מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

123 1-800-22-36-36  ועד הרבנים למען עניי עירך! בתי ספר יסודיים - גיוס רמת שמואל - נוה אחיעזר n 6744432, 6777987 ................. ב"ב 1709 . ת.ד 1 אורליאן 5741612 . ........................ מנהלת: גב' חדוה טביב (מען) שכון ג' n 6746451, 5748793, 6787443 ........................ 12 דקר 6745802 . .................................................... פקס מנהלת: גב' אסתר הוכלרר שערי אהרן n 6192103 . ........................................... 26 אברמסקי 5785216 . .................................................... פקס 6183356, 050-4122272 ............ מנהלת: גב' לאה שוורץ תפארת שרה n 6337593 . ................................................ 5 אביעד 050-4187202 ......................... מנהלת: גב' מרים דואני תפארת תמר n 5340708 . ............................................... 31 מימון 5796454 . ..................... מנהלת: גב' רחל רבינוביץ (מען) בתי ספר מ"מ וממ"ד - יסודי - על יסודי אולפנת צביה [תיכון ממ"ד] n 6180552 . .............................................. 10 נויפלד 1533-5795148 ............................................. פקס איתן [ח. מיוחד ממ"ד] n 6183551 . .......................... פרדס כץ 11 שלמה בן יוסף הישיבה התיכונית ב"ב [תיכון ממ"ד] n 6190835 . ............................................... 31 נורוק אמונה אולפנית טכנולוגית [תיכון דתי] n 6198475 . ....................................... 8 אסתר המלכה לאורו נלך [ישיבה תיכונית] n 6185440 . ............................................. 20 הקישון 5781015 . .................................................... פקס מקור חיים [יסודי ממ"ד] n 6180428 . .......................................... 105 אברבנאל נווה שרה הרצוג [אולפנא ממ"ד] n 6183806 . ............................................ 8 גניחובסקי נעם מוהליבר (משואת מוהליבר) [יסודי ממ"ד n תורני] 6180002 . ............................................... 28 מימון סגולה [יסודי ממ"ד תורני] n 6189106 . ............................................ 10 מוהליבר עירוני כללי רמז [תיכון מ"מ] n 6185355 . ........................................... 4 מנחם בגין עציון [ח. מיוחד ממ"ד] n 6168713 . ..................................... 24 שלמה בן יוסף 077-4701783 .............................................. פקס מנהלת: גב' רחל שטיין קוממיות [יסודי מ"מ] n 6184482 . ............................... פרדס כץ 23 מנחם בגין בתי עלמין בדפי עסקים: מצבות, | ראה גם בדפי מידע: חברות קדישא אמבולנסים פרטיים בית החיים סגולה פ"ת n 9049587 . .............................................. בית עלמין 9311328, 9263901/7 ........................... חברה קדישא 9348442 . .................................................... פקס 053-7791164 ............ בעניני לוויות שלא בשעות העבודה בית החיים פוניבז' n 6183111 . ................................... משרד ישיבת פוניבז' 054-4930890 ......................................... הרב בולק בית הלוויות העירוני n 02-5001595, 052-8098832 ....................... 26 שמגר בית עלמין חברה קדישא ת"א n 7953640 . ........................... בית עלמין הדרום (חולון) 7972200/1 ..................................... בית עלמין ירקון 7953654 . ................................ בית עלמין נחלת יצחק 7953655 . .............................. בית עלמין ק .שאול ת"א 7953600/1 ... תל אביב 33 חברה קדישא מרכז: רח' מוהליבר 7972251 . .................................................... פקס , מענה טלפוני: 8:30-13:30 ' ב'-ה 11:30-13:30 ' קבלת קהל: א 8:30-15:00 מוקד טלפוני לתאום שעות לוויה לאחר שעות המשרד *0120 .............................................................. בית עלמין הר הזיתים n 02-6275050 ............... מידע שע"י עמותת אלעד עיר דוד 02-6271598 ............................................. אבטחה בית עלמין ויזניץ ב"ב n 6776161 . ......................................................... 050-4199964 ........................................ הרב טסלר חלקת ויז'ניץ בי-ם n 052-7637493, 050-4133343 .............. ברוך יצחק וועג חלקת חרדי ב"ב בפ"ת n 6181205 . .................................. 6 משרד בב"ב חזו"א במקרים דחופים ללויות: 050-4108001, 5709202 ........................... יצחק וייס 050-4117118 ...................................... נח שטיינמן גז – חברות ואספקה ראה גם בדפי מידע- גמ"חים: גז- מוצרים, ובדפי עסקים- גז אספקה ושרותים אמישרגז n 6180111 . ............................................. 8 ירושלים 8:00-13:00 ' ג', ו 8:00-19:00 ' שעון חורף: א' ב' ד' ה 8:00 - 13:00 ' ו 8:00-14:30 ' ג' ד 8:00-19:00 ' שעון קיץ: א' ב' ה 6417274 . .............................................. טל' חירום גז יגל n *2376, 1-800-288-444 ..................................... דור גז החדשה n *8747 ,1800-351122 ........................ אזור 29 המצודה 8:00-16:00 ' א'-ה 9533533 . .............................................. טל' חירום מרכז הגז n 1700-507999 , 09-8999993 . ............. א.ת. בית יהושע 09-8999750 ................................................ פקס 1800-800-477 ...................................... טל' חירום סופר גז - חברה להפצת גז בע"מ n *3114 .............................................................. פזגז n 1800-667788 ................................................... 08:00-13:00 :' ו 08:00-17:00 :' א'-ה 9688088, *2221 ......................... שעות 24 מוקד חרום גיוס ראה בדפי מידע: משרדי ממשלה- ביטחון בתי הוראה 66-67 מפתח בד"צ ובתי הוראה בעמודים ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=