מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

ב 32 בתי דין צדק בד"ץ ב"ב מיסודו של מרן רבי ניסים קרליץ זצ"ל n 6188264. .............................................46 הרב שך 17:00-21:00 ,9:00-11:00 מזכירות ביה"ד: א'-ה' בד"ץ בראשות הראב"ד הרב י. א. דינר שליט"א n 6194741. ..............................14:50-15:15 יום ה' ,4 זכריה 6194741........14:30-15:00 ה' ביכ"נ דברי שיר קומה ב', 4 זכריה בד"ץ בראשות הרה"ג י.י. קליין שליט"א n 6740326..... שאר ימים בתאום 17:30-21:00 ב' וה' 42 קהילות יעקב בד"ץ בראשות הרה"ג ישראל מרמרוש שליט"א n 052-7604353.... 18:00-20:00 בין קביעת תור לדיון במזכירות ,3 יעל בד"ץ בנשיאות הרב יצחק רבין שליט"א n בראשות הרב נפתלי נוסבוים שליט"א 7703933. .........................לפתיחת תיק ולבירוריםמזכירות, פרידמן שליט"א בראשות הרה"ג צבי בד"ץ מסורת n 3722888, 5700291................................... 2 סנהדרין בראשות הרה"ג יצחק בירך דסקל שליט"א בינת המשפט n 050-4109303 .............. , הזמנת דיון 9 שד' אדמו"ר מויז'ניץ בית דין צדק אמת ומשפט שלום n בראשות הרה"ג יעקב ניסים עטייה שליט"א 054-8444884 ,054-8416719. אלעד בימי שלישי 11 אבטליון ראה מודעתנו בסיווג זה בית דין צדק ב"ב שע"י בימ"ד נזר אהרון n בראשות הרה"ג ניסים בן שמעון שליט"א 6743535. .............................................. 23 אלישע בית דין צדק שע"י בית ההוראה המרכזי n בראשות הרה"ג יוסף יצחק בלינוב שליט"א רב מרכז ב"ב 5782427. ............................................99 ר' עקיבא בוררות ושאלות בדיני ממונות קביעת תור לדיני ממונות ובוררויות: בימים 11:00-23:00 לשאלות בחו"מ בימים א-ה 15:00-18:00 א-ה: בית דין "שערי הוראה" n בראשות הרה"ג שמואל אליעזר שטרן שליט"א 6148006..מזכירות בי"ד, לא שאלות בהלכה ,)1 (קוק 46 רבי עקיבא בית הדין המרכזי לדיני ממונות n בראשות הגאב"ד הגאון רבי ישראל מרמרוש שליט"א 054-8539989.................... 19:00-21:00 ,9:00-9:30 ,15 הירדן בראשות הרה"ג נתן בן סניור שליט"א בנין ציון n 579-01-01. ...........................................29 בן זומא 0504-12345-1. ..........................לקביעת דיונים הרב חיים דבר הלכה - בראשות הרב אלעזר נידאם n 050-4124190, 052-7199855...................54 מנחם בגין לתאום במזכירות בית הדין 19:30-20:30 ' ד דוד עשור טוען רבני ומגשר n 052-7196716............. ר"ג סמוך לקניון איילון 14 ברוך הירש בראשות הרה"ג אברהם שמעון ליפשיץ שליט"א דרך התורה n 052-7698941........................לתאום במזכירות ,2 אנילביץ הרב לנדא שליט"א רב ואב"ד דבני ברק n 6193582. .......................................... 3 רח‘ יחזקאל לקביעת תור יש להגיע באופן אישי למזכירות בית הדין. 18:00-20:00- א‘-ה‘: הדיונים בימי ג' בערב. זכרון מאיר מיסודו של בעל שבט הלוי זצוק"ל n 6186170. .............................................. 15 הלפרין 17:30-19:30 לפתיחת תיק ולמזכירות בית הדין בלבד ק. קהל א'-ה' 053-3164865.......... מזכירות בית הדין בלבד לא לשאלות בהלכה בראשות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א חניכי הישיבות n 6169080. ............................................... 20 יהושע 18:00-19:30 , א', ד': 10:30-12:30 זמני מזכירות בית הדין: ב', ה'- בכל עניני הזמנת דיונים בעניני ממונות אין לפנות לבית הוראה אלא לבית הדין חניכי הישיבות - ע"י מוסדות שערי ציון n בראשות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א 5791622. ................................................. 2 עזרא 050-4134727 טל',16:00-22:00 זימון תורים: ע"י הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א יורה דעה n 6765888. ...........................................45 אמרי חיים 18:00-21:00 ק. קהל מזכירות ביה"ד: ג', ה' .050-4119000 לפי תאום מראש אחה"צ בראשות הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א משפט וצדק n 050-8754444..........14:00-15:00 לברורים א'-ה' בשעות 24 עוזיאל פתיחת תיקים וקביעת תור לדיונים: 16:00-19:00 , ב', ד': 19:30-20:30 ,13:00-14:00 א'-ה': 1808616................................143 ר' עקיבא נוה ציון n 050-4141766............. למקרים דחופים ולמחלקת הכשרות 19:00-20:30 ק. קהל: ב', ה' קהילות חניכי הישיבות בא"י n בראשות הרה"ג יצחק אוברלנדר 052-7660595...........................................8 רמח"ל לזימון תורים ופתיחת תיק בטל' הנ"ל בראשות הרה"ג יעקב מאיר שטרן שליט"א קהילות יעקב n 5742364. ........................................29 קהילות יעקב 054-8539070 לדיני ממונות, מזכירות בית הדין בית דין לדיני ממונות שעות פתיחה: 7:00-9:00 אחה"צ 054-8539989 טל' בני ברק 15 רח‘ הירדן לשאלות, לעריכת חוזים וצוואות ולקביעת תור לדיונים ניתן להתקשר בשעות הנ"ל בראשות הגאון שליט“א חיים ברכיה ליברמן רבי בתי דין צדק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=