מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

40-41 מפתח הגמ"חים ראשי - עמודים 42-43 מפתח הגמ"חים לפי נושאים עמ' 053-3199816......................... כהנמן/אדמו"רי שאץ n משככי כאבים אופלגין, אקמול, נרות ועוד. 052-7175674.. בארון חשמל (קומה א')שטרנבוך, ,61 כהנמן n אקמול, נורופן, אופטלגין - סירופ, נרות וכדורים בלבד. מדי חום ופלסטרים. 054-8408902 ,058-3224869. ................63 כהנמן n אופטלגין ואקמול. 052-7678553........ ש' 24 בעת הצורך גריינמן, ,124 כהנמן n תרופות מרשם ומשככי כאבים. תרופות לבחילות. 08-6558804...................................... כל האזורים n w086558804@gmail.com דיקלקטין במחיר מוזל, 054-8573095...................... קולדצקי ,7 לוין מרישא n בתאום מראש, במקרים דחופים גם בלילה. 6197917.................... דובינקי, "מזור מרים" ,8 מהר"ל n 054-8441461........................... חדרי'ה ,7 מהרש"ל n שעות. 24 אקמול, נורופן, סירופ, כדורים. 050-4177243..........................קומה ב' ,8 מוהליבר n משככי כאבים, תרופות לכוויות, לקחת מארון חשמל ולהחזיר חדש. 053-3174186.................... מידע רפואי בסיסי בלילה n לפנות בוקר בלבד! 5:00 ל 22:00 מידע רפואי בסיסי בלילה, לנסות בין 077-3016085.......... 052-7638754 למקרים דחופים ,3 מיכה n תרופות ללא מרשם: משככי כאבים, טיפות אוזנים ועיניים, בתאום. 052-7128766.................בעיקר משככי כאבים ,32 מימון n 077-2007869........................... סורוצקין ,43 מימון n תרופות לילדים ולמבוגרים כולל מורידי חום, אנטיביוטיקות ומשחות. 052-7672534....................... משככי כאבים ,10 מנחם n 052-7633169 ,077-3450873. .........8 מעונות ויז'ניץ n 054-8405244.................. תרופות ותה רימונים ,9 מצליח n 02-5371775, 053-3153710......... משחה לפצעי לחץ n גם עצות מועילות לטיפול ומניעה, ללא רווח. 054-8419152.... בלילה 2 למקרים דחופים אפשר עד ,9 נויפלד n 5703707.......................... שלום ב', 10 נועם אלימלך n תמצית קליפות רימונים נגד שלשולים. 054-8475703..............להורדת חום: אקמול ונורופן נורדאו, n 6165597............ אקמול לילדים ולמבוגריםבן ישי, ,8 נורדאו n 054-8591450.....משככי כאבים אקמול נורופן וכד' ,42 נורדאו n 6168075........... אקמול ונורופן, ק. הרצוג, 8 דירה 23 נורוק n 6188253..................................... כהן ,18 סוקולוב n 5708197........... נרות אקמול בלבדאפוליון, א', 34 סוקולוב n 050-4148399..אקמול ונורופן, כל הסוגים, בתאום ,39 סוקולוב n 5791540.............................. בוסתנאי ,6 סמ' מנשה n תרופות לשיכוך כאבים, טיפות ותרופות אנטיביוטיות, ציוד עזרה ראשונה. 055-6769785, 052-7141014.....1 ד' ,7 סמטת מנשה n ג'ל אלוורה (פוראוור) יעיל למחלת הפה. 050-4164307................................. כהן ,8 עוזיאל n .אקמול, נורופן ואופטלגין למבוגרים וילדים 5743814.......בערב שבת וחג בתאוםשידלובסקי, ,62 עוזיאל n 3730440.... תרופות מחוץ לסל הבריאות עזר לחיים, ,29 עזרא n 5703404, 052-7636984. ..........בן שמעון ג', 27 עזרא n 5708499................ אקמול, ומודדי חוםבלוי, ק"ב, 6 עמוס n 052-7129202, 052-7689979. ........... רוט ,4 עמיאל n כל התרופות ואביזרים ללא מרשם, כל השבוע בכל השעות, רצוי לתאם. 050-4177446.................................. 