מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

דפוס - המשך ראה גם סיווגים: הזמנות לשמחות, הדפסה על מוצרים 556 8453 ,052-7630261. .................................. SOS ראה מודעתנו בסיווג זה 556 3662.............................................. א. ב הדפסות ראה מודעתנו בסיווג זה א. עולם ההדפסות מחירים מיוחדים לחוברות והדפסות צבע כולל חצי גליון חוברות, הדפסות רוחב, שמשוניות, קאפות ועוד. חשבוניות, הזמנות, כרטיסי ביקור, מגנטים, מודעות מאורסים חוברות בכמויות במחירים הכי זולים!!! 8499453@gmail.com מייל................................................. 054-8499453.............................................. נייד 8499453@gmail.com מייל............................... 619 9195................................... 11 קוטלראולטרא קופי, 616 6471............................................ 13 קוטלראפקט, בשבח והודיה להשם יתברך הננו מתכבדים להזמינכם לשמחת בר המצווה של בננו היקר נ"י אסף שתתקיים אי"ה בשעטו"מ 7.6.22 ביום שלישי ח' סיון באולמי "אריסטוקרט" בני ברק 19.00 קבלת פנים בשעה נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו משה ומיכל כהן גם אנו מתכבדים להזמינכם לשמחת בר המצווה של נכדינו היקר הרב חיים ושרה לוי הרב שלמה ורבקה