מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

א 261 בונורהא - י ֶיאּבא מודיעין עילית מודיעין עילית נרקיס וחבצלתא דוארד 08 9740707. ............................. 24 משך חכמה 072 2987100..20 חפץ חיים אליהו והדסה, אדלר 050 4114888. ............................................. 08 9740555..4 זכרו שמואל אפרים ורבקה, אדלר 08 9741276. .............39 רשב"י דן ורבקה, אדלר 08 9741135. .........1 אור החיים יואל ורחל, אדלר יואל משה ונחמהא דלר 08 9762174. ................................24 עקיבא ´ ר 08 6338244......11 ר"י הנשיא יונה ומלכה, אדלר 052 7679768.......17 חזון איש יונתן ורחל, אדלר 054 8481936. ............................................. יוסף ורחל עלקאא דלר 08 9285795. .............................21 מסילת יוסף 08 9740291......14 קצוה"ח יעקב ואורית, אדלר 08 9287345.....13 עקיבא ´ ר יעקב ופרומי, אדלר 08 9760959..3 ר"י הנשיא ישראל ויהודית, אדלר 08 9768552........15 קצוה"ח מנחם ורחל, אדלר 08 9798625.....22 ר"י הנשיא מנחם מנדל, אדלר מרדכי דוד ומירהא דלר 08 9740228. ..................................12 אבני נזר מרדכי צבי ושרהא דלר 08 9742632. ........................47 נתיבות המשפט 08 9740598. ............2 אבני נזר נח ואילה, אדלר 054 8436150.........35 רשב"י רפי ואסתי, אדלר 08 9760822.......47 רשב"י שלמה ונחמה, אדלר 08 6582504..14 אבי עזרי שלמה ושושנה, אדלר 052 7130019. ............................................. שמואל ומיכלא דלר 08 9768821. .......................101 נתיבות המשפט 08 6744177....9 עקיבא ´ ר שמואל ורבקה, אדלר 08 9791631. ...........15 ר"י הנשיא תהילה, אדלר 052 7612135. ............................................. בצלאל ומריםא דלשטיין 08 9742383. ........................25 נתיבות המשפט ברוך ונחמהא דלשטיין 08 9742473. ............................. 22 נודע ביהודה 08 9767835......26 רשב"י גדליה וחוי, אדלשטיין 052 7126353. ............................................. 052 7166980.........9 חזון דוד יהושע, אדלשטיין יצחק יעקב ושרהא דלשטיין 08 9762369. ....................................18 רשב"י מאיר ושושנהא דלשטיין 08 9297623. ...............................1 שאגת אריה מנחם ויוכבדא דלשטיין 08 9298114. ..............................17 מרומי שדה יהודה ורחלא דלשטין 08 9799713. .............................10 מסילת יוסף 08 9741033...49 אבני נזר ישראל ונעמי, ´ אדמס 08 9740286......5 יחזקאל ´ שד שלום ומירב, אדר 08 9285601. 9 נתיבות המשפט אבי ושמחי, אדרי 08 9741691.......3 קצוה"ח דניאל ואביטל, אדרי 08 9741038...3 משך חכמה עמנואל וסבין, אדרי 08 9151313. .................21 אוה"ח חסד, אהבת 08 9742848. .............21 חפץ חיים חסד, אהבת 08 9744215. .............12 ר"י הנשיא חסד, אהבת 08 9768976..... יעקב ישיבה לצרפתים, אהלי 08 9741680......11 מסילת יוסף הלל וחיה, אהרון 08 9760767...19 מרומי שדה חיים ודבורה, אהרון 08 9740994..19 אור החיים מנשה ונחמה, אהרון 08 9742073...3 מסילת יוסף משה ודורית, אהרון 08 9741080.24 משך חכמה חנן ודבורה, אהרונוב משה ושפרהא הרונוב 08 6335434. ................................19 חפץ חיים 052 7148475. ............................................. משה ומיריא בקסיס 08 9744291. .............................24 מסילת יוסף זאב וטויבהא ברבוך 08 9798305. ........................16 נתיבות המשפט 08 9285595......2 קצוה"ח דוד ורבקה, אברבנאל 08 9287431.......15 חזון דוד אשר ורינה, ל ´ אברג יעקב ואסתרל ´ א ברג 08 9798409. ..................101/ 13 נתיבות המשפט 08 9742847....6 אור החיים איתן ומיטל, אברהם 08 9740015......2 אבני נזר יהודה וצביה, אברהם 050 4113458..16 אבי עזרי יוסף והדסה, אברהם 052 6698743.76 משך חכמה יניר ומיכל, אברהם 058 6205616. ............................................. יעקב אריה ותמרא ברהם 08 9791842. ....................................49 רשב"י יצחק ושירליא ברהם 08 6371296. ........................67 נתיבות המשפט 08 6330932.....107 נתה"מ נתנאל וחני, אברהם יוסף וטובהס ´ א ברהמ 08 9742177. ...............................4 מסילת יוסף 08 9798762...32 עקיבא ´ ר רועי ואורטל, אברהם דניאל ובלהא ברהמוב 08 9791469. ...............................24 רבי עקיבא 050 4138674. ............................................. 