5 עמרם גאון n תרופות לילדים: ורמוקס, משחת עיניים, טיפות אוזנים/עיניים, מורידי חום. 050-4167297........... , כניסה מהשריונאים 12 פוברסקי n ספריי ותחבושות ברנדשילד, על מנת להחזיר. 052-7651009...................................16 פוברסקי n תרופות שונות וכדורים נגד בחילות בה. 050-4102306.................................21 צבי הרלינג n תרופות צמחיות לשלמות הבית, בדיקות ב.ה., מוצר לורידים ולדליות עד למוצ"ש. 14:00 - שעות פתיחה: יום ו' מקומה ג', ,4 צייטלין n מדחום לא דיגיטלי, נרות וסירופ אקמול, סירופ נורופן. 052-7105489.....לקחת ע"מ להחזיר חדשדדש, ,13 צירלזון n משככי כאבים נורופן, אופטלגין ואקמול/נרות אקמול למבוגרים ולילדים, מחוץ לדלת הראשית שפתוחה תמיד בקופסא על המדף. 052-7127126.גם בשעות הלילה המאוחרותיוסף, ,23 צירלזון n תרופות לשיכוך כאבים ולהורדת חום ללא מרשם רופא. 053-3157986, 6164687. ...............צוקר ,11 קושניר n משככי כאבים, סטרפסילס, ברנדשילד לכוויות 5785091............................"נשמת חיים" ,21 קוטלר n אקמול, נורופן, אופטלגין - סירופ, כדורים ונרות. 5792760.................................. אנגל ,16 ר' עקיבא n 6183465.............................. קומה א' ,37 ר' עקיבא n אקמול ונורופן, בארון חשמל, לקחת ע"מ להחזיר תוך שבוע. 5798635..........................רוזנגרטן א', 133 ר' עקיבא n 5709156............................ אייזנבאך ,140 ר' עקיבא n במזומן "תומך דבורה". ₪ 50 בערב, ע"מ להחזיר להביא ערבון 052-7112361, 052-7155254. אופטלגיןז'ק, ,42 ראב"ד n 6761897..................אקמול לילדים, סירופ ונרות ,1 רב אשי n 6190644................................... הורליק ,8 רבי יוסי n 5709467........ שעות 24 בתאום, פתוח זיסהולץ, ,9 רבנו אשר n 6186356.....................תמורת החזרדנציגר, ,2 רוזנהיים n אקמול, נורופן, ומדחום – תשלום במקום, אנטיביוטיקות בסיסיות. 5705315..................... פיקדון כספיבודנר, ,10 רוזנהיים n 6166685................................. ,1 דירה ,10 רמב"ם n נרות וכדורי אקמול, בארון חשמל תשלום במקום 6186114 ,050-4168003. .............2 דירה ,10 רמב"ם n .₪ 8 תחבושות ברנדשילד בלבד במחיר עלות 050-4102263......תרופה לבחילות והקאות בהריון ,39 רמב"ם n 5793923...בשעות שבתי מרקחת סגוריםורהפטיג, ,11 רשב"ם n תרופות לכוויות בלבד: ברנשילד, משחת אסתר מוצרי חבישה. 054-8468053.........................נדל ,6 שד' כפר עציון n משככי כאבים לילדים ולמבוגרים, פניסטיל ג'ל, פולידין ופלסטרים. אפשרי ללא תאום בארון מחוץ לדלת, להשאיל על מנת להחזיר. לכוויות - ברנשילד, לקחת מארון החשמל. ,-2 קומה ,32 שמעיה n 054-3971679............................גואטה ,32 שמעיה n נורופן ואקמול, עדיף בתאום. 6164762..................... אקמול ונורופן. ,6 דירה ,8 שפירא n 052-7142473 ,6182124. ................ תרופה להקאות n .20:00 רק להקאות קשות בהריון ומידע בנושא, משעה 052-7619513...לשלמות ובריאות המשפחה תרופות צמחיות, n תרשים הדורות 052-7602512.......................להשאלה לשבועיים אדלר, n ס"מ. 70*100 מאד"הר עד מלכות בית דוד, פלקט צבעוני מנוילן בגודל 050-4160328.......בפקס / במייל מנין השנים בפר' התורה, n . m035708608@gmail.com תאריכי השנים בכל פרשה. ללא עלות ג 94 גמ"חים תרופות - תרשים הדורות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=