מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מכוניות - מיזוג אויר ראה גם סיווג מכוניות אביזרים 077-4044395 ,052-7962228 ....... 27 חיד“אאוטו שייקה, ראה מודעתנו בסיווג מכוניות אביזרים מכוניות-מכירה וקניה 578 8555........................................... 24 לח"יאוטו דיל, 577 9444......................... 30 ששת הימיםצ'מפיון מוטורס, 02-5951000.............................. 100 כהנמןשמש רכבים, מכוניות-פחחות וצבע 579 2323.......................51 מבצע קדשמוסך אבי זרח ובניו, 570 2202...............................32 ברוך הירשמוסך איטליה, 579 6072.................................... 42 הירקוןמוסך איציק, 570 7020............................... 2 ברוך הירשמוסך בני ברק, 579 3871.................................7 החשמונאיםמוסך דורות, 618 7447.......................................16 כנרתמוסך כנרת, 570 6564.......................................27 הירקוןמוסך מתי, 578 0090.......................................28 הירדןמוסך נאמן, מכוניות-צמיגים ואבובים 570 4365.................................60 מבצע קדשי.מ. צמיגים, 619 1417...................................... 8 בר כוכבאצמיג לכל, 578 7095..............................1 יצחק נפחאצמיגי בני ברק, 616 1425......................................21 הירקוןצמיגי לושי, 578 9030................................... 74 אברבנאלצמיגי שחר, 579 9898.................................73 בוטינסקי ` זצמיגי ששון, מכוניות-רדיאטורים 570 9866....................................... 8 הירקוןמוסך מוטי, מכוניות-רחיצה 616 2574..................................... 60 מבצע קדשקריסטל, 050-7888823. ...................74 אברבנאלרחיצת רכב יהלום, מכונים רפואיים ראה בדפי מידע (כחולים) : בריאות מכירת וקניית רכב ראה סיווג מכוניות קניה ומכירה מכירות פומביות ראה גם סיווג עתיקות • • • • • 0527-602-610....c7602610@gmail.com מכללות ראה גם סיווגים: בתי ספר והשתלמויות ובבתי ספר להשכלה גבוהה 579 9912...................................... 26 רבי עקיבאאשכלת, 058-3257497 ,054-8445666.............. לאה פוגלד קו קיר, decokir@gmail.com מייל: | www.decokir.co.il אתר: המרכז החרדי להכשרה מקצועית, *2245......................................................2 יהושוע בן נון ראה מודעתנו בסיווג זה 578 5030..................................... 2 יהושע בן נוןמבח"ר, מכשירי חשמל ראה סיווג חשמל - מוצרים ביתיים מכשירי כתיבה 618 0025........................................123 רבי עקיבאגוונים, 618 4846........................................... 2 שד' טרפוןדרורי, 616 1227............... 35 פינת שבטי ישראל 59 רח' סוקולובהכל בי, 579 8805...........................................15 רבי עקיבאזגורי, —Œ— ˜‡ * ‚’‡ * ˜‡Š‡ ‡‡ƒŒ * ƒ—~ * •– ‡Ž * ‹‡Š—ƒ–‡ ‡†Ž˜ƒ~ ‡†Ž˜ƒ~ ‹‡~Ž‚ ‹‡Ž’ ƒ”‡ƒ ˜ƒŠ‰‡–~ ‡~Ž‚ Q ‚Ž‰ƒ˜ ‡~Ž‚ Q ‹‡ƒŒ‡Š ˜Ž—Š Š — 2000 ‹‡—Ž‚ ˜Œ€Œ ‡Ž ‡~Ž‚ Q ŠŒ— ‡~Ž‚ Q ‡~ƒ’– –ƒ—‰Œ ‡~Ž‚ Q ‡˜‡‡—˜ ƒ”‡ ‡~Ž‚ Q •†‡‡‚ QA ‚Ž‰ƒ˜ ˜ƒ•‡ Q ‡‡–‡‚ Žƒ ˜ƒ‡˜—˜ Šƒ‚‡Ž Q java ˜’— ‚‡”Œƒ†ƒ~ ˜ƒ•‡ Q java ˜‡ ˜ƒŽ‰˜ Q FULL STACK Q Š‚Ž‡Œ ‚–ƒ ˜ƒ ŠŒ— ƒŒ Šƒ‚‡Ž Q ˜‡~ƒ’– ˜ƒ–‡‰„Œ Q ‡†–’ –‡„ ƒƒ†ƒ~ Q ˆŒƒŒ ‡~ŠŒ— Q ‡„~’ ˜Š˜ ‡—Œ ‡~ŠŒ— Q ˜ƒ~Žƒ— ‡Žƒ‡Ž’ “ƒ‡‡ Q Œ “ƒ‡‡ Q –‰— ˜ƒ— Q –‰— •ƒ Q 1+2 ‚Ž‚ Q 3 ‚Ž‚ Q ƒŽ‰˜ƒ ƒ”‡ ‹‡Ž’ ƒ”‡ Q ‚‡Ž ‹‡†•‡ƒ–’ Šƒ‚‡Ž Q  ƒ˜Œ ˜ƒ—‡€Ž ‚—–ƒŒ Q 3d ˜ƒ‡Œ‚ Q —•–‡‡ †–~ Q ‡’–€ ƒ”‡ Q ‹‡–˜~ ˜‡‡Ž Q ‹ƒŠ‡” Q ‚Œƒ”‡ ‹‡Š‡ƒŒ‚ ‹‡ŠƒŠŒŠ ‚Œ—–‚‚ ‹‡’˜Ž ˜ƒ~‡‰‚ Š‰ƒ ‡– ‚ „‰–Œ‚ ‡–€ƒ —‡ƒ ‹‡–ƒ• ‡–€ƒ —‡ ‡– ‚ „‰–Œ‚ ‡–€ƒ –˜ƒ‡ ‹‡ ‡ƒƒ–Œ BHH ‹‡–€Š ƒŒ‡Œ 100% ‹‡—ŽŠ ˜ƒ€ŠŒ ƒƒ€Œƒ *2245 ‚Œ—–‚Š *2245 המשך הסיווג בעמוד הבא מפתח העיר מחפש לכם דרך המייל! שלחו מייל ל: וכתבו בשורת הנושא את הסיווג הרצוי m@maft.co.il 285 מ מכוניות מיזוג אויר - הביתכ ירישכמ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=