052 7169526. ............................................. אברהם וטובהא ברהמי 054 8431538. ..............................12 עקיבא ´ ר 052 7151194..5 קצוה"ח אריה ומרים, אברוצקי 08 9760432.15 חזון איש יצחק והדסה, אברוצקי 08 9285715.......11 קצוה"ח משה ורות, אברמד אוריאל ואסתר חנהא ברמוב 08 9742612. ....................................68 מש"ח 08 9799685...5 אור החיים אריה וזהבה, אברמוב דוד ועדנהא ברמוביץ 08 9768543. ...............................2 עיון התלמוד חיים ואלישבעא ברמוביץ 08 9760051. ..................................11 קצוה"ח יהודה ואילנהא ברמוביץ 08 9742041. ...............................5 מסילת יוסף יהונתן ורחלא ברמוביץ 08 9741676. ..............................6 שערי תשובה 052 7643677. ............................................. יעקב ויהודיתא ברמוביץ 08 6539261. .............................56 מסילת יוסף 08 9766822.36 עקיבא ´ ר מוטי ותמי, אברמוביץ דב ומירלא ברמס 08 9740957. ........................50 נתיבות המשפט אליהו ושרהא ברמסון 08 9760367. ...............................27 ר"י הנשיא 058 3244414. ............................................. 058 3244424. ............................................. עקיבא ופייגיא ברמסון 08 9287163. ............................15 נתיבות שלום 08 9743398......34 עקיבא ´ ר שמואל וחיה, אברן 08 9791792....16 ר"י הנשיא מרדכי ומירב, אגאי שמעון ובת שבעא גאי 08 9285877. ................................15 חפץ חיים 055 6789607. ............................................. 08 9742413....1 מנחת חינוך נרות זכריה, אגודת 08 6640390.......7 חזון איש יצחק וצפורה, אגסי 08 8544884. ..........5 הריטב"א צבי ויוכבד, אגסי מיכאל ואילונהא גרנוביץ 08 9744921. ..................................9 עקיבא ´ ר 054 8442538.....3 קצות החושן נתן וסופי, אגרס 055 6730166. ............................................. חיים-רחמין ואסתרא ּבאיֶיב 08 9287876. ........................77 נתיבות המשפט אברהם ולאהא בא 08 9791023. ........................88 נתיבות המשפט אליהו והדסא בא שאול 08 9742239. .............................15 יחזקאל ´ שד בצלאל ואביטלא בא-שאול 052 7140801. .............................3 עיון התלמוד 08 9298019. .....................17 קצוה"חאבאיוף, 08 9761751. ..........49 רשב"י אליהו ובתיה, אבו 054 8404190. ............................................. שלום ושרהא בודרהם 08 9791972. ..............................19 שאגת אריה 08 9741566.1 רשב"י צוריאל חיים ולאה, אבטה 08 9799340..2 יחזקאל ´ שד אביזרי אופנה, אביב 08 9741278..42 מסילת יוסף איתמר וחנה, אביב אסתי תסרוקות ואפורא ביב 052 7697799. ..................................9 חזון דוד 08 9798212....1 מסילת יוסף נסים ואסתר, אביב 08 9298250. ............9 חזון דוד עוז ואסתי, אביב 08 9797149......19 חזון איש רפאל והדסה, אביב 08 8657869......9 קצוה"ח שלמה ואסתר, אביב 08 9743515....15 יחזקאל ´ שד יגאל ונעמי, אביבי יצחק ונוריתא ביגדור 08 9743271. ........................22 נתיבות המשפט 08 9791830........2 ר"י הנשיא ברק ואילה, אבידן הרב חיים ויפהא ביטבול 08 9740495. .................................4 אור החיים שלום וארנהא ביטבול 08 9742875. ..............................12 מרומי שדה בן ציון ויהודיתא ביטל 052 7602665. ......................65 נתיבות המשפט 08 9742715......6 הריטב"א אברהם ורות, אביטן 054 8481851....2 משך חכמה יוסף וחנה, אביטן 08 9799645....20 עקיבא ´ ר ישראל וגילה, אביטן 08 9791273...14 מרומי שדה ניסים ולאה, אביטן 08 9744645.....12 עקיבא ´ ר אפרים ויפה, אבייב 054 8434647. ............................................. 050 4173777. ..........28 אבי עזרי רפאל, אביכזר 08 9742088......9 עקיבא ´ ר יוחאי ודינה, אבימור יעקב עו"ד ורחלא בימור 08 9745659. ...............................16 ר"י הנשיא 08 9741389........18 חפץ חיים יאיר ושרה, אביני שלה וצפורהא ביני 08 9740881. ........................60 נתיבות המשפט 08 9762422.....12 אבי עזרי אריאל וענת, אביעד חיים אהרן ושושיא ביעד 08 9744639. ................................19 עקיבא ´ ר 08 9742563... 3 נתיבות שלום אייל ורחל, אביעזר יוסף חיים ושרהא בישר 08 9743107. ..............................4 קהילות יעקב 08 9744468........5 רב ושמואל ידיה וחנה, אבלס יעקב ישראל ושרהא בלס 08 9762493. ......................10 ´ הרב מפוניבז ´ שד 08 9740785..2 מסילת יוסף מאיר והדסה, אבלס 08 9743445.....3 עקיבא ´ ר מרדכי ובתיה, אבלס מרדכי ושושנהא בלס 08 9760167. ...............................3 מסילת יוסף צבי ונועהא בלס 08 9741644. ........................60 נתיבות המשפט 08 9740592...3 קצוה"ח נריה ואריאלה, אבן צור 08 9298274.......22 אבי עזרי יהודה ואילת, אבני 08 9741968..10 משך חכמה יעקב ורחל, אבנסון 08 9762529.......25 מרומי שדה שרון ורותי, אבק 08 9762943. ..........5 עקיבא ´ ר חנניה, אבקסיס

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=