מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

אורן נפתלי ואילנהא ברהם 909 7345...................................6 יהודה הנשיא 909 8141..........9 רבי יהודה הנשיא אילת, אברהם 933 4880.156 רוטשילד אלכסנדר הלנה, אברהם 932 9631..................8 המעפילים ברוך, אברהם 932 2525.......... 59 הנביאים ברכה וציון, אברהם 934 0790.........9 הס משה גבריאל ורוני, אברהם גמליאל וירושלמית וזוהר סהרא ברהם 932 3444...........................................9 חברון 934 0156...3 הרב אונטרמן גרשון ורבקה, אברהם 904 3032............54 הרב ריינס יצחק דוד, אברהם 921 8750............22 יהלום בנימין דניאל, אברהם 934 8439.................10 ברנדה זאב זליג, אברהם 924 7064...............7 ח"ן חיה ושמואל, אברהם 930 2107.........29 נורדאו חיים וציפורה, אברהם 922 7860..........100 רוטשילד יואב וסיון, אברהם 932 2438.....51 סלנט שמואל יואל ותמר, אברהם יוסף ואורליןא ברהם 908 8570.............................37 רבי יהודה הנשיא יעקב ומריםא ברהם 904 8377..............................4 שלומציון המלכה 934 5231......10 רשיש חדוה לאה ועופר, אברהם 934 1629......................12 הגר"א מזל, אברהם 934 3802...... 12 שלומציון המלכה מנחם, אברהם 923 1336..11 קרול יעקב מנשה וצפורה, אברהם משה ואוריתא ברהם 909 3081...............................5 רבי יהודה הנשיא 908 9068.....20 רובינא חנה נועם ודבורה, אברהם 921 8308....................7 מייזנר נפתלי, אברהם 923 3665............................. סביחה, אברהם 934 5231.....................12 הנחל עופר, אברהם 933 2785.......2 חטיבת אלכסנדרוני עזרא, אברהם 923 1490.......48 רוטשילד עמליה ויוסף, אברהם 923 1491.................................................... צבי וטובהא ברהם 904 7863.............................10 שלומציון המלכה 934 0139........3 הרב אונטרמן צבי ורחל, אברהם 052 3814385..1 אונטרמן צמח ואודליה, אברהם 052 8381397. ............................................. 931 5330....................49 עין גנים קרוז, אברהם 930 5498.............. 15 הס משה רחמים, אברהם 077 8122227. ..........122 רוטשילד רינה, אברהם 904 0084.............18 הקונגס רן ואליזה, אברהם 930 0141............7 ]פרץ נפתלי שושנה, אברהם 934 0338..............8 החשמונאים שלום, אברהם 904 8901..........10 הרב אונטרמן שלמה, אברהם 930 6865...........24 הנח"ל שלמה ורות, אברהם 616 4177.......... 27 הענבל שרית ויגאל, אברהם 052 7657863. ............................................. 072 2329355....34 יהודה הלוי אילונה, אברהמוב 930 0243......32 גוטמן שושנה ונסים, אברהמוב 909 5156..........19 הכינור דוד וברכה, אברהמוף 054 3450503. ............................................. 054 7743262. ............................................. 921 8178.......12 אנדרסן רונית ומיקי, אברהמוף 934 5786.........30 הרב ריינס יצחק אורי, אברהמי 924 7349......73 דניאל ליפשיץ דן וצביה, אברהמי 936 9358................4 יצח ברלוביץ חגי, אברהמי משה ואהובהא ברהמי 908 7734..................................7 מנחת שלמה 050 4123615. ............................................. 050 4123616. ............................................. 933 0292....179 רוטשילד ניסים ורבקה, אברהמי שלמה ואילהאברומוביץ' 922 4785.....................................34 דגל ראובן 619 5016...........35 דגל ראובן צבי ורבקה, אברט 934 7860...............9 נחלת צבי אוסנת, אברמוב 930 0866..............56 נחלת צבי גאורגי, אברמוב 930 0225................77 רוטשילד מאיה, אברמוב 932 7257................48 מנחם בגין מרדכי, אביטן 933 5040.................................................... עמרם ופאניא ביטן 077 9345006. ........................40 דרך מנחם בגין 934 5889.................................................... 