מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תיבות דואר ראה גם סיווגים אינטרקום, אלומיניום לבנין אמנת שירות חתום על תיבות דואר מהיצרן לצרכן בהנהלת אליהו גלעד לבתים משותפים לפי הזמנת הלקוח 052-2565064 ,052-2424471.......... : נייד 03-6198865 : , פקס 03-5786058 : טלפון תיווך ומתווכים ראה גם סיווג נדל"ן ייזום ושיווק 053-3120040 ..................... 18 רבי עקיבא אברהם גליקסון, 072-2817774 ............................... 59 אהרנוביץ אינווסט , 073-7997777 ................................. 30 ששת הימים אלדר, ן " אפיק נכסים-תיווך דירות ונדל 03-5791514............................. ב " ב 88 עקיבא ' ר 054-2250000.................................................... נייד 570 2323 ........................ 121 ז'בוטינסקי אפיקי נדל"ן בועז, 574 8444 ........................ 22 גבורי ישראל אצקוביץ נכסים, 054-4922391 ............................ 76 רבי עקיבא אראלי צבי, 578 8996 ............................ 154 ז'בוטינסקי ארמאני נכסים, 616 1611 .................................. 1 רבי עקיבא אשד נכסים, 619 5858 .................................. 2 רבי עקיבא אשד נכסים, בורסת הדירות-מאגר דירות ענק! כל הדירות לל"ת בשוק החרדי בלבד!....................הפרסום חינם! & 10- כל המידע ב 072-2158088........................... : מכירה-השכרה 560 0900 ................................. 48 ירושלים ביבלה נכסים, 052-7699149 ........... a0548536444@gmail.com ברכת הבית, 619 8018 .................................. 12 ז'בוטינסקי ברק נכסים, 050-4144602 ........................................ דירה בשבילך ראה מודעתנו בסיווג זה 525 0250 ....................................................... דירומט 616 6156 .................................... 37 הרצוג הרצוג נכסים, 050-5305219 ................... 15 רבי עקיבא השקעות בנדל"ן, 570 5788 ........................................ 24 חברון י.ל. נכסים, 054-4659772 ....................... 12 ר' עקיבא , AD יועצי נדל"ן 1800-211111, *2030 ............. כ'א 77 רבי עקיבא ישא ברכה, 052-7113375 ........................................... ישר נכסים ראה מודעתנו בסיווג זה 729 7690 .......................................... 28 רש"י לכוביצקי, 535 6663 ......................................... 36 ירושלים מגורים, 616 9002 ................................... 53 רבי עקיבא מד נכסים, 578 6136 ................................... 61 ירושלים נאור נכסים, 562 5250 ....................................... 5 כנרת ניהול נכסים, סלומון נכסים והשקעות תיווך ייעוץ מכירת נדל"ן בהנהלת שוקי סלומון מרכז הנדל"ן הגדול בבני ברק דירות נכסים השקעות )פינת יוסי( בני ברק 17 הרב קוק 0527652801: .............................נייד 03-6199323 1800-800888 ................................... 45 רבי עקיבא סן חן, 619 9326 ................................. 128 בוטינסקי ` ז עדן נכסים, 616 0636 ................................. 21 הרב קוק עידית נכסים, 808 4242 .................................... 10 הרב קוק פאר הנדלן, 509 6186 ................................ 38 ירושלים פסגת הנדל"ן, *5356 ....................................... 3 קוטלר רוזנטלר נכסים, 619 7627 ........................................ 7 דונולו שטרן חיים, 613 8886 ................................... 4' ד 10 ירושלים , Ab תיווך 570 4830 ............................. 142 ז'בוטינסקי תיווך אדוארד, 0545500263 ...................... 138 ז'בוטינסקי תיווך אלטרנטיב, 053-3172172 ....................... 16 באר מים חיים תיווך אריה, 570 2132, 053-3172172 ........... 37 רבי עקיבא תיווך אריה, 579 1770 ............................... 66 רבי עקיבא תיווך אשכנזי, 544 4815 ................................ 152 זבוטינסקי תיווך בנועם, המשך הסיווג בעמוד הבא הפרסום חינם! מידע לדירות ללא דמי תיווך *2030 -1 ב"ב קומה 77 רח' ר' עקיבא ראוד תובית - םיכוותמו ךווית 434 ת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=