מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

100 ח חברה קדישא - חברה קדישא ירושלים חברה קדישא מודעות אבל | רמקול | לויה וקבורה בהנהלת נחמן וחנוך גלבשטיין 050-5306670........................................... נחמן 050-8621860............................................ חנוך Œ Ž ŽŠƒŒ~ ęĕĤĔĠĜ ĦĤčĞĐđ ĐĤđčģ ĕĦđĤĕĥ ĦđĤėĒČđ ĦđĕđđĘ ĕĝģĔ ĦėĕĤĞ 03-619-2649 :ĝģĠĘĔ .ģĤč ĕĜč ,3 ĤĝĤĔĥ 'ēĤ Đ.č.Ģ.Ĝ.Ħ :ĐĞčĥĐ ęđĕ / / :ęĕĥđĘĥĐ ęđĕ / / ěĚēĜ 0505-30-66-70 ĖđĜē 0508-62-18-60 03-619-2649 :ĝģĠĘĔ .ģĤč ĕĜč ,3 ĤĝĤĔĥ 'ēĤ Đ.č.Ģ.Ĝ.Ħ :ĐĞčĥĐ ęđĕ :ęĕĥđĘĥĐ ęđĕ ěĚēĜ - - - ĖđĜē - - - 03-619-2649 :ĝģĠĘĔ .ģĤč ĕĜč ,3 ĤĝĤĔĥ 'ēĤ Đ.č.Ģ.Ĝ.Ħ :ĐĞčĥĐ ęđĕ :ęĕĥđĘĥĐ ęđĕ ěĚēĜ - - - ĖđĜē - - - ¨¡œ¤˜ œœ¡ œ  „ Œ  ‰  ²˜ ¢°   „ ‹ Œ ™Œ ²¦˜œ §  Œ Š ¡  Œ › ¥¤ªœ ¢¤¦Š Š „ Œ  Œ ‹ המפעל לעילוי נשמה אברך בן תורה יאמר קדיש, ילמד משניות, ויעשה כצוואת רע"א לעילוי נשמת יקירכם 052-7156381...... בברכת ובהמלצת רבנים שליט"א משנה לנשמה - לימוד ש"ס משניות לע"נ במיוחד עבור כל שם ושם במחיר סימלי כמו"כ הדפסת חוברות לימוד לפי שם הנפטר 052-7179349....................................... דעת חיים חוברות של משניות ותהילים מסודרים לפי שם הנפטר. 054-8499453................. : כל הנוסחים והעדות 8499453@gmail.com מייל ................................. . נחמן וחנוך גלבשטיין-אמבולנס מודעות אבל | רמקול | לויה וקבורה בהנהלת נחמן וחנוך גלבשטיין 050-8621860: ......חנוך 050-5306670 : נחמן פריד שלמה - אבני זיכרון תעשיית מצבות בכל הארץ 052-7608829. ................................28 רש"י zikaron74@gmail.comn דוא"ל:.....6161652 אברהם בנדר 3 יצחק נפחא בית הטהרה 052-7633413, 5700413....................................... 050-5766128, 052-4000402........................ זק"א n 5702127. ............. 10 מלצר ח"ק המרכזית והכללית n 052-7655901............. ארגון לוויות, סידור כל עניני הלוויה 6181205. .................. 6 חזו"א ח"ק חרדי ב"ב בפ"ת n 054-8541854........................ במקרים דחופים ללוויות: 050-4117118.................................... ר' נח שטיינמן 054-4522348........................................... ר' משה 9263901, 9311328. פ"ת 6 הראשונים ח"ק פתח-תקווה n 053-7791164................ בנושא לוויות (כשהמשרד סגור) סידורי הלוויות גם עבור בית עלמין אלעד 5706258........63 כהנמן ח"ק שע"י חסידי גור גחש"א n 053-3199294..................................קוזלובסקי משה 5707485, 053-3103243....................אירנשטיין מרדכי חברה קדישא ת"א - מוקד לוויות גוש דן (בלבד) n 7953600. ..................... ת"א (משרד ראשי) 33 מוהליבר *0120......מוקד טלפוני לפינוי נפטרים לאחר שעות העבודה מוקדי לוויות: 7953653. ................................................. וולפסון 7953652. .................................................איכילוב 7953650. .............................................תל השומר חברה קדישא ירושלים 052-8098832............. 26 שמגר בית הלוויות העירוני n 02-6248322..........46 ניסים בכר ח"ק העדה הפרסית n 050-5259587...................למקרים דחופים: יצחק נחמד חברה קדישא הראשית והכללית (פרושים) n 02-5384144............................................. 15 פינס 02-6234797, 052-4491159. 13 בית יעקב ח"ק כורדים n 02-6252842............1 שערי צדק ח"ק לעדת הבבלים n 02-6255504..................... 2 משה הס ח"ק מערבים n 050-5230239 ........................ נייד: הרב יאיר אנקונינה בע מ מפתח העיר מחפש לכם דרך המייל! שלחו מייל ל: וכתבו בשורת הנושא את הסיווג הרצוי m@maft.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=