908 8918..2 ברלוביץ יצחק רפאל ואילנית, אביטן 909 5351..........51 טבריה שאול ומיכאל, אביטן 930 0074....................30 אורלוב מיכאל, אבייב 934 4338....................4 הרב גולד רינה, אביכזר 924 6425.38 התשעים ושלוש יעקב ורחל, אבימור 077 4414760. .........109 רוטשילד שמחה, אבינו רחל ומיכאלא בינועם 904 2965.............................12 שלומציון המלכה 933 4913.......5 שכטר יוסף שרגא ונחמה, אבינר 054 4237613..15/6 התוף מיכאל וחגית, אביעוז 908 8948.....38 מנחם בגין מיכאל וחגית, אביעוז 931 1683.................8 רפפורט נתן יוסי, אביעזיז 922 6692..................א 9 אנה פרנק נתן, אביעזר 930 פקס 8195-. ..........2 אוסישקין אורן, אביצור 934 5357.................................................... 930 3265..............48 ברנר משה ויפה, אביצור ציפורה ומנשהא ביצור 924 5090...............................7 הרב יחבוב אהרון 904 7405..10 הרב אונטרמן עידו ופזית, אביקסיס 077 9243798. .........22 חפץ מרדכי חיים, אבירם 077 7878722. .............66 עין גנים משה, אבירם 619 5881..........25 אסירי ציון יאיר ופדות, אבישי 922 4929.............7 טרומפלדור אברהם, אבישר 919 1687....75 ליפשיץ דניאל ארז ועינבל, אבישר 921 9748.........35 יהודה הנשיא בן ושרה, אבישר 054 5899446. ............................................. 922 3620......................6 מייזנר יצחק, אבישר 931 5014.......................3 בייליס קלרה, אבלס 932 4826. 66 צלח שלום חיים ארמונד ויוסף, אבן 936 1035...........22 רובינא חנה חן חגי ויעל, אבן 930 6781..............39 נחלת צבי צור פרחיה, אבן 923 6835.....................30 בן גוריון מנחם, אבנד 922 7469.........13 התשעים ושלוש דב ורחל, אבני 922 0572.......................25 דגל ראובן דוד, אבני 931 7736...........38 הרצל הדסה וישעיהו, אבני 923 1279...........7 מוסטובוי נח יעקב ורחל, אבני 908 7338..............18 דרך מנחם בגין יצחק, אבני 908 8549........43 יהודה הנשיא עופר ושולי, אבני 933 8837.............28 הנשיאים רוני ולימור, אבני 077 9304257. ..................70 הרצל תמר, אבני שלומית וגרשוןא בניאל 930 0766.............................12 שלומציון המלכה 932 2593......60 מנחם בגין עזריאל ורחל, אבנית 930 2862..............18 עוזר חיים ליאון ואני, אבנר 924 9602............14 ברטונוב יהושע שרגא, אבנר 072 2338321. .........5 שפירא הרמן צבי ורד, אבס 909 6792........................3 לוין אליזה, אברבוך 077 7973913.........25 אורלוב זאב יוליה, אברבוך 933 9558....................21 הנביאים רחל, אברבוך 922 8622....................2 בורוכוב משה, אברביה 909 2394..10 רובינא חנה לודמילה ויבגני, אברבך 933 5254...............21 רובינא חנה גילה, אברג'יל 908 8116............. 21 חנה רובינא משה, אברג'יל 934 2196......26 שאול המלך דוד ונחמה, אברג'ל 933 5830.........75 דרך מנחם בגין מיכאל, אברג'ל 933 5254.......21 רובינא חנה משה גילה, אברג'ל 933 2592....17 כנסת ישראל משה ולאה, אברג'ל 908 9487......28 אורלינסקי אשר ושפרה, אברגיל 932 1869..........3 הנרייטה סולד אלי ודיזי, אברגל 908 9176........14 ) שלמה (אבן עזרא אבי, אברהם 939 0796.......26 לנדאו אברהם ואסתר, אברהם 934 6945.........10 שלומציון המלכה אוגן, אברהם 908 7177....