עזריאל וצביה, אברהם 619 1856...................49 סוקולוב עמית, אברהם 674 0639.............18 שדה יצחק פור דני, אברהם 570 2350...................4 מצליח פליציה, אברהם 616 0360................12 גני גד צבי וחנה, אברהם 619 6263...........9 נורדאו צדוק וסביחה, אברהם 570 2216...10 נועם אלימלך ראובן ומרים, אברהם 618 4179......................6 ר' טרפון רחל, אברהם 570 6782............ 9 חיד"א רחל ושמשון, אברהם 618 7815... 123 ז'בוטינסקי רחמים ודליה, אברהם 618 4388...21 ביאליק רחמים וריקי ומלי, אברהם 618 7344...................13 צירלסון שאול, אברהם 077 7865422. ............10 נורוק שושנה, אברהם 570 0286.................82 אברבנאל שלום, אברהם 570 1468.......................6 פרל שלמה, אברהם שלמה ואסתרא ברהם 676 4156..................................33 קהילות יעקב 619 8607........5 סירקין שלמה ושושנה, אברהם 619 1418....30 טרומפלדור שלמה ושרה, אברהם 570 6366....................7 נויפלד שמואל, אברהם 574 3360....46 קהילות יעקב שמעון ורות, אברהם 579 3736...........65 המכבים ששון סבח, אברהם 619 0032............44 טרומפלדור מיכל, אברהמוב 579 1723...............4 שמעיה מאיר, אברהמוביץ 570 3537.........32 ביאליק אבנר ושרית, אברהמי 052 7665763. ...............6 הוז דוב אורי, אברהמי 509 9300..............15 נורוק אורן אהרון, אברהמי 570 9654...................44 הירקון אליהו, אברהמי 578 4515.............. 30 החשמונאים אנה, אברהמי 579 8520..................................................... אריה ומריםא ברהמי 077 6427082. ...............................9 אבן שפרוט 619 8546..................................................... 618 8901..............42 גרונר דוד ואיריס, אברהמי 619 7919....................11 ברוט זמירה, אברהמי 570 0527.......................6 הרצוג חנה, אברהמי 579 1267...59 סוקולוב טובה ושוקרולה, אברהמי 616 7743......................3 צירלסון יוסי, אברהמי 570 8791.............24 יגאל אלון יוסי גרר, אברהמי 578 3472......14 חנה סנש יחזקאל וחיה, אברהמי 579 3198...............17 אבן גבירול יעקב, אברהמי 676 6964......13 האי גאון יעקב ושמחה, אברהמי 570 3982..................59 סוקולוב יצחק, אברהמי 674 1669..5 גולומב אליהו ישראל ותקוה, אברהמי 619 8710...........47 גרונר משה ועדנה, אברהמי 579 8528.....5 במברגר משיח ושלומית, אברהמי 054 4243939.......25 סעדיה גאון צפורה, אברהמי 055 6799411. .............................................. 579 1103.......15 ר' עקיבא רחמים ורות, אברהמי 570 0366......96 אברבנאל רחמים ורחל, אברהמי שלמה ולאה,א ברהמי 050 4172549. ..................................... 4 יגאל 054 8465465. .............................................. 579 0405...................5 מהרש"ל שרה, אברהמי 618 7148..............10 המכבים בהזד, אברהמיאן 579 4808.......2 בעל שם טוב חיים זאב, אברהמס 619 8904................14 בית הלל חסיה, אברהמס נפתלי וגילהא ברהמס 052 7609537. ...............................10 גניחובסקי אלכסנדראברומוביץ 077 4010227. .........................11 אפשטיין פנחס יצחק ושרהאברומוביץ 055 6770626. ...................................43 הרצוג יחזקאל ובת-שבעא ברוצקי 578 4314.......................................14 רבנו בחיי 052 7650081...... 6 חבקוק אליהו ונעמי, אברז'ל 674 1539..............7 בירנבוים נתן אסתר, אברזיל 619 8880................23 מנחם יעקב ויפה, אברט 616 0010.................9 ירמיהו צבי ובתיה, אברט 578 2121.........................4 עמי שושנה, אברט 570 1993......................7 צבי מאיר, אבריטשר 574 3941.............5 אורליאן חיים ושושנה, אברך 077 3314411. ..........16 הפלמ"ח ינון ויעל, אברך 077 9327527.......9 אבן שפרוט גבריאל, אברמוב 616 5952...............16 בעל התניא גנטה, אברמוב 578 7167...........8 פרדו משה דוש יוסף, אברמוב 676 6381.....14 אהבת שלום חיים ושרה, אברמוב 578 8759..................8 בעל התניא יונה, אברמוב 570 1698.........17 נויפלד יצחק וסגולה, אברמוב אברהם ויוכבדא ברמוביץ 570 2061...................................19 חת"ם סופר 055 6766361. .............................................. אהרון יצחק וטובהא ברמוביץ 570 7351...........................................47 מימון אהרן דב ארנולדא ברמוביץ 570 0169........................................4 כפר עציון 578 1004......30 הרב קוק אריה ולאה, אברמוביץ 578 8215...................5 רוזובסקי דוד, אברמוביץ 674 5795..........8 שמחוני זליג ומרים, אברמוביץ 618 6485.......37 אלישע חזקיהו ורות, אברמוביץ 570 4070......10 רשב"ם חיים ונחמה, אברמוביץ 619 1971........2 בן נריה חנוך ואסתר, אברמוביץ 570 1849....... א 68 חזו"א חנוך וריבה, אברמוביץ 619 0417..................................................... 570 0746..................25 מינץ חנניה, אברמוביץ 676 1815.......35 עזרא טוביה ומלכה, אברמוביץ יהושוע וחיהא ברמוביץ 054 8483747. .................................69 המכבים 676 3211.......30 גניחובסקי יהושע דב, אברמוביץ 570 3592.......85 כהנמן יונתן ואסתר, אברמוביץ 618 6486...................4 עמיאל יוסף, אברמוביץ 619 9954...............10 ר' עקיבא יוסף, אברמוביץ יוסף אלימלךא ברמוביץ 578 1944...............................5 יצחק מאיר הכהן 052 7686689. .............................................. 678 0433....1 קיבוץ גלויות יוסף ותמר, אברמוביץ 616 9838..9 תורה ועבודה יוסף משרד, אברמוביץ 050 8767576. ...........24 חברון יצחק, אברמוביץ 618 7525....12 טבריה יצחק ושושנה, אברמוביץ 579 2355.........3 חידושי הרי"ם ישעיה, אברמוביץ בני ברק א 3 רנבא - ץיבומרבא בני ברק א

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=