מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

570 4128 ....................................... 9 זכריה מקור הקלף, 570 7599 .................................... 3 זכריה מרכז הסת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 578 3953 .................................. 21 ירושלים מרכז הקודש, 618 0963 ................... 22 רבי עקיבא מרכז תשמישי קדושה, 624 9335 .............................. 10 אהרונוביץ משכן התכלת, 659 2273 ............................... 42 חזון איש משכן התכלת, 578 3670 ............................... 65 ר' עקיבא משכן התכלת, 616 6895 ............................. 109 רבי עקיבא משכן התכלת, 924 0706 .............................. 11 רבי עקיבא משכן התכלת, 954 1677 .............................. 86 רבי עקיבא משכן התכלת, 579 1616 ................................. 9 השל"ה משמרת סת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 618 4978 ............................... 125 רבי עקיבא נאדר בקדש, 570 0075 ........................................ 53 רבי עקיבא נויפלד, 570 1826 ................................. 5 אליהו הנביא נזר הקודש, 050-4160363 ..... ב' 92 מוצרי עור, מחזורים וכו', ר' עקיבא נעימות, 050-4117844 ........................................ 26 דבורה הנביאה 579 8755 ........................ 14 אהרונוביץ ס.ל.א הוצאה לאור, 670 8570 .................................... 151 כהנמן סנטר קודש, עטרת - תשמישי קדושה ויודאיקה טליתות, כיפות, רקמה ומתנות 03-5791132............. בני ברק 25 רח' חזון איש חנות המפעל ומכון הסת"ם: .......)מול שטיבלאך "בית הלל"( 4 רח' גבעת פנחס 03-6768714 ' ק. ויז'ניץ, בני ברק. טל תפילין פרשיות מזוזות בדיקות הגהות ותיקונים תשמישי קדושה פמוטמונה 052-76-00005.....................03-6778239 ויטרינה מתקפלת בתמונה פטנט רשום www.pamotmuna.co.il 054-8429191 ...... 14 רבינא ציציות - מנחם מנדל פרוכטר, 616 2864 .................................... 5 צפניה קטיפת הקלף, 578 2867 ...................................... 16 נחמיה קלף רוזמן , 052-7649168 ........... קשרי קודש-מכון סת"ם ושופרות 618 4653 ................................ 3 חזון איש רקמת ישראל , (פלק) - מחזורים YOU 4 שי מעור עתיק, פמוטות לכלה בערב, ג-סגור 9-11 מבחר מתנות לכל מטרה, א,-ה 054-8433332 ,5799888...........:' א 54 חזו"א 618 1270 .......................................... 3 חזון איש שכטר , 618 8710 ..................................... 115 רבי עקיבא שמעיה, 616 6266 ................................ 148 ז'בוטינסקי תורה מציון, 579 1617 ......................... 14 ברטנורא תיקים לספרי תורה, 570 6994 ...................................... 19 רש"י תפילין רש"י, ספרי תורה, תפילין ומזוזות מכירה, הגהות ותיקונים ליחידים, מוסדות וסיטונאים למנהלי מוסדות ולגבאי בתי כנסת התקשרו אלינו לקבלת הצעה מיוחדת! ליחידים המהדרים במצוות יש לנו הצעה טובה ותמורה הוגנת לכספיך. מבחר גדול ממיטב היצרנים בני ברק, ישראל חיוג שמות "בית יוסף" 145 רח' רבי עקיבא 03-5782239 : פקס | 03-5798610 : טל www.baity.co.il email: info@baity.co.il כיסויים * טלית קטן * טליתות כיפות וכד' * בתי מזוזה * שיווק והפצת מתנות ותשמישי קדושה בסיטונאות ולמוסדות י. שנקר Y.Shenker Wholesale Marketing Gifts & Religious articles 052-2505150 ........... , טל' נייד 13 גוטמכר 6180657 : ...................... פקס 5788530 : טל y.shenker1@gmail.com כתובת אימייל: WWW.Y-SHENKER.CO.IL 448 ת השודק ישימשת - המשך

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=