מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

—Œ— ˜‡ * ‚’‡ * ˜‡Š‡ ‡‡ƒŒ * ƒ—~ * •– ‡Ž * ‹‡Š—ƒ–‡ ‡†Ž˜ƒ~ ‡†Ž˜ƒ~ ‹‡~Ž‚ ‹‡Ž’ ƒ”‡ƒ ˜ƒŠ‰‡–~ ‡~Ž‚ Q ‚Ž‰ƒ˜ ‡~Ž‚ Q ‹‡ƒŒ‡Š ˜Ž—Š Š — 2000 ‹‡—Ž‚ ˜Œ€Œ ‡Ž ‡~Ž‚ Q ŠŒ— ‡~Ž‚ Q ‡~ƒ’– –ƒ—‰Œ ‡~Ž‚ Q ‡˜‡‡—˜ ƒ”‡ ‡~Ž‚ Q •†‡‡‚ QA ‚Ž‰ƒ˜ ˜ƒ•‡ Q ‡‡–‡‚ Žƒ ˜ƒ‡˜—˜ Šƒ‚‡Ž Q java ˜’— ‚‡”Œƒ†ƒ~ ˜ƒ•‡ Q java ˜‡ ˜ƒŽ‰˜ Q FULL STACK Q Š‚Ž‡Œ ‚–ƒ ˜ƒ ŠŒ— ƒŒ Šƒ‚‡Ž Q ˜‡~ƒ’– ˜ƒ–‡‰„Œ Q ‡†–’ –‡„ ƒƒ†ƒ~ Q ˆŒƒŒ ‡~ŠŒ— Q ‡„~’ ˜Š˜ ‡—Œ ‡~ŠŒ— Q ˜ƒ~Žƒ— ‡Žƒ‡Ž’ “ƒ‡‡ Q Œ “ƒ‡‡ Q –‰— ˜ƒ— Q –‰— •ƒ Q 1+2 ‚Ž‚ Q 3 ‚Ž‚ Q ƒŽ‰˜ƒ ƒ”‡ ‹‡Ž’ ƒ”‡ Q ‚‡Ž ‹‡†•‡ƒ–’ Šƒ‚‡Ž Q  ƒ˜Œ ˜ƒ—‡€Ž ‚—–ƒŒ Q 3d ˜ƒ‡Œ‚ Q —•–‡‡ †–~ Q ‡’–€ ƒ”‡ Q ‹‡–˜~ ˜‡‡Ž Q ‹ƒŠ‡” Q ‚Œƒ”‡ ‹‡Š‡ƒŒ‚ ‹‡ŠƒŠŒŠ ‚Œ—–‚‚ ‹‡’˜Ž ˜ƒ~‡‰‚ Š‰ƒ ‡– ‚ „‰–Œ‚ ‡–€ƒ —‡ƒ ‹‡–ƒ• ‡–€ƒ —‡ ‡– ‚ „‰–Œ‚ ‡–€ƒ –˜ƒ‡ ‹‡ ‡ƒƒ–Œ BHH ‹‡–€Š ƒŒ‡Œ 100% ‹‡—ŽŠ ˜ƒ€ŠŒ ƒƒ€Œƒ *2245 ‚Œ—–‚Š 145 ב בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=