מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

101 ח חברה קדישא ירושלים - חינוך מיוחד 02-6254371......................8 הרב קוק ח"ק ספרדים n 050-8877861.........18 בצלאל אשכנזי ח"ק עץ החיים n 052-5999302........ י-ם 6 אדוניהו הכהן ח"ק אפגניסטן n 02-6252281........ 5 יעקב אליאב ח"ק קהילת ירושלים n 02-5378169, 050-7626183..65 הנביאים ח"ק תימנים n חברת חשמל תל אביב 56 רח' מרדכי אנילביץ חברת חשמל n 103.................................שרות מכל טל' קוי וסוללארי ברורים ותלונות: הגדלת פזות, תשלומים, הוראת קבע, תקלות וכו' 1800-200103...............................................פקס חדרים ראה בדפי מידע (כחולים) תלמודי תורה חינוך מיוחד ראה גם בדפי עסקים (צהובים) סיווג אבחונים 5709040, 5461218......... 39 אבוחצירא אור דוד [ת"ת] n 5797116. ...........................15 רח' צפת אהל שרה n ראה מודעתינו בסיווג זה 6766444. ..................... 72 חזו"א אורחות חיים [י.ק] n 6183551. .......... 11 שלמה בן יוסף איתן (ב"יס ממ"ד) n בית לחיים - הוסטל עזרה למרפא n 073-2229999......................................... 26 חיד"א 5787641.12 שלמה המלך דרכי חיים-דרכי חינוך [ת"ת] n 1553816.11 שלמה בן יוסף חמד איתן [ח. מיוחד ממ"ד] n סיוע לילדים מיוחדים חיוך ללב n 053-3116055............................ אשדוד 31 הרי"ם לוין 6711801. .......... 111 אברבנאל יד לטף [מעון שיקומי] n עזר מציון - המדור לילד המיוחד n 073-3956740........... 7 מרכז מידע ויעוץ להורים ישמעאל 052-7650190, 052-7112912..24 חיד"א עזרה למרפא n מועדונית לבנות: שמירה בשישי-שבת, ערבי חגים - חגים וחופשות. 6171888...... 111 אברבנאל על"ה – עזר לילד המיוחד n 6711711. ................................66 בית יהלום - עוזיאל 6168713. ..........24 שלמה בן יוסף עציון (בי"ס ממ"ד) n 1800-800128 6 שלוחה ...24 אהבת שלום רפואה וחיים n מועדוניות שבת וחג לתאום בטלפון הנ"ל. 6770303. .............................. 14 לנדא שירת יוסף n 6199486. ............................12 טולדנו שמעיה - גן n 6148200. ..................3 ב.ס.ר ,5 משרד: כנרת שתילים n 5782868. .................. 29 אנילביץ תורה ודעת (ת"ת) n מנוע החיפוש שלנו פועל בכל שעה ושולח לכם מיד את כל המידע שיעזור לכם שלחו מייל ל: וכתבו בשורת הנושא את הסיווג הרצוי m@maft.co.il הודעה חדשה | נושא m@maft.co.il לדוגמא: אולמות, איטום, הסעות, גמ"ח תפילין, ישיבות וכו' הרובוט של מפתח העיר חדש! מפתח העיר מחפש לכם גם דרך המייל! info@ohelsara.org www.ohelsarah.org 03-5782135 פקס: 03-5797116 טל: בני ברק 15 משרד ראשי רח' צפת 

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=