מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

271 1-800-22-36-36  ועד הרבנים הצדקה של גדולי הדור שליט"א מדריך לטלפון-קול הלשון 03-6171111 | *6761 חיפוש קולי , 03-6171115 או בחיוג ל- )סולמית וכוכבית( #* בהקשה על ניתן לחפש שם רב / נושא, וגם רב ונושא ביחד, לדוגמא: "הרב אלימלך בידרמן פרשת בהעלותך", באם יזוהו תוצאות מכמה תיקיות, המערכת תציג לכם רק את התיקיות הרלוונטיות, ותצטרכו לבחור מתוך הרשימה. חיפוש ע"י הקשת אותיות של שם הרב לחיפוש לפי אותיות )כוכבית( * אחרי בחירת שפה, ניתן להקיש שם הרב ע"י הקשת הגימטריה של תחילת שם משפחה, עבור ש.( 300 , עבור כ 20 , עבור א 1 )לדוגמא הקש גישה ישירה לשמיעת שיעורי רב *7 ניתן להגיע לכל רב ע"י מספר גישה ייחודי. בהקשה על בהאזנה לשיעור( 28 )שניתן לשמוע בהקשה על ואז מספר הגישה. גישה מהירה לשיעור / שלוחה ע"י מספר זיהוי )כוכבית וסולמית( *# בתפריט הראשי ניתן להקיש # ואז את מספר השיעור או השלוחה ולסיום בהאזנה לשיעור( 28 )ניתן לשמוע את מספר הזיהוי ע"י הקשה על סימניות וחזרה לשיעור האחרון ניתן לחזור למיקום של השיעור האחרון שהאזנתם בתפריט הראשי, וכן ניתן )סימנייה לשיעור( # ע"י הקשה על . 20 לשמור סימנייה למיקום באמצע שיעור בהקשה על שידורים חיים )כוכבית( * לשמיעת שידורים חיים הקש במהלך שמיעת שידור חי ניתן להקיש: )בסיום השידור ניתן לשמוע שמיעת מספר זיהוי של השיעור .1 ומספר זיהוי( )כוכבית וסולמית( *# בכל עת בתפריט הראשי בלחיצה על שמיעת הכותרת .3 קבלה במייל בסיום השיעור .6 יציאה .0 הוראות לקבלת שיעורים במייל mp3@kolhl.com לקבלה במייל, שלחו מייל לכתובת: )להשאיר רווח( וכתבו בשורת הנושא את המילה רישום ואח"כ את מספר הטלפון שלכם ללא מקף לדוגמה: 0520000000 רישום ניתן לרשום כמה טלפונים על אותה כתובת מייל )שלחו מייל נפרד לכל מספר טלפון מאותה כתובת מייל(. לקבלה במייל. ( 6 )ובשידורים חיים בהאזנה לשיעור 26 הקישו פעולות בעת האזנה לשיעור ולאחר מכן בחרו את הפעולה: 2 הקישו 2 לשיעור אחר בשלוחה..... | 1 לשיעור הקודם................... 4 לכל שיעורי הרב ............ | 3 לשיעור הבא ..................... 7 למעבר לדקה מסוימת .... | 6 לקבלה במייל..................... 0 לשמירת סימניה או מנוי.... | 8 לפרטי השיעור ומספר זיהוי.. # לחזרה לשיעור............... | * לשמיעת השיעורים ברצף.... אפשרויות דילוג בהאזנה לשיעור 3 עשר שניות קדימה............... - 1 עשר שניות אחורה ........ 6 חמש דקות קדימה............... - 4 חמש דקות אחורה ........ # חצי דקה קדימה.................. - * חצי דקה אחורה............ 5 להמשך האזנה................... Q 5 להשהיית השיעור.......... 9 לחזרה למהירות רגילה........ Q 7 להאטה........................ 7 לחזרה למהירות רגילה........ Q 9 למהירות מוגברת.......... 8 לשמיעת הוראות הפעלה.............................................. בנק התורה מאגר אישי בו ניתן לשדר חי / ועידה, ולשמור שיעורים, שירים ואירועים, בשיתוף מאזינים, 073-2951222 או בחיוג ישיר: )פעמיים כוכבית( ** הקש מנוי צינתוקים שמכילה )שלוחה( בכניסה לתיקייה # ע"י הקשה על תוך כדי שמיעת שיעור( 20 )או בהקשה על שיעורים, מנוי לתיקייה זו .1 ניתן לבחור: )מכל התיקיות( לכל שיעורי הרב .2 בתפריט הראשי # אפשר לחזור למדור דרך 073-2951555 או בקו המנויים (2) ואז סימניה למדור בכל שיעור חדש תקבלו צינתוק מהמספר הנ"ל. בהתקשרות למספר אחרי צינתוק, ניתן: האזנה לשיעור החדש .1 (*) האזנה לשיעורים, ניהול וביטול המנוי לפי המדור .2 לאיפוס רשימת השיעורים החדשים .3 להאזנה לשיעורים וניהול המנוי לפי המדור, ניתן: (*) לשמוע את השיעורים שבמדור .1 ניהול המנוי ושינוי ההגדרות הבאות: .2 1 - השהייה זמנית של המנוי ........................ 2 - שינוי שעת התחלה לקבלת צינתוקים....... 3 - שינוי שעת סיום לקבלת צינתוקים ........... (22:00 – 08:00 )ברירת המחדל של הצינתוקים הן בשעות ביטול ומחיקת המנוי .3 www.kolhalashon.com אתר: | support@kolhl.com דוא"ל: | 073-2828268 : לפניות ש שיעורי תורה ומוסר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=