ד 96 דרך מנחם בגין אשר ומיכל, אבגי 924 8154.................... 54 רוטשילד דורית, אבגי 932 4157.............10 מכנס גד דני ואהובה, אבגי 077 5088100. ..............64 רוטשילד יעקב, אבגי 077 2345157. .............77 רוטשילד מנחם, אבגי 934 1053.......................4 מונטיפיורי סול, אבגי 932 1182.49 רבי יהודה הנשיא דורון וסופיה, אבהר 921 0726.........6 האב נריה צבי עזיז שמחה, אבו 930 9736..48 אורלוב זאב אברהם וזהבה, אבודגה 930 1923.....59 רוטשילד סימון ודליה, אבודרהם 922 4388...........4 בורכוב שמואל ושרה, אבוהב כרמית ומשהא בוזגלו 052 8556068. .............................18 שבט אשר משה ואביגילא בוחצירא 909 6661..................................7 רוזובסקי יוסף 907 3610.....42 דרך מנחם בגין סימה, אבוחצירא 909 2465... 3 וינברגר שמואל וסימה, אבוחצירא 922 7797..........3 הפרח דייזי ומאיר, אבוחצירה 930 3063......... 1 כרמלי פאני וחיים, אבוחצירה שמואלא בוחצירה 052 2240310. ...........................47/2 מנחם בגיו 077 7094104.159 רוטשילד יוסף ורחל, אבוקסיס 933 2722.29 רבי יהודה הנשיא אבנר ורחל, אבורוס 933 7892.4 יהודה הנשיא אריה ואלישבע, אבורוס 932 7087.............6 הנצחון רחל ויעקב, אבורוס 934 0432.................2 הגר"א צורי שדיי, אבטה 933 4628........41 הנשיאים דבורה וחיים, אביאלי 924 7506.......14 חגין פנחס יוסף ודניאלה, אביב 077 9246789. ..........4 האורים יוסף וענת, אביב 077 7816781. .........12 דוד טבצ'ניק עידית, אביב 933 4891............39 בן יהודה שבתאי רן, אביב- 931 1350............75 הרצל אברהם ולאה, אביבי 931 5143...........67 אחד העם גדעון ורחל, אביבי 909 1184.....51 רבי יהודה הנשיא חיים וטלי, אביבי 931 5304. 17 הרב ריינס יצחק יובל וקמילה, אביבי 908 8571.35 רבי יהודה הנשיא משה ומרים, אביבי 934 8348.................... 29 צירלסון שלום, אביבי שלמה ומאיהא ביבי 050 7908846. ......................39 רבי יהודה הנשיא 936 3143...................100 רוטשילד אילן, אביגד 909 2717. 57 רבי יהודה הנשיא ששון ודליה, אביגד 907 4087............96 דרך מנחם בגין אורלי, אביגל 931 9083...............1 הרב אונטרמן מרים, אביגל 934 8619.................................................... 904 0372.........61 עין גנים ישראל ואורלי, אבידן 930 2415.........17 ביאליק משה ושושנה, אבידן 904 1949...........5 עין גנים שלמה וטובה, אבידן 908 9116...53 רבי יהודה הנשיא אלון ונעמי, אבידר 917 0779..............25 דרך מנחם בגין אתי, אבידר שלמה ומלכהא ביוב 054 8497520. ............................50 טרומפלדור 922 1171.........7 יוסף נקר אבנית ויובל, אביזמר 930 2972..............32 אורלוב זאב מאיה, אביחיל 933 3689. 61 הנשיאים מנשה ובת שבע, אביחיל 924 9562........28 בן יהודה מרים ומשה, אביחיל 931 0341.............47 רוטשילד שמחה, אביטבול 921 3693................4 היבנר ניצן ורינת, אביטוב 932 1553...............16 יוספסברג אלברט, אביטל 907 4433.......20 העצמאות אלברט ומרי, אביטל 923 2867...........18 רוטשילד אלי ופנינה, אביטל 909 3795...........93 דרך מנחם בגין אליהו, אביטל 932 5866.............. 60 דרך מנחם בגין חנן, אביטל 921 7057................24 טרומפלדור יגאל, אביטל 921 5920................57 טרומפלדור יגאל, אביטל 930 1571..................38 נחלת צבי זהבה, אביטן 050 6731451......7 אחד העם יעקב ורות, אביטן 054 7708287. ............................................. 907 3119..............28 דרך בגין מנחם מורן, אביטן א 325 בומרבא - יגבא פתח תקוה פתח תקוה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=