מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מכשירים רפואיים ראה סיווג יעוץ רפואי, ובדפי מידע (כחולים) : בריאות, ובדפי הגמח"ים מלאכת יד - ציוד וחומרים ראה גם סיווגים : יצירה והובי ובכל בו 579 3538.................................11 יונה הנביאבית היצירה, מרקם-חומרי יצירה ואמנות רעיונות וקישוטי סוכה ייחודיים קטלוג חינם! ייעוץ מקצועי למורות! משלוחים לכל הארץ 03-5796908................................. בחניה 1 אמרי ברוך 570 5040.....................................4 הרב לנדאצורה וצבע, מלצרים השירות הטוב בעיר, מובטח! מלצר חרדי - 054-8473292. ..................................המלצות בשפע! מלצר מקצועי חרדי מאנ"ש בעל נסיון רב, כולל שבתות וחגים 052-7684203. ............................כל סוגי האירועים. להזמנות: 055-988-0743 ..מלצרים/יות היימיש לאירועים ושבתות 052-7152470....... מלצרים חרדיים מקצועיים ואיכותיים ממתקים ראה גם סיווגים: גלידריות, פיצוחים, פעקלאך , קיוסקים 578 4835........................................1 רש"יממתקולדה, 050-8866411. ...................... 10 ' אהרונוביץממתקי אליה, 052-5685155. ........................ 8 רבי עקיבאממתקי אליה, 618 3777..................................... 17 הקישוןקנדי קאש, 053-3116675.......פקעלך לכל מטרה שקיותשמחהלה פקעלךמנופים ראה גם סיווג הובלות בס"ד שרותי מנוף סולם לגובה והובלות תכולת דירה. אלומיניום, זכוכית, דודי שמש ומוצרי חשמל 050-2294164....... הנחות לתושבי ב"ב. יצחק ĦđČĕĤ ‹‡~’ƒ– ‹‡Šƒ ˜ƒ’ƒ• ˜ƒ~’–Œ ‹‡Šƒ ‰  n`_ i ydk ‹‡Žƒ .....................168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‚ ........................ 7 ‡•‡Ž† ............................... 30 ‡ —– .......................7 ‚”Œ –   ‡ ................19 “‡ƒŽƒ–‚~ –†Ž Š• — ‹‡Š‡ ˜‡€ƒŠƒ–ƒ~ƒ ‚ 11 ƒ‡–ƒ€  ˆ– ‡ƒ‡ – .................... ....................19 “‡ƒŽƒ–‚~ Š~‰‡Œ – ‚‡’ ... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ –ƒ~ – ............. 7 ‚”Œ ‡˜‡~ –  .............. 12 –„‡Š~ •—Œ –— –‡Ž –  ............... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‡–†Œ‡ –  ƒŽƒ ‹‡Š‡ ‚‡’ƒ˜ ........ 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ˜‡~ –   ‚‡€ƒŠƒ€–Š~ ‚‡€ƒŠƒŽƒŒ‡ ..... 95 ŒŽ‚‰ –‚ ‹Šƒ—Œ –  †– ...........................31 ‡ Š • ”‡ ’ƒ–’ “ ‚‡€ƒŠƒŽ‡–•ƒŽ~ ...................32 ~‡• ‡– ‡‰–Œ ’ƒ–’ ‡‡ƒ ƒ–€ƒ „ƒ~ ‘~ ..................... 4 –   7 ‚”Œ  –  Œ†ƒ€ ................. 18 ƒ  ‹‚–~ ƒ –  –ƒŒŠ† ..................168 ‡•Ž‡†ƒ „ –†’ –  Œ‡–’ ..19 “‡ƒŽƒ–‚~ ~„ –  –•Š‡” .................... 