מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

הרי"ם לוין א-ל 383 קול - ץיבומרבא פתח תקוה הרי"ם לוין ישראל מנחםא ברמוביץ 053 3190899 . ..........................4/12 הדף היומי אברהם אהרןא ברמוביץ 6496284.......................................4 הדף היומי 6495548..............4 הדף היומי משה, אברמוביץ 6496083..................15/4 , הדף היומיאהרן אגסי שלמה יהודה אריה לייבא דלר 8078819.................................13/11 הדף היומי יעקב יצחקא ולבסקי 6443576...................................6/27 הדף היומי ישראל משהא ולבסקי 6496771.......................................5 הדף היומי 077 7197719 .9/13 הדף היומי נחום יוסף, אורנבך 6657774.....................13 , הדף היומידוד אושקי שמחה בונםא יידלס 6162089...................................4/18 הדף היומי אברהם יוסףא ייזן 6494546.................................11/15 הדף היומי יוסף מנחםא ייזנברג 053 4110484 . ..........................24/30 הצנחנים 6118294..................5 , הדף היומיעמרם אלייאני 6442805..................15/1 , הדף היומינתן אלטמן 6204627...................3 , הדף היומייוסף אלמליח משהא לתר 077 7648722 . ..........................22/20 הצנחנים אברהם מרדכיא לתר 6487237......................................17 הדף היומי אברהם מרדכיא לתר 6496488.......................................3 הדף היומי 6499480........28 הצנחנים אברהם מרדכי, אמזל 6499054...........................17 , הדף היומיארביב 050 4176546. ............................................. 6492681.............6/23 הדף היומי יוסף דב, ארליך יהודה אריה לייבא שכנזי 6487179.......................................9 הדף היומי 6480405...............6/35 הדף היומי איתן, אשכנזי 6763684........................11 , הדף היומייוסף בבי 052 7660367. ............................................. 053 3146550 . ............9/14 , הדף היומיצבי בוים שמואל יצחקבורנשטיין 077 7107155 . .............................15 הדף היומי 6499654............22 הצנחנים חנוך מאיר, בינקה אברהם מרדכיבליזינסקי 077 5302515 . ..........................4/16 הדף היומי 6916594.................5 , הדף היומיאליהו בן הרוש בנימין יחזקאלב ניש 077 5004050 . ............................9/6 הדף היומי אברהם מרדכיב ראון 6496479...................................6/26 הדף היומי 8070008.......17/7 הדף היומי מאיר גרשון, ברגמן 6497077.......6 הדף היומי אברהם שלמה, ברגמן 6471290..............9/3 הדף היומי יוסף, ברגשטיין 6495642.............22/18 הצנחנים חנוך, ברודבקר 6499538......17 הדף היומי שלום עמנואל, ברוינר 6497037..................28 , הצנחניםמרדכי ברלינר 6487233.................4/2 , הדף היומימשה ברלינר 6470136...............15/2 הדף היומי יעקב, ברלינר 077 2012075 ...4 הדף היומי מרדכי יוסף, ברסקי 6498148.....15/7 הדף היומי יהודה אריה,ברקוביץ ישראל מנחםג בריאלוב 8080034...................................22/17 הצנחנים 8083100..............22 הצנחנים יהושע, גבריאלוב 6479368...........24 הצנחנים שמואל לייב, גוטמן 077 5432011 .....3/7 הדף היומי יוסף דוד, גוטמן יהודה אריה לייבג וטרמן 058 3274428 . ..............................24 הצנחנים 058 3213014 .... 3/11 הדף היומי ישראל, גוטרמן שמחה בונםג ולדפלם 054 8534872 . .............................13 הדף היומי מרדכי זאבג ולדפלם 077 3442588 . ........................17/15 הדף היומי 058 3225024 .26/57 הצנחנים עזריאל,גולדקנופף אברהם יעקב מ.