מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

256 רבנים בבני ברק ראה גם בדפי מידע (כחולים) - בתי הוראה וועדי כשרות אדיר הרה"ג אליהו שליט"א n 6770331 . .............................................. 18 עוזיאל 14:00-14:30, 23:00-23:30 : מענה טלפוני לשאלות אדלשטיין הרה"ג גרשון שליט"א n 6189571 . .............................................. 17 ראב"ד בלבד 15:15-16:00 קבלת קהל בתאום מראש. לקביעת תור בשעות אדלר הרה"ג ירמיהו שליט"א n 6186891, 052-7648099 ..................... 11 סעדיה גאון זמנים: ראה בתי הוראה הרב גרוס אולך הרה"ג יעקב דוד שליט"א n 5706275 . ............................................. 16 שטרסר אורטנר הרה"ג נתן שליט"א n 7744055 . ........................................ 9 קהילות יעקב אושרי הרה"ג יואב שליט"א n 054-3027035, 5702241 ......................... 25 השלושה בלבד. 21:00-22:00 ,13:30-14:00 לתאום לשאלות בהלכה אלון הרה"ג יצחק שליט"א n 5796552 . ........................................ א' 5 חשב סופר אלטמן הרה"ג שמשון שליט"א n 054-8494894 ....................................... 79 הירקון אלכורת הרה"ג עוזיהו שליט"א n 6749239 . .............................................. 18 השל"ה אלקיים הרה"ג בנימין שליט"א n 6191978 . .............................................. 23 רשב"ם אנגלרד הרה"ג יצחק נתן נחום שליט"א n 5793528 . ............................................ 21 סוקולוב ארנסטר הרה"ג מנחם שליט"א n 6774149 . ........................................... 6 שד' ויז'ניץ ארנפלד הרה"ג חיים יהודה שליט"א n 5703550 . ......................................... 31 אור החיים בבצ'יק הרה"ג בן ציון שליט"א n 6775996, 053-3111603 .......................... 14 בן יעקב בינג הרה"ג יחזקאל שליט"א n 5798972 . .............................................. 12 נחמיה בלינוב הרה"ג יוסף יצחק שליט"א n 5791308 . ........................................... 64 חזון איש בלקין הרה"ג אליעזר שליט"א n 054-8421881 .................................. 6 אדמו"רי שאץ בן חיים הרה"ג דניאל שליט"א n 053-3117273 .................................... 7 רבן גמליאל בשעות הערב, גם בצרפתית. בן סניור הרה"ג נתן שליט"א n 6188076 . ..................................... ב' 5 נועם אלימלך זמנים ראה בבתי הוראה בן שמעון הרה"ג מסעוד שליט"א n 5704547 . ............................................. 4 ברטנורא 21:00-22:00 ' מענה טלפוני א'-ה בן שמעון הרה"ג ניסים שליט"א n 5701678 . ............................................... 9 אלישע בן שמעון הרה"ג שלמה שליט"א n 5702589 . ..................................... 13 דבורה הנביאה בנדיקט הרה"ג משה שליט"א n 6197483 . ............................................. 4 רוזובסקי בעדני הרה"ג שמעון שליט"א n 6760687 . ................................................ 25 עזרא בר כץ הרה"ג יהושע שליט"א n 57086644 ....................................... 6 הרב סורוצקין בראנדר הרה"ג אברהם שמואל שליט"א n 5163453 . ........................................... 4 יונה הנביא ברגמן הרה"ג מאיר צבי שליט"א n 5708384 . ....................................... 28 אדמו"ר מגור ברוידא הרה"ג אברהם שליט"א n 052-7616903 ................................. 16 קיבוץ גלויות בתאום טלפוני ברונפמן הרה"ג פנחס שליט"א n 6193425 . .............................................. 42 ראב"ד הרב לא עונה לשאלות בביתו. זמנים: ראה בתי הוראה הרב גרוס ברינגר הרה"ג חיים יהודה שליט"א n 6162333 . ......................................... 20 אור החיים ברמן הרה"ג חיים פרץ שליט"א n 6199324 . ............................................. 45 בן זכאי ברנשטיין הרה"ג משה אהרון שליט"א n 6188148 . .............................................. 10 ר' יוסי גולדמן הרה"ג דוד שליט"א n 5702178 . ................................................ 12 רש"י גולדפלם הרה"ג אברהם ישעי' שליט"א n 053-3127478 ...................................... 14 אבני נזר גלבר הרה"ג מרדכי שליט"א n 5781074 . .......................................... 16 וילקומירר גלבשטיין הרה"ג זאב שליט"א n 5791262 . .................................... 2 האדמור מרדזמין גרבוז הרה"ג בנימין שליט"א n 5705377 . ............................................ 5 הרב פרדו גרוס הרה"ג מרדכי שליט"א n 5706105 . ....................................... 3 חידושי הרי"ם זמנים: ראה בתי הוראה גרוסברד הרה"ג אהרן זאב שליט"א n 6192551 . ............................................ 3 וילקומירר גרינוולד הרה"ג יעקב שליט"א n 5743118 . ........................................ 11 אהבת שלום גרינפלד הרה"ג יחזקאל שליט"א n 6196918 . ............................................... 36 מימון גרינפלד הרה"ג מרדכי צבי שליט"א n 5707572 . ............................................ 31 השלושה גרינפלד הרה"ג שמעון אברהם שליט"א n 6192536 . ............................................. 50 הרב שך דוידוביץ הרה"ג משה אהרן שליט"א n 6193596 . ............................................ ב' 44 חזו"א דויטש הרה"ג אשר שליט"א n 5707071 . ............................................. 45 בן זכאי דינר הרה"ג אליעזר שליט"א n 6198968, 5799554 ......................... 5 האדמו"ר מצאנז דינר הרה"ג יהודה אריה שליט"א n 6181981 . ....................................... 37 אדמו"ר מגור גם באנגלית ובאידיש. זמנים: ראה בתי הוראה דסלר הרה"ג אליהו אליעזר שליט"א n 6779620 . ..................................... 41 אברהם בן דוד האס הרה"ג שלמה יקותיאל יהודה שליט"א n 5747179 . ........................................ 15 יצחק ניסים הורביץ הרה"ג יהושע שליט"א n 6195058, 053-3103414 ............................ 79 חזו"א בתאום. הכהן הרה"ג אברהם צבי שליט"א n 5701912 . ....................................... שכון ה' 3 שח"ל זמנים: ראה בתי הוראה הלברשטאם הרה"ג יהודה אריה שליט"א n 5793027 . ............................................ 13 רוזנהיים הלברשטאם הרה"ג סיני שליט"א n 6781032 . ..................................... 12 חולדה הנביאה זמנים: ראה בתי הוראה עד הבוקר. 22:00 - ומ 13:00 14:00 : לשאלות בהלכה הלטובסקי הרה"ג יוחנן שליט"א n 5797877 . ................................................ 66 עזרא רבנים בבני ברק ר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=