מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

97 ג-ה גני ילדים חינוך מיוחד - הגעלת כלים 5442087 . ................................ (עסיס מירב) 99 חזו"א 6164163 . ..................................... (לוי חיה) 6 טולדנו 6164148 . .......................... (כהן רבקה) 15 טרומפלדור 6199548 . ........................ (אביגיל גוטרמן) 3 יונה הנביא 6164156 . .............................. (פרנקל פנינה) 22 מלצר 5702606 . ......................... (הירשנבויים שושי) 24 מצדה 5782139 . ............................................... 5 מצליח 6783656 . ........................................ (רחל) 5 מצליח 5369308 . ................................. (ביליצר חוה) 8 נויפלד 6163835 . .................................... (וייס רחל) 8 נויפלד 5787560 . ............................ (וייס חוה) 1 נועם אלימלך 6199596 . .......................... (לרר זהבה) 1 נועם אלימלך 6164172 . .......................... סמ' משה יוסף (סגל שרה) 5785852 . ..................... סמ' משה יוסף (שטיגל צפורה) 5702906 . ...................... (לוינשטיין חגית) 5 סמ' סירוקה 6195127 . ................................... (ברמץ תמי) 2 פרדו 6168806 . ............................... (וינברג נחמה) 7 צירלזון 6160329 . ............................. (אלפר אסתר) 20 ראב"ד 6160588 . .......................... (שמואל צפורה) 8 רוזובסקי 6199418 . ....................... (בורנשטיין דבורה) 16 רוזנהיים 6199432 . .................................. (וייס חוה) 6 רוזנהיים גני ילדים - ממ"ד 6196127 . ........................ (אנטמן מירב) 26 בעל התניא 6199995 . ................................... (ענת טראב) 6 ברוט 6193183 . ................................. (פנינה פורתי) 6 ברוט 5746331 . ................................ (ניסנוב ברכה) 6 גורדון 6199933 . ........................... (מלכה בן-שבת) 7 גרינברג 5780072 . ........................ (אנג'לה אגרונוב) 23 המכבים 6199937 . .................................. (חיה כדורי) 25 חברון 5784320 . ................................ (שיפמן שרי) 6 חי טייב 5784322 . ................................ (אושרי נירה) 6 חי טייב 5748113 . ............................. (רבי אורית) 22 חנה סנש 6782061 . .......................... (סקעת מיטל) 22 חנה סנש 5798241 . ........................... (נאמן רחל) 15 טרומפלדור 6164149 . ............................... (קלמן אורנה) 25 מנחם 6164150 . ................................. (כהן צופיה) 25 מנחם 6199884 . ................................ (אשר איריס) 8 פתאיה 6199518 . ......................... (פרידגוט צביה) 14 קובלסקי 5701859 . ............................ (צדוק רבקה) 14 קובלסקי גני ילדים לא עירוניים 6742213 . .............. 4 זמבא בית חינוך חסידי באידיש n 6582288 . 12 סעדיה גאון בית חינוך לבנות סערט ויז'ניץ n 6169119 . ............. 15 אברבנאל בית רחל פרמישלאן n 6749239 . ............................... 1 בירנבוים בנות ציון n 6761951 . 6 זמבה הועד למען הילד העולה - נשי אגו"י n 5789814 . . 26 אברמסקי מרכז קהילתי תורני עץ הדעת n 6189018 . ........ 64 משרד: יהודה הנשיא נטע שעשועים n 5707587, 6182358 ..................... 31 חזו"א נשי אגו"י n 5793652 . ...... מזכירות , 19 יואל , 18 הושע עטרת החינוך n 6168893, 6184194 ... 30/32 בעל התניא רזילי [גני בנים] n 6152400 . ........ 11 משרד: עזרא רשת הגנים של אגו"י n 050-4147410 ............... לפרטים ולרישום שיר התורה n 077-7186446 ........................ משרד שירת הפרדס n גניזה 08-9740876 ..... מ. עילית 22/11 חפץ חיים גניזה כללית n 053-3169393 .......... א' 35 עזרא גניזת קודש מרכזית n 02-6247814 ..................... ועד ההלכה לעניני גניזה n ראה מודעתנו בסיווג זה הגעלת כלים 050-4111609 ................ 10 חזו"א ביכנ"ס דושינסקי n 053-3132515 ........ בחצר 3 הרב קוק ביכנ"ס מתיבתא n 079-4945266, 053-3132515 ..... 5 גרוסברד בית אריה n 050-4162080 ............... 22 ישמח משה הגעלת כלים n 053-3132515 ...................... ביכ"נ אופעלע 15 הירדן n 079-4945266, 053-3132515 ................ 66 הרב שך n 6769879 . ...................... בחצר המקווה שיכון ויז'ניץ n 02-6247814 : טל 02-6247819 : פקס gnizagniza@gmail.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=