כהן תפארת בנים אבותם הגב' שרה דהן הגב' שרה לוי הגב' בתיה כהן ƒŽŠŒ€ –—~ ƒ†‚ Š‰ Š ˜ ‡—‚Š ‚‡ƒ‚ƒ — ‹‡–•‡‚ ƒŽ‡Ž ˜ƒŠƒŠ‰ ˜ Œ— ‘˜˜—‚Š ‹‰Ž‡Œ„‚Š ‹‡‰˜Œ ƒŽŽ‚   ˜ Š”ƒŒƒ ‚ƒ† ‚—   ‹‡‡•˜˜— ‹Ž‡‡ŽŒŠ 02.08.21 ~ ‹ ŽŒ  ‰ ‡Ž— ‹ƒ‡ •– ‡Ž 18 ˆŠŒ‚ ‚ŒŠ— – ˜ƒ‰ŠŒ ‡Š‰‡‚ ‡ŒŠƒ~ ‚‡•—‚ ‡Ž’Š 19:00 ‚— ‚ ‡~ ‹‡‡•˜˜ ‚’ƒ ‚ ˜ ‚ ‡–ƒ‚ ƒ˜‡–ƒ ‚‰ •‡ ‚Š‰‚ ‡–ƒ‚ ƒ˜‡–ƒ ‚‰ ƒ–‚~ ‡ Ž •‡ €  ‡ ˜ Š‡€‡~ ƒ† Š„Œƒ ƒ† Œ‡ ‘˜˜—‚Š ‹‰Ž‡Œ„‚Š ‹‡‰˜Œ ƒŽ~ ‹€ ‹‡–•‡‚ ƒŽ‡‰Ž ˜ƒŠƒŠ‰ ˜ Œ— ƒ˜‡–ƒ ‚‰ ƒ‚‡Š~ –‚ ƒ˜‡–ƒ ‚‡† ‡ƒŠ ~„ –‚ ‹˜ƒ~ ‹‡Ž ˜–~’˜ƒ ‹‡Ž ‡Ž ‹‡Ž•„ ˜–† ƒŽ˜ Œ— ‹‡’˜˜—Œ ‹‰˜ƒ~–Š Œ—Ž ƒŽ˜ Œ— —~– Š ‹‡Š—ƒ–‡ ˜~ ‚ŠŽ ƒ˜‡–ƒ ‚‰ ‚—Œ –‚ ƒ˜‡–ƒ „ƒŠ‡~ ‹‡‡ –‚ אסף בר מצווה אסף בר מצווה !M 3 כל סוגי ההדפסות ש"ל | חוברות צבע הידוק מרובע | גימור בדבק ליין ענק וחדיש של הזמנות לארועים כסף | זהב | השבחות והטבעות: לכה סלקטיבית זמירונים וברכונים תואמים בכל הנוסחים! § 2 פולדרים כולל הדפסה על הכיס בכל כמות! חשבוניות במבחר גדלים עלוני שבת קבועים במחירים מיוחדים מגנטים | כרטיסי ביקור | פנקסי חשבוניות רולאפ | מודעות | פליירים | בלנקים | מעטפות חיתוך לייזר לקופסאות | הדפסות צורניות משחקי קלפים וקופסאות ועוד... ˜—–’ ƒ‡Š‡€ ¢ ±› ¢±šœ ³™ ™¢š ³š¥² ª±¡©ž°š ¨¢¢¥° ¥ ¯Ÿ ±šž™¡ ¥™¢±Ÿ« š± , ž©š¥ ±§™ £¤ ¥ ž š ¦¢²° ¢±³ž§¢¤ ¢¥ž¢¡ž ³ž°¢œš¥ «ª©² ¢©¥ ¥š°™² šž²³² ¨¤³¢ ³ž¢ž±² ™ ²ž¥²¥ ²™±§ ¢§¯« ³™ ¨¢¤§ ¢©™ ¦¥ž« ¨§ œ¢±¥ ¢§¯« ³™ ¨¢¤¥ £±¡¯™ž ²° ¢³ ¦¢¥ž¢¡ ± ™¥ ¨¤³¢ ™¢±š ³ž¢¥ œ³«³§ ¢©™ž ¦¢¥ §ž £¥ž ¬ž›  š² ¢³ šž²³² £±¡¯™ ¢©™ž ±ž±š ™¥ ¨¢œ« ±šœ ¦ž²² ¢³ šž²³² ¨¤³¢ £™ ¨¢¡ž¥ ¥ ¥ž ³™¯¥ ¤ž±™  ž°³ £²§¥ ¢ ¦¢¥ž¢¡§ ¥žšª¥ž ¦¢¥ž ¢³šš ª©¤ ¦¢±ª¢¢§ šž²³ ¢³ § ¢¥ ³ ¤™ ™¥ !ž¢¥²ž «ž›± ¢©™ ³ ¢² ¥² šž¡ žœ¢§ ±²¢¢ ¦¢«¢›§ ¦¢©ž³© ¢± ¢¢ ™¥² £¢™ ™¥¢§§ž ¢³šž¡¥ ¥¤ ¢š ¢ž¥³ ž©¢™ š¯§ž ,±šœ «œž¢ ™¥ £¤ ¨¢šž £¤ ¨¢š ¢± ¢©™ § ¢™œž œ ™ ±šœ ™ž «œž¢ ¢©™² - £±š³¢ ¦² ³™§ ™ž ¢¥ ±°¢² § ¥¤ Ÿž ¢³šž¡¥ ™žž ¢™œž , ° ª ¢±šœ ¦ ±™² ¥¤ž ¨¤¥ ¢©™ ž³ ¢™œž ³™ ª °ª ³™ ¢©§ž ™ž ¢™œž - ™šš ž™ Ÿš ¢³šž¡¥ ¥¤ž ž³™§ ¥¤² ‹‡‡•Š ²  š± ™ ¡¢¥² ¨¢¢¡²±š¥¢Ÿ ¦¢¥²ž±¢š ¢³žœ¥¢š ¢² ²«§ ¢©±ž¤Ÿ ±ž³ ¢œž§¥³§ œ ™š ¢š±« ¨°Ÿ šž ±š ±š« ™ž²¤ ±¢« ¥² ¢Ÿ¤±§ ¬ž° ž¢³ž«ž±Ÿš °¢Ÿ § ¨©žš³¥ž ¬ž° ¥™ š±°³¥ ¯ž±² ¢§ ¥¤² Ÿ¢±¤§ž ³ ™ ¡ž± ¦¥²¢ žš £ž§ª ¢ ¦³³¢¤ ¨ž¥ ² ™ž ³ ³š ³ž³¢¤ ³ ™š ¦¢œ¢§¥³ ©ž ¦¢œ¥¢ ¥² ¦¤±œ¤ž ¢š±« ¥² ³°³±§ ž³Ÿ±¤ ³™ ¦ ¬™ ž«§² šž ±¥ ¦¢œ¥¢ ¬ž° ³™ ³ž™±¥ ¦² © ™¯¢ £±œ ž¥¤³ªž ¦¢³ž™ª¤§ ž§§ž±³ ž¢œ¢š² ¬ž°šž ¢š±«š ¨ž¥  ¦¢³ž§ž°§š ³š²¥ ¦¥ ±§™ ™¥ž ¦¢œ¥¢ ¥« °«¯ ™¥ £¤ ž³ž™±š œ§¥§ Ÿ¤ š¯§š² ¨¢šž ¦¢œ ž¢§ ¦¢¢›ž›œ ³ž ž¤š ¨ž ¢© Ÿ œ§¥§² ¨¢¢¯¥ ²¢ ¦š ³ž §¥ ¢™œ¤ ™¥ ¬ž°š ¦¢©ž³© ¦¢œ¥¢ ¥² ¦¢³žš² § ¥¤ž ¦ ž§²¤ « § ?