מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

673 8866.................29 רשב"ם אבי, אבא שאול 578 0603...............19 בן זכאי אליהו, אבא שאול יהושע ולאהא בא שאול 674 4140..................................40 יהודה הנשיא 505 9597................. א' 68 חזון איש נוסרת, אבאי 050 4148137. .............30 קובלסקי אפרים, אבגי 570 4732............10 אברבנאל אשר ואורלי, אבגי 574 6503...........................21 רימון חיים, אבגי 574 4110................21 רימון חיים ואסתר, אבגי 578 5407.....................30 שרת משה יוסף, אבגי 618 8917........................27 חבקוק משה, אבגי 677 3527..................4 הרב כהן שלמה עזר, אבגי 578 8957............18 ברויאר עמרם ואילנה, אבגי 618 2846........2 בעל שם טוב ראובן ואורנה, אבגי 578 2953............7 הגליל סרגי ונטליה, אבגריאן 616 3230..........................7 סירקין תמיר, אבדי 574 3904.....................13 הר סיני ארסן, אבדייב 674 7820..................19 שלמה המלך אלי, אבדין 050 4166201.......1 שפת אמת דוד ורבקה, אבדר 616 8149........................8 מנחם יצחק, אבהוב 570 6108......................16 גני גד אביעד, אבהר 618 6837.................. 55 ירושלים עזריאל, אבהר 570 2840........2 ביאליק סמך מסעודה, אבו-אל 579 8660..........................9 פרדו משה דוד, אבו 579 6788...........................19 הנגב דניאל, אבו 619 9558..........5 פרדו משה מיכאל ועדינה, אבו 570 2033.............92 אברבנאל כחילה, אבו סמך 077 5506183. ............6 נויפלד רותי ויהודה, אבו 618 0487.................18 בעל שם טוב שלמה, אבו 570 4680) (טלפקס....8 בר כוכבא שמואל, אבואף 579 8238................... ב 23 מלצר אהרון, אבוביץ 805 0022..........5 חבקוק אלעזר מרדכי, אבוביץ 619 0194..................18 אהרונסון משה, אבוביץ 578 0180...........14 וינברג משה מיכאל, אבוביץ 618 0914.............68 בן זכאי אבי ויעל, אבודרהם 052 7648735. .............................................. 052 7648736. .............................................. 077 7130012. ...........3 מנחם אסתר, אבודרהם 054 8426787....36 עמק יזרעאל רפאל, אבודרהם 616 5078..........15 חיד"א אלעזר ודבורה, אבוהב 570 8983....................52 הרב שך קלרה, אבוהב 578 2853......24 המכבים אביבה ויסי, אבוחצירא 619 0538..................54 נורדאו ברוך, אבוחצירא 077 3204027. .........24 יונתן גבריאל, אבוחצירא 676 1158..........8 מרים הנביאה יצחק, אבוחצירא שמואל ואיילתא בוחצירא 579 9729.....................................31 ' אהרונוביץ 570 5174.........9 רוזובסקי ד"ר אורלי, אבוחצירה 578 8517......................9 יגאל יוסף, אבוחצירה 570 3035.........34 ראב"ד מאיר ורחל, אבוחצירה 616 4220............15 יגאל אלון מרדכי, אבוחצירה 077 5401825....... א 5 ר' עקיבא אסתר, אבוטבול 570 9727................79 המכבים ברטה, אבוטבול 579 2288...................34 נורדאו זבולון, אבוטבול 676 8469..............32 שרת משה יצחק, אבוטבול 618 6761......27 הנגב יצחק וויקטוריה, אבוטבול מסעוד ודיאמנטהא בוטבול 570 7255........................................81 המכבים 676 7266..24 נסים יצחק מרדכי וסימה, אבוטבול 574 4282......................8 בארי משה, אבוטבול 619 4141....................43 דנגור משה, אבוטבול 574 0292......26 קבוץ גלויות יצחק ומלכה, אבוים 616 1371..5 משולם ראט אליהו ונעמה, אבוקסיס 616 2369.....6 רבי טרפון אליעזר וחנה, אבוקסיס 579 5992.....65 ר' עקיבא יוסף ואילנה, אבוקסיס 922 7162......................7 יונתן כפיר, אבוקסיס 570 6001.............4 נועם אלימלך לאון, אבוקסיס 579 9694...........19 מימון רענן ואורנה, אבוקרט 616 7087.................5 סורוצקין שושנה, אבורוס 619 8163.......................10 חנקין חנה, אבורמד 570 1986...........14 ירושלים לביאד אילנה, אבוש 570 2362..................................................... 