מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

98 ו וועדי כשרות וועדי כשרות ישראל ou איחוד הקהילות החרדיות n 02-5609121/2 ................................ י-ם 22 קרן היסוד 050-2004432 .......... שעות 24 הקו החם לשאלות בכשרות ראה מודעתינו בסיווג זה 9361829 טלפקס ........................ בד"ץ אגוד רבנים n 02-5421228 .......... י-ם 18 ישעיהו בד"ץ אגודת ישראל n 02-6550550 .................... 45 הקבלן בד"ץ בית יוסף n 02-6700200 ... א' י-ם 26 שטראוס בד"ץ העדה החרדית n ראה מודעתינו בסיווג זה 5792601 . ...... 18 מימון בד"צ חוג חתם סופר בני ברק n 9317040 .... פ"ת 21 איכילוב בד"צ חוג חתם סופר פ"ת n ראה מודעתינו בסיווג זה 08-9741153 ................ 2 עזרא בד"צ חניכי הישיבות n 052-6016272 ........................... בירורים בנושא כשרות 6765888 ,050-4119003 . 45 אמרי חיים בד"צ יורה דעה n 02-6571111 ... ירושלים 20 הרא"ה בד"צ מאור הכשרות n 08-9390816 ....... רחובות 10 מרים מזרחי בד"ץ מהדרין n 08-9766665 .... מ. עילית 12 שד"ח בד"ץ מודיעין עילית n 052-7642003 ........ 052-7642007 במקרים דחופים 02-5016777 ....... י-ם 16 דובר שלום בד"ץ מחזיקי הדת n ראה מודעתינו בסיווג זה 3722888,5700291 . 4 שלוחה ב"ב 32 ת.ד. בד"ץ מסורת n ראה מודעתינו בסיווג זה 6168081, 050-4141766 .. 143 ר' עקיבא בד"ץ נווה ציון n 08-8007174 ................ אשדוד 48 ת.ד. בד"ץ קהילות n 6773330 . ........ 19 שלמה המלך בד"ץ שארית ישראל n 6193582 . ...... 3 רח‘ יחזקאל הרב לנדא, הרב רוזנבלט n ראה מודעתינו בסיווג זה 02-5313131 .... י-ם 5 אהליאב הרבנות הראשית - יבוא n כשרות למהדרין - חקלאות עפ"י התורה n 08-6500050 .................................. יד בנימין 155 ת.ד. ראה מודעתינו בסיווג זה 5781132/3 .... 12 ר' עקיבא הרבנות - המועצה הדתית n 9030580 . אלעד 4 ר' עקיבא מכון למצוות התלויות בארץ n 02-6214828 ............. י-ם 12 החבצלת רבנות ירושלים n 8-9362682 . רחובות 2 גולדברג רבנות רחובות (מהדרין) n 03-3722-888 073-2404968 32 יד בנימין 155 . ת.ד כשרות למהדרין – חקלאות על פי התורה בראשות הגר"י אפרתי שליט"א 08-6500050 :' טל 08-8592737 : פקס 4910201 מיקוד 259 . פ"ת ת.ד 21 איכילוב 03-9044440 : ............פקס 03-9317040 :' טל בד"ץ חוג חתם סופר וועד הכשרות פתח-תקווה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=