מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

בתי דין ובתי הוראה ראה בדפי מידע (כחולים) : בתי דין צדק ובתי הוראה בתי דפוס ראה סיווגים: דפוס, הוצאה לאור ובספרים בתי הארחה ראה מדריך הטיולים החרדי (דפים ירוקים): בתי מלון וצימרים בתי הבראה והחלמה אם וילד- בית החלמה תחנת הכח לאם ולתינוק 03-6172222............................ : ב"ב 10 אבני נזר בית החלמה ליולדות טלזסטון 02-5331010........... מרכז רפואי לאם ולתינוק. הזמנות 02-6259374: ...פקס 02-6366904: המשרד בירושלים בתי חולים ראה בדפי מידע (כחולים): בריאות - בתי חולים בתי טבע ראה סיווג טבעונות וצמחונות בתי מלון וצימרים ראה בדפי מדריך הטיולים החרדי (ירוקים): בתי מלון וצימרים בתי מרקחת ראה גם בדפי מידע (כחולים): בריאות 622 7666................................................ 4 לנדא,Be בי 676 2954........................15 הר סיניבית מרקחת הר סיני, 615 5400...........................7 גוטמכרבית מרקחת כללית, 5310740........................... 3 גרוסברדבית מרקחת כללית, 5772410..................... 13 דרך בן גוריוןבית מרקחת כללית, 615 5200........................6 הרלינג צביבית מרקחת כללית, 6154210............................. 14 יונתןבית מרקחת כללית, 671 8200..........................134 כהנמןבית מרקחת כללית, 6717810.............................11 עזראבית מרקחת כללית, 577 9600........................13 עלי הכהןבית מרקחת כללית, 615 5810............................5 פלמ"חבית מרקחת כללית, 577 7200.......................83 רבי עקיבאבית מרקחת כללית, 743 5300...................... 89 חזון אישבית מרקחת לאומית, 577 8720..................... 1 יהודה הלויבית מרקחת לאומית, 671 7713......................... 86 כהנמןבית מרקחת לאומית, 619 8205.........................15 נויפלדבית מרקחת לאומית, 615 6422.......................9 אבני נזרבית מרקחת מאוחדת, 742 8520....................22 אהרונוביץבית מרקחת מאוחדת, 615 2624......................17 ירושליםבית מרקחת מאוחדת, 619 7537.........................20 נורוקבית מרקחת מאוחדת, 616 2603.............................64 כהנמןבית מרקחת מכבי, 562 1541......................... 5 צבי הרלינגבית מרקחת מכבי, 537 8456........................ 86 רבי עקיבאבית מרקחת מכבי, 618 9567............................2 נחמיהבית מרקחת נחמיה, 619 6324......................162 רבי עקיבאבית מרקחת פרינץ, בית מרקחת רפואה סנטר, 618 2278, 579 9928.................................. 62 רבי עקיבא 579 8072......................80 רבי עקיבאבית מרקחת שפירא, 077-8882550. .................... 7 ז'בוטינסקיסופר פארם מור, 615 5651..............................10 אהרונוביץרימונים פארם, בתי ספר - השתלמויות 617 1200................................12 בעל התניאאהל אברהם, "בית המורה- בית יעקב" שע"י סמינר "בית יעקב" ת"א 6170170..............: ב"ב, טל 64 רח' רבי עקיבא 5113238............ : ת"א, טל 4 רח' יצחק אלחנן 615 0401................................................. 28 הרצוגגור, בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה ראה גם סיווגים: מכללות, קורסים והשתלמויות ובדפי מידע (כחולים) : סמינרים 670 9777............................................ 89 המכביםבכיר, 963 4370...168 ז'בוטינסקיהמכללה למינהל קמפוס בני ברק, המרכז החרדי להכשרה מקצועית, 2245*, 570 1717......................................2 יהושוע בן נון ראה מודעתנו בסיווג בעמוד הבא 072-2508478. ....................................9 ז'בוטינסקיפרוג, בתי ספר - יסודיים ראה בדפי מידע (כחולים) : בתי ספר בתי ספר לאיפור 542 0558................................. 36 רבי עקיבאאיל מקיאג', 686 8690............. 93 רבי עקיבא,MORE BEAUTY מור ביוטי בתי ספר לשפות 677 9277...............................19 אהרונוביץ,SPEAK ספיק בתי עלמין ראה בדפי מידע (כחולים) גבס - עבודות ראה סיווגים: מחיצות דקורטיביות, שיפוצים, תקרות ומחיצות אקוסטיות המשך הסיווג בעמוד הבא 144 הארוה יתבו ןיד יתב - גבס עבודות ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=