578 8912.............62 כהנמן עובד ואורית, אבוש 570 2423...................14 ירושלים עובדיה, אבוש 077 9306220......3 הרמח''ל בכור ורינה, אבזבקי 052 5005526. .............................................. 578 2487..........................18 נורדאו יורי, אבזוב בני עו"ד ומגשרא בטה 617 4001.............................3 מגדל ב.ס.ר 5 כנרת 578 8887.....................26 ראב"ד בנימין, אבטה 570 3578....................52 המכבים יצחק, אבטה נחמיה וצפורהא ביאני 574 7956...................................34 בירנבוים נתן 616 4126...........39 אמרי חיים אליהו ורחל, אביב 616 6958....................12 מינץ אלכסנדר, אביב 579 0909..............5 ירושלים השכרת רכב, אביב 616 1211.....................22 בעל התניא זיוה, אביב 678 2419...............40 עוזיאל ישי ויהודית, אביבי 578 3866.........................2 גרונר משיח, אביבי 077 2400166. .........18 אהרונסון שלמה, אביביץ 570 1258......18 גניחובסקי דבורה ושמואל, אביגד 578 4112............30 ר' עקיבא בר ישראל, אבידוד 619 6365.....................26 ביאליק מירב, אבידור 579 2482......10 אברבנאל חיים רחל ויוסף, אבידן 674 1873.............12 בן דוד רחל ואברהם, אבידר 674 0840.................. 16 אורליאן שושנה, אבידר 570 3571.............70 אברבנאל שי ויואלה, אבידר 676 5881...................24 זוננפלד אברהם, אביוב 676 6295..............11 חולדה הנביאה הדר, אביזוב 578 5797.....................26 צירלסון עופר, אביזוב 674 1751.............4 גבורי ישראל מיכאל, אביזמיל 674 7006......5 אדמורי שאץ חיים ושרה, אביטבול 676 2403..38 אברהם בן דוד יעקב אריק, אביטבול 619 3092....32 פוברסקי דוד יצחק ומזל, אביטבול 677 5689..........5 אדמו"רי שאץ סלומון, אביטבול 644 4536........6 שלמה בן יוסף ברק ותמי, אביטל 619 8139...........15 רבי עקיבא דוד ורבקה, אביטל 616 4405. 24 גניחובסקי יונה ועזריה-רועי, אביטל 579 5321.........23 פרל חיים יצחק ורבקה, אביטל 619 7205................14 דון יוסף נשיא מזל, אביטל 618 3484.........................5 נויפלד סמי, אביטל 052 7654529. .............6 החלוצים סנטר, אביטל 677 4252.......................20 רימון רפאל, אביטל 579 2483....................8 הרב מצליח שני, אביטל 616 0113........................8 מנחם אהרון, אביטן 674 4291..................32 אשל אברהם אלי, אביטן 619 7865.....................8 שד"ל דוד וחנה, אביטן 619 6387.......... 36 אבן גבירול חייא רפאל, אביטן 619 6940........................15 יהושע חיים, אביטן 618 2531........ א' 36 סוקולוב יהודה ומיכל, אביטן 570 7678........21 בן פתחיה יעקב והדסה, אביטן 570 7551......6 דון יוסף נשיא יצחק ואסתר, אביטן 578 6387................51 ' אהרונוביץ מיכאל, אביטן 579 7406..... 51 ' אהרונוביץ מיכאל ואילנה, אביטן 050 4103842......58 אברבנאל משה ורות, אביטן 616 9775....................10 רוזובסקי ניסים, אביטן 579 7662.................4 הפלמ"ח סולטונה, אביטן 619 8164..4 דון יוסף נשיא עמרם ושולמית, אביטן 570 3299................. 18 שבטי ישראל רחל, אביטן 579 2501................154 ר' עקיבא שלמה, אביטן 570 8294..................160 ר' עקיבא מאיר, אבייב 570 4676........16 בן פתחיה ראובן וגילה, אביכזר 578 5876...........3 דוד המלך יעקב ורחל, אבימור 578 5877..................................................... 