מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

תשמישי קדושה - המשך 674 3371........................................ 41 עזראויזל כיפות, וינברג-כלי כסף ומחזורים מעור עתיק 054-84-11000..... (דובק) ב"ב 43 רבי עקיבא 570 0279.................... 15 דבורה הנביאהועד קדושת סת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 616 7090..................................... 8 הרב שךטלית סנטר, 578 1152..........................................9 פרדוכיפות כהן, כתר מלכות "טליתניה"שיווק מרכזי 03-5700049........................ ' קומה ב 25 חבקוק כתרי אותיות - מכון להגהה ומכירת תפילין ומזוזות בפיקוח הגרי"מ שטרן שליט"א ובהמלצת הרב ואזנר זצ"ל 6163468.......14 (בחצר) פ. יונה הנביא 150 ר' עקיבא לשכת הלכה למעשה-תפילין, מזוזות בהכשר הרב לנדא שליט"א רב אב"ד ב"ב 03-6190885 ,050-4133344...............99 ר"ע מזוזות ביתך 5709771..................., טל: 19 בעל שם טוב 6181633...........................................................פקס: אמנת שירות חתום על מכירה בדיקה תיקון תפילין, מזוזות, ספרי תורה מגילות, בתי מזוזה, שיפוץ תפילין רצועות, הגהות מחשב לסיטונאים, לסופרים וליחידים 10:00-20:00 :' פתוח רצוף, א'- ה 10:00-12:00 :' יום ו בפיקוח ועד קדושת סת"ם 02-6783806. 105 רבי עקיבאמילר ספרים ואומנות ביודאיקה, 579 8610............................ 145 רבי עקיבאמכון בית יוסף, ראה מודעתנו בסיווג זה 770 5277...............................78 כהנמןמלאכת מחשבת, 578 8413...................................... 164 רבי עקיבאמלכות, 570 1431...............................136 רבי עקיבאמעשה רוקם, 570 4128....................................... 9 זכריהמקור הקלף, 570 7599.................................... 3 זכריהמרכז הסת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 578 3953..................................21 ירושליםמרכז הקודש, 618 0963...................22 רבי עקיבאמרכז תשמישי קדושה, 659 2273............................... 42 חזון אישמשכן התכלת, 624 9335.................................. 10 כהנמןמשכן התכלת, 578 3670............................... 65 ר' עקיבאמשכן התכלת, 616 6895.............................109 רבי עקיבאמשכן התכלת, 924 0706..............................11 רבי עקיבאמשכן התכלת, 954 1677..............................86 רבי עקיבאמשכן התכלת, 619 2019.................................31 רש"ימשמרת הקודש, 579 1616.................................9 השל"המשמרת סת"ם, ראה מודעתנו בסיווג זה 618 4978............................... 125 רבי עקיבאנאדר בקדש, 570 0075...........53 רבי עקיבאנויפלד- המקור לחפצי קדש, 570 1826................................. 5 אליהו הנביאנזר הקודש, 050-4160363..... ב' 92 מוצרי עור, מחזורים וכו', ר' עקיבאנעימות, 050-4117844. ...........................................85 חזון אי"ש 670 8570................................ 4 אדמורי שאץסנטר קודש, עטרת - תשמישי קדושה ויודאיקה טליתות, עטרות, כיפות, רקמה ומתנות 03-5791132.............. בני ברק 25 רח חזון איש 676 8714..................................4 גבעת פנחספדר תפילין, פמוטמונה 052-76-00005.....................03-6054188 הזכוכיות חסינות אש ויטרינה מתקפלת בתמונה פטנט רשום www.pamotmuna.co.il | pamottmuna@gmail.com 676 2744................................. 74 כהנמןפרוכטר ישראל, 053-3107467. ........................1 הרב קוקקולמוס הסופר, ראה מודעתנו בסיווג תפילין 616 2864.................................... 5 צפניהקטיפת הקלף, 052-7649168. ........................21 קהילות יעקבקלותקיעה, 578 2867.................................... 54 חזון אישקלף רוזמן, קלף שחר-קלף איכות לסופר או בתאום 16:00-21:00 : אחה"צ 10:30-14:00 054-8485375................... בחניה 16 בן פתחיה 676 3628.....................................10 רוזנהייםקשר יחודי, 618 4653...................................3 חזון אישרקמת קודש, 618 8710..................................... 115 רבי עקיבאשמעיה, מזוזות מהודרות פיטום הקטורת מגילות ע"י אברך סופר מוסמך סטנדרים איכותיים תיקי טלית ותפילין באיכות מעולה 0504-17-17-15....בתאום מראש ,89 חזון איש olamsason@gmail.com במחירים הכי זולים 570 6994......................................19 רש"יתפילין רש"י, 438 ת תשמישי קדושה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=