מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ † ∫ שיחת†חינם ††≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁ ˙Ù†Ô Ù Ë† ˜ ∞∑≥≠≤ ∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ † ∫ שיחת†חינם ††≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏÈ †‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó ·¯‰ ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È†¨ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ בהנחית†הרב†משה†בלוי קו†פתוח†לבני†הישיבות† ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ † ∫ שיחת†חינם ††≤±∫∞∞≠∞∞∫∞∞ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó††˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰††ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ הלוואות לעסקים: מבנקים, קרנות מדינה ש“ח 1,000,000 עד וממוסדות חוץ בנקאיים הלוואות בנקאיות לפרטיים ש“ח ללא ערבות 500,000 עד הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים ולפרטיים שעות( 48- )אישור בכ ש“ח 500,000 עד 03-5477876 www.finansit7.co.il פיננסית מסדרת הלוואות ומשכנתאות בנקאיות וחוץ בנקאיות )בעלי נכס( גם למוגבלים ותיקים מורכבים finansit בס“ד הנהלה חרדית תוך זמן קצר בתנאים מעולים (46‘‡ Œ‡‰–ƒ”Š˜ƒ–‰ƒŒ˜ƒŒƒ–˜‚ 392 ˜  53~‡•œ–…– 1-800-350-535 ˆŠ— ‚Ž‡˜ŽŠ ‹‡– – –~—Ž ~Š …~ ‘~ Š‡—˜‚ ˜‡ –Š‡ ˆŠ—ƒ’Š†Š‚‰…Œ Š‡—˜‚ ˜‡ ‚ Œ—˜„~Œ בס"ד מומחים בגילוי נזילות ע"י מכשיר אלקטרוני חדיש, ללקוחותינו חינם! 03-6199996 053-3110181 תיקון כל סוגי עבודות אינסטלציה ושיפוצים 49 שנות נסיון מיכשור מתקדם שירות אדיב ומקצועי ˜‡ ~‡‚— ‚‡—‡ 052-7600-786 ישיבה שיבינו אותו! ישיבה שהוא יהנה... , ב"ב 45 עזרא 10:00-12:00 11:00-21:00 משקפים ב שקל 2 ₪99 = 1.6 ₪199 = 1.67 ₪299 = 1.74 ₪99 = ₪99 = ₪499 = (1.5) תשע"ט-תש"פ 2019 - 2020 מדריך הטלפונים החרדי של המרכז

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=