מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

97 ג-ה גני ילדים חינוך מיוחד - הגעלת כלים 6164148. .......................... (כהן רבקה) 15 טרומפלדור 6199548. ........................ (אביגיל גוטרמן) 3 יונה הנביא 6164156. .............................. (פרנקל פנינה) 22 מלצר 5702606. ......................... (הירשנבויים שושי) 24 מצדה 5782139. ............................................... 5 מצליח 6783656. ........................................ (רחל) 5 מצליח 5369308. ................................. (ביליצר חוה) 8 נויפלד 6163835. .................................... (וייס רחל) 8 נויפלד 5787560. ............................ (וייס חוה) 1 נועם אלימלך 6199596. .......................... (לרר זהבה) 1 נועם אלימלך 6164172. ..........................סמ' משה יוסף (סגל שרה) 5785852. .....................סמ' משה יוסף (שטיגל צפורה) 5702906. ...................... (לוינשטיין חגית) 5 סמ' סירוקה 6195127. ................................... (ברמץ תמי) 2 פרדו 6168806. ............................... (וינברג נחמה) 7 צירלזון 6160329. ............................. (אלפר אסתר) 20 ראב"ד 6160588. .......................... (שמואל צפורה) 8 רוזובסקי 6199418. ....................... (בורנשטיין דבורה) 16 רוזנהיים 6199432. .................................. (וייס חוה) 6 רוזנהיים גני ילדים - ממ"ד 6196127. ........................ (אנטמן מירב) 26 בעל התניא 6199995. ................................... (ענת טראב) 6 ברוט 6193183. ................................. (פנינה פורתי) 6 ברוט 5746331. ................................ (ניסנוב ברכה) 6 גורדון 6199933. ........................... (מלכה בן-שבת) 7 גרינברג 5780072. ........................ (אנג'לה אגרונוב) 23 המכבים 6199937. .................................. (חיה כדורי) 25 חברון 5784320. ................................ (שיפמן שרי) 6 חי טייב 5784322. ................................ (אושרי נירה) 6 חי טייב 5748113. ............................. (רבי אורית) 22 חנה סנש 6782061. .......................... (סקעת מיטל) 22 חנה סנש 5798241. ........................... (נאמן רחל) 15 טרומפלדור 6164149. ............................... (קלמן אורנה) 25 מנחם 6164150. ................................. (כהן צופיה) 25 מנחם 6199884. ................................ (אשר איריס) 8 פתאיה 6199518. ......................... (פרידגוט צביה) 14 קובלסקי 5701859. ............................ (צדוק רבקה) 14 קובלסקי גני ילדים לא עירוניים 6742213. ..............4 זמבא בית חינוך חסידי באידיש n 6582288.12 סעדיה גאון בית חינוך לבנות סערט ויז'ניץ n 6169119. ............. 15 אברבנאל בית רחל פרמישלאן n 6749239 ..............................1 בירנבוים בנות ציון n 6761951. 6 זמבה הועד למען הילד העולה - נשי אגו"י n 5789814..26 אברמסקי מרכז קהילתי תורני עץ הדעת n 6189018.........64 משרד: יהודה הנשיא נטע שעשועים n 5707587, 6182358.....................31 חזו"א נשי אגו"י n 5793652........מזכירות ,19 יואל ,9 הושע עטרת החינוך n 6184194. .............. 30/32 בעל התניא רזילי [גני בנים] n 6152400.........11 משרד: עזרא רשת הגנים של אגו"י n 050-4147410.......................15 צירלזון שיר התורה n 077-7186446........................משרד שירת הפרדס n גניזה 08-9740876..... מ. עילית 22/11 חפץ חיים גניזה כללית n א' 35 עזרא גניזת קודש מרכזית n 053-3169393........ לברור אודות מתקני גניזה ברחבי העיר 02-6247814..................... ועד ההלכה לעניני גניזה n ראה מודעתנו בסיווג זה דואר ראה בדפי עסקים הגעלת כלים 050-4111609................ 10 חזו"א ביכנ"ס דושינסקי n 053-3132515.... בחצר 50 רבי עקיבא ביכנ"ס מתיבתא n 079-4945266, 053-3132515..... 5 גרוסברד בית אריה n 050-4162080............... 22 ישמח משה הגעלת כלים n 053-3132515......................ביכ"נ אופעלע 15 הירדן n 6769879. ...................... בחצר המקווה שיכון ויז'ניץ n 02-6247814 : טל 02-6247819 : פקס gnizagniza@gmail.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=