30 ‡ —– ƒ€ –  “‡•—ƒ– ‚‡€ƒŠƒ–†Ž~ƒ–†€ ............. 1 –   2 ƒ‡–ƒ€  ‚„‡Š~ –  ‡ŽŒƒ‡† .. 7 ‚”Œ Š –  ‡‡†—Ž†‰‡Š .................19 “‡ƒŽƒ–‚~ ‡~Ž€ –  ‡•”ŽŒ• ‚‡€ƒŠƒ†Œ‚ ....................1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‹‚–~ –  –ŠŽ• ~‰ Šƒ’‡† ................. 7 ‚”Œ ‚—ŽŒ ƒŠ~ –  ‡Žƒ~– ‹‡Š‡ .................. 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ‚•‡ŽƒŒ ‡‡†—Ž–ƒ~ ..................74 •‡ ˜ƒŠ‡‚• ‚‡Š –  –Žƒ ........................4 €–Ž‡–€ ‡–‡— –  ‡Žƒ‡”  ...................19 —‡~ ƒ„ Š~ƒŒ— –  ƒ„‡ƒ ..................4 €–Ž‡–€ –ƒƒ ‡–€ –  ŽƒŒ~‡ ............................9 ‚‡Ž’” ƒ‚‡Š~ –  –Š‚ .... 95 ŒŽ‚‰ –‚ ‹Šƒ—Œ –  †–‚ ..........................17 ‡•–ƒ’ –‚ ...................... 4 €–Ž‡–€ •‡ –  €–”Š„ ....................... 16 ‚‡Œ Ž ‡–ƒ~ –  ƒŽ€–ƒ‡ ............................39 ˆ— –‚ ‘ƒ‡ –  “‰ ................. 4 ‹ƒŠ— ˜‚~ ‡†ƒŒ –  ŒŽŠ ............. 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‚—ŽŒ –  Š~Œ•ƒŒ 1 ƒ–’ ‚Š~‡–~ –  “‡ƒ•–Œ ................. 74 •‡ ˜ƒŠ‡‚• ‡Š~ ’ƒ–’ ˆŒƒ .....52 ~‡• ‡– –‡Ž –  –ƒŠƒ•ƒ ..........52 ~‡• ‡–  –  –Ž ........................21 ‡ —– –—~ –  •‡Ž”ƒŠ’ ...............168 ‡•Ž‡†ƒ „ –‚Œ –  ~‡‚–’ ...................... 19 —‡~ ƒ„ • ”‡ –  † ƒ— ...... 52 ~‡• ‡– ƒ –  Œ–‡ƒ— ...........................4 €–Ž‡– ‚Ž‡Ž –  –†‰— ‚‡€–ƒ–‡‰ .19 “‡ƒŽƒ–‚~ ƒ –  “‡ƒŽ–~ ...............19 “‡ƒŽƒ–‚~ ˜‡ƒ‚‡ –  ‹‡ƒŽ–‡ ..................... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ Š‡‡~ –  –Š•Ž‡ƒ ................ 7 ‚”Œ ‡–†‡Œ‡ –  “‡ƒƒ•‡ ...................... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‡–’ € –  •ƒ—• .............. 30 ‡ —–  –  ‡„ƒ– ..................168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‹ ŽŒ –  “‡Ž‡‡– ......................39 ˆ— –‚ –—~ –  ŠŽ‡— ........................ 1 ~‡Ž‚ ˜Ž –ƒ~ –  €‡–— ‹‡Š‡ ‚‡€–ƒ–‡‰ ............................9 ‚”Œ ƒ– ’ƒ–’ •‡Š‡ ‹ ‡Š‰ ‚‡€–ƒ–‡‰ ..................7 ‚”Œ ‡–†Œ‡ –  “‡ƒƒ•‡ ..................168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‹ ŽŒ –  “‡Ž‡‡– ‚~‡– ˜ƒŠ Œ ... 7 ‚”Œ –Ž‰Š~ –  –ƒ€ ........................ 18 ˆ— –‚ ‚‡–~ –  –ŽŠƒƒ ęĕČĠđĤ <<< ראה בדפים כחולים בריאות מפתח העיר כל מה שרק תחפש. רופאים? הפירסום במפתח העיר מרים לך את העסק. םיפונמ - םייאופר םירישכמ 287 מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=