ג ולדשמיד 6496762.......................................7 הדף היומי 6495738......4/19 הדף היומי משה צביגיברשטיין 6477627...............22 הצנחנים ישראל, גינזבורג 6496274.......24/34 הצנחנים פנחס יהודה, גירש 6482571...........24/39 הצנחנים חיים נטע, גירש 6448427......................9 ישראל, הדף היומיגירש אלעזר דודג לברג 077 2400220 . ............................3/2 הדף היומי יצחק מאירג לברט 8001515...................................28/75 הצנחנים 6495153...............22 הצנחנים אברהם, גליקסון ישראל מרדכיג לקופף 6496662.......................................28 הצנחנים 6493959...........................17 דוד, הדף היומיגפן 6499260..................24/29 ראובן, הצנחניםגשייד 052 7665466 ........6/5 הדף היומי שמעון, גשייד יעקב שמואלד ז'לדוב 6470010...................................15/8 הדף היומי 6499757..............26 הצנחנים רפאל צבי, דרנגר 6443457.....26/59 הצנחנים ישראל פרץ, הוכרמן 6475639.....4/14 הדף היומי אפרים זאב, הולצמן 6499153............28 הצנחנים דב מרדכי, הולצמן ירוחם ירמיהוה ורוביץ 6495543...................................24/28 הצנחנים מרדכי יהודהה לפגוט 6493715...................................13/9 הדף היומי יהודה אריה לייבה נדלס 077 3010496 . ............................9/2 הדף היומי 6494150.............17 הדף היומי יצחק מאיר הרץ חנוך העניךה רשנבוים 6499683...................................26/47 הצנחנים *2319........ השכרת רכב שיתופי - סיטי קאר 6473779..........7 הדף היומי גבריאל, וידיסלבסקי 6480331.......4/9 הדף היומי אליעזר, וידיסלבסקי 055 6703238 . 11/11 הדף היומי פנחס אריה, וייל 8064023......11/1 הדף היומי שמחה בונם, וינברג 6499557.......28/71 הצנחנים יששכר דב, וינגורט ברוך שרגאו ינגרטן 077 2400193 . ..........................9/11 הדף היומי 6484515.............7 הדף היומי יוסף צבי, ויסבוים 6449535....9/5 הדף היומי ישראל פנחס, ויסבוים 6470854..........6/37 הדף היומי יהודה לייב, ויצמן משה יחיאלו קסשטוק 6476927...................................28/65 הצנחנים 6473378.......11/7 הדף היומי יעקב מאיר, ורדיגר 6482441.........3/4 הדף היומי פנחס חנוך, ורדיגר יצחקז יגלבוים 6499941.................................11/10 הדף היומי משה שמעוןז ייברט 6487225...................................24/36 הצנחנים 6495990..............26/42 הצנחנים אלעזר, זיידמן 077 4405110 .13/3 הדף היומי נתן נחמיה, זיידמן 6496090.........28/66 הצנחנים עזריאל, זילברברג ישראל משהזילברשטיין 054 8535852 . ........................11/11 הדף היומי 6487453......26/56 הצנחנים שמואל, זלוצ'בסקי משה שמחהזלוצ'בסקי 054 8503278 . ..............................26 הצנחנים 6487467........................4/3 אריה, הדף היומיזנד 6167774.....................15 ישראל, הדף היומיחמד 6453494........................5 משה, הדף היומיחמד 053 7257011. .............3 אפרים, הדף היומיחנניה חיים לייבח נס 6497756...................................17/6 הדף היומי 6496739..........................28 צבי, הצנחניםחרש ישראל משהח רש 6496586...................................7/11 הדף היומי יצחק מאירט אומן 055 6782534 . ..........................15/5 הדף היומי אפרים יצחקטייטלבוים 6477923...................................6/21 הדף היומי 6212784............................. 4 , הדף היומיטמיר 6488912...............6 הדף היומי ישראל, טראובה פנחס מנחםי ודקביץ 058 3271360 . ..............................6 הדף היומי שלמה זלמןי נקלביץ 6495737.....................................4/1 הדף היומי אברהם מרדכיכ הן 6499859...................................26/54 הצנחנים 6487452...................24/22 אברהם, הצנחניםכהן ...................................24 הצנחנים ישראל, כהן 053 3139501. .................3 נחשון, הדף היומיכהן 6496180.....................6 יעקב זונדל, הדף היומיכץ 8050043.......................22 חנוך צבי, הצנחניםכץ 054 8597605 ...11/16 הדף היומי שלמה זאב, כץ 072 2525599 .26/41 הצנחנים יצחק מאיר, כרמל 03 6446505. .........9/15 הדף היומי ישראל, כרמל 03 6496869. .................24/3 אלעזר, הצנחניםלב 03 6490442.......7/16 הדף היומי מרדכי נחום, לב 03 6496155......6/29 הדף היומי אברהם ברוך, לב 077 7005548 .......6 הדף היומי שלמה, לבקוביץ 6499353.....................22 נפתלי, הצנחניםלוברט .........................17 הדף היומי ישראל יהושע, לוי 6496130......................17 מאיר דב, הדף היומילוי 6499456....................6 שמעון יוסף, הדף היומילוי 6495991.......................28 יוסף צבי, הצנחניםלוין 6475641..........................4/4 דוד, הדף היומילוק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=