מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

127-128 מפתח הגמ"חים לפי נושאים עמ' מפתח הגמ"חים 128 . .................... אבדות ומציאות 128 . .......... אבדות ומציאות - ילדים אביזרים לכלה ולחתונה ראה בסווג כלה- אביזרים לכלה ולחתונה, 149 ........................................ 150 ............ כלה- אביזרים לשמחת כלה 128 . .................. אביזרים לשמחות ראה גם בדפי מידע: מפתח הגמ"חים לפי 124 .......... נושאים בתחילת דפי הגמ"חים אבלות ראה מפתח הגמ"חים לפי נושאים - אבלות 124 ........................................ אבנים לסגולות 177 ...................... ראה סיווג סגולות 129 . ....... אגרטלים ופרחים לשמחות 128 ........ ראה גם סיווג אביזרים לשמחות 129 . ............................. אוהלים 129 . ....... אוכל בימי חול בבתי חולים ראה גם סיווג אירוח משפחות חולים בשבתות 131 ........................... בקרבת בי"ח 130 . ....... אוכל בשבתות בבתי חולים 130 . ............ אוכל למשפחת היולדת 131 ................... ראה גם סיווג ארבעס 184 ........................... עזרה ליולדת 130 . ............................. אולטרא 130 . ......................... אורתופדיה ראה גם סיווג בריאות, החזרת נקעי פריקה, מכשירים רפואיים, עזרה ראשונה. איירפופר 168 ........... ראה סיווג מכשירים רפואיים אימייל 138 .............. ראה סיווג דואר אלקטרוני אינהלציות 168 ........... ראה סיווג מכשירים רפואיים 130 . .................. אינטרנט - ניתוק 130 . ......... איפור וטיפולי יופי לכלות 131 . ....................... אירוח בחו"ל 131 . .............. אירוח לסעודות שבת אירוח משפחות חולים בקרבת בתי 131 . ............................. החולים ראה גם סיווגים: אוכל לחולים ביום חול בבי"ח, אוכל לחולים בשבתות בבי"ח, ביקור חולים 131 . ....... אמבולנסים להעברת חולים ראה גם מפתח הגמ"חים לפי נושאים - 124 ................................ בריאות 131 . ................ אמבטיות לתינוקות ראה גם מפתח הגמ"חים לפי נושאים - 124 ............................... תינוקות אפיה - עזרים לאפיה 196 ............... ראה בסיווג תבניות אפיה 128 ...................... אביזרים לשמחות 131 . ........................ אקדח לדבק 131 . .............................. ארבעס ראה גם מפתח הגמ"חים לפי נושאים 124 ................................. יולדת 131 . ................... ארוחות לנצרכים 132 . ............. ארונות קודש לאבלים ראה גם מפתח הגמ"חים לפי נושאים: אבלות בדפי עסקים: סוכות אבלים בגד לברית 132 ............. ראה סיווגים: בגדי תינוקות 157 ............................ כרית לברית 132 . .......................... בגדי הריון 132 . ....................... בגדי תינוקות 157 ........... ראה גם סיווגים: כרית לברית 136 ................................ בריתות 132 . ........... בגדי תינוקות לתאומים 148 ... ראה גם בסיווג: כסוי לעגלת תאומים 132 . ............................... בגדים 133 ...... ראה גם בסיווגים: בגדים לשמחות 194 ..................... שמלות לשושבניות 133 . .................... בגדים לשמחות 194 .... ראה גם סיווגים: שמלות לשושבנות 197 ...................... תחתיות מתנפחות 133 . ........................... בד לסוכה 133 . .......................... בדי בדיקה 133 . ............. בדיקת מזוזות ותפילין ראה גם סיווגים: מזוזות, צבע לתפילין, תפילין – השאלה, תפילין – קשר של תפילין בדיקות צהבת 190 . ראה בסיווג צהבת (תינוקות לפני ברית) 133 . ................... בדיקות רפואיות 133 . .................... בולים ומעטפות 133 . ............................. בטריות 133 . ................. בידנים ומקלחונים 133 . ............. בייביסיטר (מכשירים) 134 . ........................ ביקור חולים ראה גם באינדקס לפי נושאים - בריאות 124 ................. בתחילת דפי הגמ"חים. 134 . ............................. בלונים 134 . ...................... במות ופרנצ'ס 134 . ......... בקבוקים ומוצצים לתינוק 135 . ............................ בר מצוה ראה גם סיווגים: אביזרים לשמחות, ברכות ואיחולים, הגברת קול (ציוד), עריכת שמחות, קריאת התורה לבר מצוה, תפילין. 136 . .............................. בריאות ראה גם בדפי מידע: סיווג בריאות גמ"חים-יעוץ בעיניים שונים ובאינדקס לפי נושאים - בתחילת דפי 124 ............................... הגמ"חים 136 . ............................. בריתות ראה גם סיווגים: בגדים לתינוקות, ברכונים לשמחות (סדר הברית), כרית לברית, ספרי קודש (ספרי ברית עולם), עריכת שמחות 136 . .................. ברכונים לשמחות 137 . ............................... ברכות 137 . ................... ברכות ואיחולים 137 . ........................ גגונים לרכב 138 . ........................ גז - מוצרים 138 . ....................... גזרות תפירה 138 . ....................... גילוח כהלכה גמרות 181 ....... ראה בסווג: ספרי קודש - גמרות 138 . ........................... גנרטורים 138 . .......................... דברי דואר 133 ............... ראה גם: בולים ומעטפות 138 . .......... דואר אלקטרוני (אימייל) דיסקים 191 ............ ראה: בסווג קלטות ודיסקים 138 . ............... דירות / חדרי אירוח 139 . ............... דירות לשבת- תיווך 139 . .......................... דם (מנות) 139 . ....................... דפנות לסוכה 133 ...................... ראה גם בד לסוכה 139 . ................. הגברת קול (ציוד) 139 . ................................ הגהה 139 . ...................... הדברה וריסוס 140 . .............................. הדפסה 140 . .............. הדרכת חתנים וכלות 140 . .............................. הובלות 140 . ................ החזרת נקעי פריקה 130 ............ ראה גם סיווגים: אורטופדיה 144 .................... יעוץ בענינים שונים 140 . .. הטסת חולים למרכזים רפואיים ראה גם סיווגים: אמבולנסים להעברת חולים, ביקור חולים, הסעות מוגבלים, סיעוד. 140 . .................. הינומה (דעקטוך) 150 .......... ראה גם כלה - אביזרים לכלה 194 .......................... ובשמלות כלה 140 . ......................... הכנסת כלה 140 . .................. הכנסת ספר תורה ראה גם: חופה להכנסת ספר תורה, לפידי חופה ונרות להכנסת ספר תורה, הגברת קול – ציוד, ובדפי עסקים – תהלוכות ס"ת. 140 . ...... )rco( המרת קבצים לטקסט 140 . ................ הסעות לבתי חולים 141 . ........... הסעות חולים ומוגבלים 131 .... ראה גם: אמבולנסים להעברת חולים 141 . ........................ הפרשת חלה השכרת שמלות 194 .......... ראה סווג שמלות לשושבניות. 141 . ....................... השבת אבידה 128 ............... ראה גם אבדות ומציאות. ג 124 גמ"חים מפתח הגמ"חים מפתח סיווגים מפורט מפתח לפי נושאים [124-127] [127-128] לתשומת לבכם: מערכת 'מפתח העיר' אינה אחראית על שרבוב עסקים רגילים ברשימת הגמחי"ם גמ"חים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=