מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

יעוץ חינוכי ראה גם סיווג ניתוח התנהגות 1800-800-365 ............................... 42 חזון איש בשבילך, ראה מודעתנו בסיווג זה 616 1067 ....................................... 6 רבינו אשר הקשיבה, ראה מודעתנו בסיווג זה 052-7634985 ...... M.A - יועץ חינוכי מוסמך הרב מלאכי אהרון 052-7600786 ....... 9 החלוצים ישיבת עמל התורה הקדושה, ראה מודעתנו בסיווג זה מכון נפש הכתב בהנהלת הרב הנדלר, 052-7142431 ................................................. 68 עזרא 054-8592902 ........................................ משיבת נפש ראה מודעתנו בסיווג זה 073-200-33-99 ............................................... עצה ראה מודעתנו בסיווג זה ˜‡ ~‡‚— ‚‡—‡ שליט"א הגרב"ד דיסקין בנשיאות הרב מאיר שטיבל שליט"א לפרטים והרשמה: m580625101@gmail.com ד וא"ל: 052-7600-786 בני ברק 9 רח' החלוצים ישיבה שיבינו אותו! ישיבה שהוא יהנה... לבחורים יראי שמים! & 250 *שליחויות חינם בקניה מעל ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ÌÈÎÁÓ†Ìȯ‰φÁÂ˙Ù†ÔÂÙψ˜ ∫ÌÈÁÓÂÓ‰†Ï‡†˙Â¯È˘È ˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ MA † ‚ÂÏÂÎÈÒÙ† ≠† ¯ÏȆ ‰˘Ó ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ È †  ÂÎ È †Ô †Â˜ È È È † ¯ † Ȇ  & 250 *שליחויות חינם בקניה מעל כאן †תוכל †לפתוח †את †ליבך †ללא †חשש †אנו †כאן †בשבילך Æ ובלא †צורך †להזדהות ∫ ††שיחת†חינם ≤±∫∞∞†≠†∞∞∫∞∞ קו†פתוח†לבני†הישיבות בהנחית†הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ י . 21:30 - 23:30 המרכז מסייע לבחורי ישיבה בעלי קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים וחינוכיים. תמיכה בבחורים בתוך מסגרת הישיבה. סיוע להורים בבעיות הדורשות הדרכה הורית. אבחונים בגמרא והפניה למגוון אבחונים עפ"י הצורך 03-6161078 : פקס 03-6161067 ב''ב 6 כתובת המרכז: רבינו אשר למידע אודות "הקשיבה בנות" - ראה בתחילת המדריך עיריית בני ברק 272 יכוניח ץועי י

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=