מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

הוראות קבע למוסדות 073-7272050. .......................................86 כהנמןקשר, הזמנות לשמחות ראה גם סיווג דפוס 556 8453 ,052-7620261.................................. SOS ראה מודעתנו בסיווג זה 03-5663662... הדפסות ומזכרות לאירועיםא.ב. עיצוב והדפסות, 619 4499...................... בני ברק 1 יצחק נפחאדפוס קופיטופ, 619 8094................................6 דונולודפוס קופי פרינט, הזמנות ומזכרות לאירועים במחירים מוזלים  ליין חדש ומפתיע  ברכונים וזמירונים תואמים 8499453@gmail.com מייל................................................. 054-8499453.............................................. נייד 8499453@gmail.com מייל............................... היימישע פוסט דואר כמותי בריכוזים החרדיים. 1700-50-88-89. ......................................... : טלפון 800 0133.........................................100 כהנמןכיסופים, ראה מודעתנו בסיווג זה הזמנות יוקרתיות ספרים בכריכה רכה וקשה | השבחות דפוס מזכרות מיוחדות לאירועים | ניירת משרדית מעטפות מיוחדות 03-6198094 . בני ברק טל 6 רח' דונולו שרה 0533196299 ' בטל V.I.P שרות c6198094@gmail.com 03-5783563 : פקס הזמנה שאי אפשר לסרב לה   ˆ–˜‡ ‹—‚Š ‚‡ƒ‚ƒ — ‚ƒƒ”Œ‚ – ˜ Œ—Š ‹‰Ž‡Œ„‚Š ‹‡‰˜Œ ƒŽŽ‚ –•‡‚ ƒŽŽ Š— ‡ Ž ‚ŒŠ— Œ ƒ†— ‚ ‡~ ‹‡‡•˜˜— 7.6.22 ƒ‡ ‡—‡Š— ‹ƒ‡ •– ‡Ž †–•ƒ†‡–~ ‡ŒŠƒ~ 19.00 ‚— ‹‡Ž’ ˜Š• ƒŽ˜ Œ— ‹‡’˜˜—Œ ‹‰˜ƒ~–Š Œ—Ž ‚‰ Š‰‡Œƒ ‚—Œ –•‡‚ ƒŽ‡‰Ž Š— ‚ƒƒ”Œ‚ – ˜ Œ—Š ‹‰Ž‡Œ„‚Š ‹‡‰˜Œ ƒŽ~ ‹€ ‡ƒŠ ‚–—ƒ ‹‡‡ –‚ ‚‰ ‚•–ƒ ‚ŒŠ— –‚ ‹˜ƒ~ ‹‡Ž ˜–~’˜ ‚ ‚–— €‚ ‡ƒŠ ‚–— €‚ ‚‰ ‚‡˜ €‚ בשבח ובהודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת כלולות בנינו היקרים בס"ד שתתקיים בס"ד בשעה טובה ומוצלחת למניינם( 02.08.21) ביום שני כ"ד מנחם אב בני ברק 18 באולמי "היכלי מלכות" רח' שלמה המלך )לפני השקיעה( 19:00 החופה תתקיים אי"ה בשעה הורי החתן יעקב כהן ורעיתו הורי הכלה אהרון כהן ורעיתו נ"י חנן עב"ג תחי'אביגיל ובמזל טוב בסימן טוב גם אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת כלולות נכדינו היקרים הרב אליהו כהן ורעיתו הרב זאב לוי עטיה ורעיתו עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו הרב משה כהן ורעיתו הרב חיים אילוז ורעיתו ‡ Ž ‚‰ ‚ŒŠ— ‡ Ž ‚‰ ‚ŒŠ— 052.7620261 03.556.8453 0527620261 . ליין ענק וחדיש של הזמנות לארועים כסף | זהב | השבחות והטבעות: לכה סלקטיבית זמירונים וברכונים תואמים בכל הנוסחים! § § 2 !M 3 ˆŠ— ƒ–~Š  ƒ‡Œ 03-8000144 * •– ‡Ž 100 ŒŽ‚‰ akisufim@gmail.co | www.kisufim.co.il ˆŠ— ƒ–~Š  ƒ‡Œ 03-8000144 * •– ‡Ž 100 ŒŽ‚‰ akisufim@gmail.co | www.kisufim.co.il ,מובלטת דיגיטלית סלקטיבית לכה בלעדי בעולם ביותר המשוכללת המכונה ˆŠ— ƒ–~Š  ƒ‡Œ 03-8000144 * •– ‡Ž 100 ŒŽ‚‰ akisufim@gmail.co | www.kisufim.co.il 03-8000133 03-8000144 8000133@gmail.com כל מה שרק תחפש... אולמות אביזרים לשמחות בלונים בשר ועופות דגים ציוד לאירועים יינות ומשקאות כלים חד פעמיים מוצרי אפיה מפות ומפיות מתנות ומזכרות קייטרינג מארגנים אירוע? תודסומל עבק תוארוה - תוחמשל תונמזה 218 ה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=