מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

ב 34 050-4141244.....6 ברנדשטטר קהל יהודה - ק"ק תימן n 5786762. ..............6 בעלז קהל מחזיקי הדת - בעלז n 16:00-18:00 א'-ה' "תומר דבורה" שע"י ביהמ"ד "תפארת נחמן" n 6161690 3130302@gmail.com.......2 אבן שפרוט 054-8446171................................. מזכירות בית הדין בראשות הגר"ד הלל שליט"א אבן ישראל n 6 חי טייב 052-7133578........................... הרה"ג אברהם פרנקו 050-4165198.................................הרה"ג יעקב חדד אולמן הרה"ג ישראל שליט"א n 5741633. ....................בביהכנ"ס משכנות יעקב 33 בן דוד 12:00-13:00 חורף: 12:30-13:30 יום ו': קיץ: 13:45-14:15 א'- ה': בית הוראה אורייתא n 5705704. .............................................. 6 רבנו תם 10:30-11:00 , יום ו': 19:00-20:15 ,13:00-13:40 א'-ה' ביתהוראה אמת ומשפט שלום n בראשות הרה"ג יעקב ניסים עטייה שליט"א 054-8444884 ,054-8416719. אלעד בימי שלישי 11 אבטליון ראה מודעתנו בסיווג בתי דין צדק בית הוראה בית הכנסת הגדול n הרה"ג מאיר ננקנסקי שליט"א 6162123...... ערבי חגים ובין הזמנים בתיאום 19:00-19:30 ,3 קאליש 054-8412293 לענייני ממונות ובשאר שעות היום בנייד: שע"י הרה"ג נתן בן סניור שליט"א בית הוראה בנין ציון n 5790101. ..............................................29 בן זומא 18:30-20:00 ,13:45-14:45 ע"י הרב וע"י הרבנים: א'-ה' 050-4123451 במקרים דחופים: 052-7173598.. 23:00-24:30 ,הרה"ג אברהם זכותא שליט"א• ........................18:00-20:00 הרה"ג משה שמש שליט"א,• 052-7665090............... הרה"ג יצחק אביטבול שליט"א• 14:00 ו' וערבי חגים: מ- 21:30-24:00 א'- ה' 054-8443701....בשעות הערב הרה"ג מאיר אקוקה שליט"א• בית הוראה בעלז - קהל מחזיקי הדת n 5786762. ..................................................6 בעלז בלילה 2:00 עד השעה 5 בליל שבת נמצאים מו"צים בביהמ"ד רח' בעלז הרה"ג שלמה שמחה רויטמן שליט"א • 17:15-18:15 6 בבית ההוראה בעלז 19:30-23:30 ,13 בבימה"ד זכרון רפאל יצחק, ניסים בשאר הזמנים בתאום טלפוני 14:30-16:30 21 בביתו דמשק אליעזר 053-3177311.................................................... 052-7652303. 3 הרה"ג דב מאיר פייבוש שליט"א, הגר"א • 21:30-20:30 11:00-13:00 בבית ההוראה: א'-ה' 23:00 - 1:30 ליל שבת: 5 בבית המדרש: בעלז ,4 בביתו גבו"יהרה"ג יהושע הורביץ שליט"א • 6195058, 053-3103414 בתאום 3 בבית ההוראה זוננפלד בית הוראה בשבילי אורייתא n בנשיאות הרה"ג י. מ. שטרן שליט"א 054-8539989.......................................... 15 הירדן ע"י הרה"ג אלעזר נידאם שליט"א בית הוראה דבר הלכה n 5797271. ............13:30-14:30 , ו': 19:30-20:30 א' -ה' 8 רוזובסקי 053-3157972 בטל' או בנייד 20:00 מ 053-3157972.................. 13:30-14:00 א'-ה' ,54 מנחם בגין בית הוראה דברי שיר n בראשות הרה"ג יהודה אריה דינר שליט"א 6194741...... 13:45-14:30 א' ג' ה': ,4 ביהכנ"ס דברי שיר זכריה 6181981. ..............................37 בביתו האדמו"ר מגור בשאר שעות היום בתאום 13:45-14:30 ע"י מורי הוראה ב' ד' ק"ב 4 זכריה בית הוראה בד"ץ "הדרת קודש" n בנשיאות הגאב"ד ר"מ גרוס שליט"א 077-2707000............................... 2 לעניני סתם עזרא 054-8424623 ..............10 בית הוראה הליכות חיים ראב"ד 13:15-14:30 א'-ה': 03-5222270 טל: ארגון "משמרת הטהרה" כתובת שם הרב שליט"א זמני קבלה טלפון 133 ר' עקיבא הרה"ג אדיר אליהו שליט"א 17:00-20:00 ה' -ימים א' 03-5222270 03-9440191 18 עוזיאל הרה"ג אדיר אליהו שליט"א 14:00-14:30 טלפונית: 23:00-23:30 03-5222270 03-6770331 054-5911930 שליט"ארבי יעקב מאיר שטרןבראשות הגאון על ידי רבנים הגאונים שליט"א בתי הוראה המרכזיים צפון בני ברק 9:00-9:30 - בבוקר 7:00-9:00 - אחה"צ 054-853-9989 : נייד 1:20-2:00 - בצהרים 11:30 - 12:15 יום ו' - 03-6163031 ‘ טל 054-853-9989 : נייד 15 רחוב הירדן 20 רחוב הושע בתי הוראה - המשך בתי הוראה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=