מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

סופרמרקטים ומכולות - המשך 620 3832............................................21 עזראיש חסד, 677 6250.................................... 12 שלמה המלךיש חסד, 618 1068.....................................12 החלוציםכהן ניסים, 677 8893................................. 31 שלמה המלךכולל סטור, 547 4787........................................20 טרומפלדורכל זול, 517 2090...........................................16 מהרש"לכל זול, 578 6879......................... 46 סוקולובמינימרקט ברכת ד', 674 7626...................... 50 יהודה הנשיאמינימרקט הנשיא, 579 6733.............................20 נורוקמינימרקט ליבוביץ, 578 2374...............................8 הירקוןמינימרקט מרינה, 574 7517....................... 16 הרב יצחק ניסיםמינימרקט ציון, 676 1487.................11 גבורי ישראלמינימרקט רמת אלחנן, 616 6456............................... 98 המכביםמכולת אברהם, 619 8647............................... 22 רוזנהייםמכולת השומר, 579 7403................................... 26 ראב"דמכולת יהודה, 618 5435.................................. 18 הרצוגמכולת מורדוך, 570 6271.................................. 7 בר כוכבאמכולת נועם, 578 2434..............................33 חזון אישמכולת סאטמר, 619 6164....................................... 8 חיד"אמכולת קופ, 616 4204......................................39 נורדאומכולת רוני, 579 8276............................... 39 סוקולובמכולת שמשון, 1599-520005. ............................ 5 הרב קוק ,2000 מעיין 1599-520005. ......................... 6 סמטת אז"ר ,2000 מעיין 1599-520005. ......................... 94 רבי עקיבא ,2000 מעיין 619 3224.............................. 131 בוטינסקי ` זמעין הברכה, 616 2684.............................. 46 מימוןמרכולית השכונה, 619 3068...................................22 בר אילןמרכל מכלוף, 943 5478................................101 אברבנאלמשביר לעמו, 574 8442.............................. 19 גבעת פנחסמשביר לעמו, 570 6339...................................9 ירושליםמשביר לעמו, 616 6645.....................................7 נחמיהמשביר לעמו, ........................................... 15 שבטי ישראלמשביר לעמו, ................................................23 גניחובסקינתיב החסד, ...............................................18 הרב קוטלרנתיב החסד, ................................................. 11 הרב קוקנתיב החסד, ...................................................25 חבקוקנתיב החסד, ................................................12 יגאל אלוןנתיב החסד, .................................................... 1 ירמיהונתיב החסד, .................................................. 151 כהנמןנתיב החסד, .................................................... 24 מלצרנתיב החסד, ................................................... 15 נויפלדנתיב החסד, ...................................................... 2 פרדונתיב החסד, ................................................... 17 קלישרנתיב החסד, ...................................................15 רשב"םנתיב החסד, ................................................1 תורת חייםנתיב החסד, 579 9318.............................13 בן גוריוןסופר בני את יוני, 578 6881....................................6 באריסופר בני תורה, 578 6881................................13 הר סיניסופר בני תורה, 578 6881.............................. 89 חזון אישסופר בני תורה, 578 6881............................... 48 ירושליםסופר בני תורה, 578 6881........................ 8 מעיינה של תורהסופר בני תורה, 578 6881................................ 5 פוברסקיסופר בני תורה, 578 7836......................2 שלמה בן יוסףסופר השמן והרזה, 522 7039..............................36 ר' עקיבאסופר זול יהודה, 616 3769................................... 2 ירושליםסופר מוישה, 579 7849.................................. 14 אור החייםסופר מילר, 054-7790033. ...............................39 רבי עקיבאסופריה, 5780012........................ 24 הרב קוקסופרמרקט אברמלה, 579 7099.....................84 ז'בוטינסקיסופרמרקט אברמלה, 579 3110.................. 24 רבי עקיבאסופרמרקט חסד ואמת, 072-2722333...סל קל מרקט משלוחים בקירור עד הבית ראה מודעתנו בסיווג זה 619 4727...................... 174 זבוטינסקיפיצוצית אדיר נקש, 579 7490.............................. 3 אבני נזרצרכניית אחיעזר, 618 4521........................ 34 הרב שךצרכניית פינת הושע, 574 6408.......................... 6 דמשק אליעזרצרכניית הכיכר, 676 0036.................. 63 קהילות יעקבצרכניית עשר תעשר, 619 2605...................................... 28 לח"ישופרסל דיל, 076-5315260. ...............................106 כהנמןשוק העיר, 677 9718...................................163 השומרשוק השומר, 579 8820...................................14 אהרונוביץשיווק ישיר, 574 0992............................ 28 האדמו"ר מקוצקשיווק ישיר, 02-5889094.......................35 השלושהשפע ברכת השם, 02-5616982........................107 כהנמןשפע ברכת השם, 578 2892................................... 14 רמב"םשרות ברקאי, סורגים ראה סיווג מסגריות ומסגרים שעות, וכן מענה אנושי 24 מענה אוטומטי עופות טריים ישיר מהמפעל ‹‡–‡ Œ‚ ‡‰‚ ‹‡Šƒ„ ƒŠ—Œ  ˜‡Š ‹‡–Š ˜‡ƒ— ‚•’~ —Œ— ˜‡ ‹‡Š—ƒ–‡ •– ‡Ž ˜‡Š ‡‡ƒŒ ƒ—~ ˜ ’ Š~ מוצרי הודו בשר וקפואים חדש! 319 סופרמרקטים ומכולות - סורגים ס

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=