077 5433058. ..........34 בירנבוים אבשלום, אבינו 570 3554...........................31 נויפלד דוד, אבינו 616 6921..............13 דנגור סווטלנה, אביניאקין 077 5004721. .........85 אברבנאל משה, אביסרור 619 2868.............8 פרדו שלמה וחנה, אביסרור 678 3353.................6 יצחק שדה אבישי, אביעד 570 6541.......................17 סוקולוב חיה, אביעד 574 0710..........................16 רימון יניב, אביעד 077 5577670. 18 נורוק יעוץ נישואין, אביעד יניר 678 1074.......................2 עוזיאל מלכה, אביעד 570 4057....................18 נורוק ניר יוסף, אביעד 618 2052.......13 עמק יזרעאל נריה והילה, אביעד 570 7974........ 10 פוברסקי דוד רחל ויוסף, אביעד 618 7659.....................28 הוז דב אמנון, אביעזר 618 9871...............27 יונה הנביא בנימין, אביעזר 077 7660114..22 צייטלין מרדכי וז'קלין, אביעזר 570 9393...............129 ז'בוטינסקי איריס, אבירם 077 5153782....53 אברבנאל יוסף וחגית, אבירם 050 4112326. .............................................. 050 4112327. .............................................. 616 3782..........20 גניחובסקי יוסף וחגית, אבירם 570 9329....................3 בר כוכבא מרים, אבירם 618 6940..........................37 רמב"ם רן, אבירם 618 0884.....................98 ר' עקיבא אבא, אביש 570 3397....................... 19 יונתן אביבה, אביש 570 8338...........89 כהנמן בועז ושושנה, אבישי 619 9713..........................1 גני גד יוסף, אבישי אברהם ושרהא בישר 052 3689555. ..............................69 מנחם בגין 619 1618......................7 השניים יצחק, אבישר 677 5964.........., 8 יצחק שדה נעים וחיה, אבישר 618 1304......................7 השניים צדוק, אבישר 570 1840...........9 צייטלין שמחה ויעקב, אבישר 618 7943.......................24 הרצוג צמח, אבלוב 516 6623........ 4 שדרות רמז אשר ואסתר, אבלס 052 7155978. .............................................. 052 7165794. .............................................. 570 5560..31 השלושה דוד-אליעזר ולאה, אבלס 677 4110.........5 קיבוץ גלויות דוד ויהודית, אבלס 619 0959.............85 ר' עקיבא חנוך ולאה, אבלס 050 4104192. ............3 יואל יהודה וחיה, אבלס 050 4164192. .............................................. 619 1622.....................63 כהנמן יהושע, אבלס 570 5640.................28 עזרא יעקב וגשי, אבלס 652 3332...............20 דסלר יעקב ושרה, אבלס 052 7144682. .............................................. 052 7655616. 7 שמואל הנביא יצחק וגילה, אבלס 052 7683151. .............................................. 619 9636................66 עזרא פנחס ורחל, אבלס 570 8817........... 55 אברבנאל וולף וחנה, אבלסון יהושע מנחםא בלקוש 574 0941..................................5 דמשק אליעזר משה ותרצהא בלקוש 677 7032.............................14 האדמו"ר מויז'ניץ 570 6908....................27 הרצוג דוד ושלוה, אבן 050 6898972. .............................................. 050 6898973. .............................................. 578 4981.............3 חידושי הרי"ם דוד ושלוה, אבן 570 9265................14 חבקוק עזרא אליהו, אבן 619 3621.......27 יגאל אלון אליהו ויעל, אבן עזרא 616 6627.....................23 טבריה עזרא ענן, אבן 676 0646............... 47 עזרא דוד ומיכל, אבן צור 578 0274...............132 ר' עקיבא לימור, אבן צור 570 1677................9 רבן גמליאל משה, אבן צור 619 6740...12 הרצוג אסתר וצבי (שטיינר), אבני 616 1652.........28 רש"י זכרון פריד שלמה, אבני 050 4145434.......11 הרב קוק יהודה ומירי, אבני 050 4161064. .............................................. 570 0062..........................8 נחמיה יעקב, אבני 677 9949...............4 במברגר עמרם טובה, אבני בני ברק א 2 לואש אבא - ינבא בני ברק א

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=