² ¥™ ª©¤¢¥ ¨¤ž§ ™ž ¦™ ¢š±« ³™ ¥™²ž šž ±¥ ™¯¢ ™ž ž¥ «¢¯ž ¦¢œ¥¢ ¥¤¥ ¬ž° ³™ ³ž™±¥ž ³¢¤ §¤ ³ž™¢© ¢š±« ³ž¡ž±­ ¥« œž™§ œ« ž §²² ³¢¤ ¢œ¥¢ ¥¤ ¢©š ›¯ž ¬ž°ž ²°š¥ ¨šž§¤ ¦¢©¢«¥ ¥›©² Ÿ § ¢ ¬ž°² ¦¢«›± ³™ ¥¯¢© œ§¥§ ¥¤ ™¥ œž« Ÿ ¥š™ ³™ œ§¢¥ž ³¢¤š  ž¢œ ¢ ž¤±¢š ¦¢œ¥¢ž ¬ž° ¥« ¦¢±§ž™² ³ž¢±š ©²§ ³¤±š ³™ ¦¢œ¥¢ ³ž²›±³š ¦¢œ¥¢§ ²±žœ ¢ ™¥™ £¤ ›ž© œ§¥§ ¢ ™¥ ¦™ ³š²¥ ±Ÿ š ž¢ ¦¢œ¢§¥³ ¦³ ¢™²ž ¦©ž¯± ¦« œ¢š œ¢ œ«ž¯ ¢ ™¥ž ¦¢³ž§ž°§š ž³²¢±œ ³™ «¯š¥ ¦¢¯¥™© –  ¦¢³žš² § ³™ ¥š™ ¦¢ ¢¥¯§ ž¢ ™¥ ±š¤ ¦ ?žŸ¤ ±ž¯š ›©³¢ ¦™ œ§¥§¥ ™¯¢¢² ¨¤ ¦™ žž± § œž§¢¥š Ÿ¤±¥ ¦œ§¢¥ž ³¢¤ ¥™ ¬ž° ³™ ª¢©¤ž ¢³žœ¥¢ ¦©ž¯± ³™ ° ¢ª² ¥¥›š ¥š™ ©©¢™² ³¢œž ¢¢ ¤±š ³™ ¦ž¢ ¥¤š ³©§œŸ§ – ¥² ¦š¢¥ ³™ ™ž œ§¥§ ©° §› ¬œ ¥™ ž±Ÿ ±²™¤² š¯§¥ ¦™¢šž ¦¢œ¥¢ ¢ ™± ³ž©©«±ž ³ž²œ ³  §²ž °² £ž³§ Ÿ š± ¦¢¢ª§ ¨žœ¥ £¢±¯ž ,¦¢°¢žœ§ž ¦¢¢©¡± ¦¢¥¥¤ Ÿ ±šœš ¨¢™² ¨šž§¤ ž ž›¥ ¨¢©« ¥¤š ˜Œ ‚ Œ— ˆŽ Š –’‚ ˆƒ ¨ž™›¥ œ¢§¥³ ²›¢© °¢Ÿ¢¢™ ± ±‹ Ú ¥ ¯Ÿ ± ª¥ ¥žœ› žž™³ ¢¥ ²¢ ¥™²ž ™¥ž ±š›³¥ ¯« § «œž¢ ™¥ œ ™ ¬™² ¦¢¡©°¢ ¦¢±šœ «± ¨ž²¥ "¥²¤¢¥ ¢¥« ²« £¢¥« ¨¢¢©«³ž ¦¢¢«žš² ¢© ¥ ¢¥¯™ ¢ £¢š™ °¢Ÿ¢¢™ ¢š± ž¥ ±§™ "«± ¨ž²¥ ±šœ¥ žž™³ £¥ ²¢ ž¢¥« ¦› ¦™ ¨¢¢ž¯§ ¦²ž± ž œ¢§¥³ š¢² ! ™ ¢¥² ™š™ ¥« «± ¨ž²¥ ±šœ¥ ž™³ ¥¤ ¢¥ ¨¢ "«žœ§ - ±² °¢Ÿ¢¢™ ± ¥™² - ©ž² ™ž «žœ§ "³ž©ž±ª ¨¢™ £¢š™¥ ¦™ "± ™ ¦œ™ ¥¤§ œ¢§¥³ š¢² : ±šœ¥ ¯ž± ¢©©¢™ ¢¥² ™š™ ¥« ž³ž™ šž™ ¢©™ ¢¤ ±šœ¥ ž™³ ¥« ±š›³¥ £¢™ šž¡ ¯« £§¯«¥ ³³© ¨¤ ¦™ °¢Ÿ¢¢™ ± ±§™ «± ¨ž²¥ – ³™ š™³ ž¢¥« ±šœ¥ ¯±³ ™¥ ±š¤ Ÿ™ž ³¥žŸ ƒ‚–Š —‡~ ~ƒ‚ ˆ—’Ž Š‰ ³¢©°œ¯ ³¢©š±  « ™©±ª ¥ ± ³±§ ™©±ª ¦¢¢ ¢š± ¨ž™›¥ ±š ³²™ ¢³ž©ž±¤Ÿ ³™ ³ž²›±³š ± ª¥ ¥¢›± ³¢ ¥ ¯Ÿ ¥² ¦²ž± ¢š± ž¢±ž°¢š§ ²žœ° ¨ž™› ¥ ¯Ÿ ¨§±ªž ¨© ¥™ ¢š± ¢±™ ¢š± °¢œ¯ š± ¢š™ ³¢šš œ ¢ ¥ ¯Ÿ ¨§œ¢± ¥™¢¤¥§ ¢š± ¥² ž¥¯š ³§§ž±§ ±¢žž™ ²¢›± ±¢«¯ œ¥¢¤² ±™¢³ ™©±ª ³¢©š± žš°« £¢™ ³¢š ¢©š žž¯¢±«² ¥žœ› ¯±« ³™ ±¤Ÿ ™¢ ¨© ¥™ ž ž¢²«§ ± ™ ³ž©±«š §ž¯« ³ž¤Ÿž š± ±²ž™ ³™ ±°¢«šž ž¢³ž¤¢¥ ž³ž§¤ ²žœ°ž ¥žœ› ¦œ™ ²§²¥ ž² ² ©ž±¤Ÿš ¡± © šž² œž°© ¢š± ¥² ž³¯¢ §š ³š² ³žœž«ª ¨³ž™§ ¦¢œ¢§¥³ œž«ª¥ ¦¢±¡¯§ ž¢ ¦¥¯™ ±™³§ ¢²¤ šž± ¢ ¥« ¨© ¥™ ž³¯¢ §š ³ž²¥ Ÿ ³ž©§œŸ ³™ ¥¯©¥ ž²°šž ¦ž°§ ³š±°š ž±›² ¦¢š± ¨© ¥™ ¢š± ¢ ž§« ž²¥ ž¥¢ ³²¤ œ¢§³ £™ ±ž³ ¢±šœš ž§« ž²¥ž ¦¢šžª§¥ ±§ž™ž  ¢² ³™ °¢ª§ ° ,¦¢œ¥¢ ¦« ³«¤ ž²© ¥¤ ¦œž ž©¢©¢š ž²© £¤ ± ™ ,±§ž¥ ¦¢ š ²¢ § «§²© ¨ ¥ž² ž§¢«¡š ¦¢œ¥¢ ±žš« œ ž¢§š œ«ž© ³š² ¢©Ÿž™¥ žš±«² ¦¢©¢©ž ±² ³ž±§™ ¦¢™¥© ³ž©ž±¤Ÿ ž¢§ ¦¢ ¥ž° ž¢ Ÿ™ ®  žš±§ ³ž™¥© ³ž›©ž ³žœšž« ¦› ¦š œ ™¤ ¦¢±¢«¯ž ¦¢±›žš§ ¢¢ ¦¢œ¥¢ ¥² ¦³§±¥ ¦™³² ªž©š ¦ ³²™  « ±¥¡ž° ¥²¢¢± ³¢©š± ³ž ™ £¤ ¥« ¢ªž ³§¢žª§ ³ž©§œŸš ˜—Š ‚–ƒ˜‚ ˜~‡–•ƒ ‚Š‡’˜‚ ˜— ~ƒ–•Š ~Š ~Ž alon@arachim.org ˜ƒ ”Ž‚Šƒ ˜ƒƒ€˜Š ƒ‡Š‡€ €>’—˜ ~ € ƒ„ ‹‡– ˜—–’ € ’—˜ ‚„‡Ž€ ƒ† ƒŠ‚ 2 ƒŒ 3 ƒŒ 5 ƒŒ 11 ƒŒ הרב משה לנדאו למה נחרב בית המקדש? הרב אהרון לוי תוכחה - אמצעי או מטרה? הרב דוד ברוורמן מ'בין המצרים' לטרמינל ערכים לילדים תפזורת ‹€ ‚’Š ‚’Œ ~ŠŒ  ‚–~ Šƒ€ ˜Ž‰‚ ˜‡ ‚„ ‚‡‚ ‹‡–ƒ’‡‰‚ ‹ƒ‡ Š‡Š ‚—–‚ ˜~ ˜~—Š ‚Œ‡‚ Š ‚Šƒ –‚ ƒ‡€‚ –ƒ’‡‰ ‹ƒ‡ Š— ‹‡ƒ‚‡‚ ƒŠ ‡~— ‹‡ŠŠ’˜Œ‚Œ ‡Œ ‡~ ~‰ —‡ ‚Š~— Š‚•Š ‚Žƒ’ ~ƒ‚ ˜‡˜Ž—‚ –‚ ˜Œ–ƒŒ ‚Ž‡~ ”~ ‘~ Š‚• ‚ŒŒ "—‡~ ~Žƒ— ~Š ~ƒ‚ƒ ‹‡~Žƒ± "‚„‰  ~ ~‰ ‡~ƒ ‹Šƒ~ ‹‡ ‰ƒŽ —‡~ ‘Š~ ‹Œƒ˜—Œ ‹‡Œ‡ ~ —‡—• ˜Ž‰‚ ˜‡ ‡˜‰–‡Œ ƒŠƒ• ˜~ ‚‡€Œƒ ˜‡Ž— ‚ŽŒ –‚ ‡~ ‚  ‡Š –‚ Š— ‹‡–‚ Œ—ŒŠ ‡€‚ ‹‡ŠŠ’˜Œ‚ ‡Ž•„ƒ ‡ƒ— Œ ‹ƒ–ŒŒ ŒŠ— ‹~ ‚Ž‚ ƒ~ –—ƒ~ ‡€Œ –‚ —‡~ ~Žƒ± ‡ŽŽ‡~ƒ ‹‡~Žƒ± ‚ƒ€˜ ‚~Ž— ~ŠŠ ‹‡ŒŠ— ‹‡‡ ˜ƒ‡ Š ˜‡Ž— ƒŠ‡€ ‹Šƒ‰ †ƒ—’ ‚‡‚ ƒ„ ~Š –‚ ƒ‰ —‡—•‚ –Œ~ ‹‡‡ ‚ ‡ ~Š –‰ ‚  ~ † Š— ƒŒ ‚ ‡Ž’Š ‹‡–ƒ’ ‹‡Œ‡ ƒŽ~ ‹‡~”ŒŽ ƒŒ ‚‡‚‡ ƒ„ ‚Ž— ‚„ ˆ‡–~˜ ‹~‚ ˜‰ ‹‡ƒ‡ ƒŽŽ‡~ Š „ ƒŽƒŒŠ •˜—~‰ ‚€ƒŽƒ ƒ” ‚Š‡Š ƒ~ Œ— Žƒ˜‚Š  ƒ‡Œ ƒŠ~ ‹‡Œ‡ ƒŽ˜ƒ ƒŽ ‡ƒŠ˜ –‚— ~‡‚Š ˆ‰ƒ ˜‡‚ –ƒ Š ƒŠ‡ƒ‚— ˜ƒ‡ ––ƒ˜‚Šƒ ‚Œ‰ ƒŽƒŒŠ Š „ ƒŽ‡Œ‡ ‚–‚Œ ‡—‡Š—‚ ˜‡‚ ‡‡ŽŠ •„ ˜‚Š ƒŽ‡Š— ˜‡Œ” ‚ƒŠƒ ‚— ŒŠ ˜ƒƒ•Ž ‡’‰ ‹Ž‡ ˜~Ž— –ƒ€‡Œ ~‡‚ ‚Œ ˜ ~ ƒŠ~ ‹‡Œ‡ ‚ ~Œƒ‡ ~–Œ€ –Œ~Ž‚ ˜ƒŠ‡Œ€ƒ ˜ƒ”Œƒ ‚–ƒ˜ ‡•ƒ ƒ‡‚— ‡Ž— —•Œ Š~ ‹Ž ˜~Ž— ƒ ‚˜‡‡‚— ‡Ž’Œ "– ‚Œ ‡Ž’Œ ‹‡ ˆ‰ƒ ˜ƒ–‡ —Š— €Ž‰ ‹Ž ˜~Ž— ‚Šƒ•—— ˆŒŠŠ –~Œƒ ˆŠ ˆ‡ ~ ˜~ ~Ž—˜ ~Š •ƒ’ –Œ~Ž ‹€ ˜‚~ƒ ˆ’‡‚ : ˆ‡ ~ ˜~ ~Ž—˜ ~Š ~–„ ~ ‚ ‹–Œ—‡‚ƒ Š ˜ƒƒ†Ž ˜ƒ”Œ‚ ‚Š~ ‚Ž‚ƒ ˆ–Š ‡Ž— ˜‡ – Ž ‹Ž ˜~Ž— Š ‡‰ “–~ ƒ—‡ ‹Ž‡ ˜~Ž— ƒ—Š ~•ƒƒ Š „ ƒ†•Ž ƒŒ ~‡‚ ˜—•˜Œ‚ ‚Š~—‚ ~ƒŽ—Š †‡Š Œƒ –•ƒ ‹• ~Š ‡‡†Œ–ƒŽ ‹~ ~Š‚ ‚~Ž—— ‹Ž‡ ‚ ƒ‚Œ ˜–€ƒŒ ~‡‚ ‰ ‹~ ƒŒ ƒ~‰ •– ƒ„‚ ‚~Ž—Š —‡ ŠŠ‰ ˆ– ƒ‚– ˜~ ‡’‰ ~”Œ• –ƒ ~”Œ• ‹ ‚—Œ‚ Š ‚„ €—ƒŒ ƒ‡ Š „ " ‹Ž‡ ‰ ‹€–ƒ˜Œ ‚ Ž ‡†‡€ ˜‰Œ ~–Œ€ –’ƒŒ‚ ~”Œ• ˜~ ‚~— –‡— ‹~ ‚‡‚ ‹‡Š—ƒ–‡ ‚– ~”Œ• –ƒ ~”Œ• Š ˆŠ‚ ~”Œ• ˜~ ‡Œ„˜ ˆŠ ƒ—Œ—Š –Œ~ƒ ‚Žƒ˜ ‚— ~”Œ• – ˜~ ~Ž—ƒ ƒ˜Žƒ˜  —ƒ‡ ~ƒ‚—‰ ~”Œ• – ˜~ –‡—‚ ~”Œ ~”Œ• – ˜~ ~‡‚ƒ ‡Œ ˜~ ˆŠ ‹Š—~ƒ —~ ‡˜~— ƒ‡‰ ~”Œ• – –Œ~ ‹ƒ•Œ‚Œ ~” ƒŠ –Œ~ƒ ~” ƒŠ –Œ~ƒ ‚ƒ‚Œ ‡” ‹Š—‡— ~”Œ• – –Œ~ ~” ƒŠ –Œ~ ‡˜ƒ ƒ~‡”ƒ‚ƒ ƒŒ‡•‚ƒ –‡—‚ ƒ˜ƒ~ •Š ‚ƒ‚ Š‰ ˜~ ‹Š—‡ ‡‰ ~”Œ• – –Œ~ ‹‡Œ‡‰Œ— ~Ž‡Œ Œ— ƒ ‡Œ ~Šƒ ‹‡Œ‰ ‹— ƒ—‡ƒ Š‡~ƒ‚ ~”Œ• – –Œ~ ‡~ƒ‚‡ ˆ ƒ–Œ –‡•Š –Œ~ƒ ~Œƒ–Š ˆŠ‚ ˆŠŒ‚ Š”~ ‹‚ ‹ƒ•Ž~ ƒ˜~ –~ŒŠ ‡–‚ " ‹Ž‡ ~‡‚ ‚„ ‚—Œ ‚~Ž—‚ ƒŒ ~‡‚ ˜—•˜Œ‚ ‚Š~—‚ ‡ ~”Œ• – ˜~ ~ƒŽ—Š ˜•”ƒŒ ‡Šƒ~ƒ ‚ƒ† ‚‡ ‚~–Ž‰ ‚˜‡‡‚ –‡—‚ †Œ ‡‚Š ‡‰ ƒ€’‚ ~”Œ• – Š— ˜‡ŽŒ•Ž‚ƒ ‚~–ƒŽ‚ ƒ˜ƒ€˜ Žƒ˜Ž ‹~ „~ ‚‡Œ‰ ƒ ‹‡Š—ƒ–‡ ‹ƒ•ŽŠ ‚‡ ‚˜‡‡‚ ‡~ƒƒ ƒŒ” ƒŠƒ —‡~‚ ƒ‚‡Œ ~”Œ•Š –ŒƒŠ †ƒ—’ –˜ƒ‡ ‚‡‚ ‚–ƒ~‰Š " ‹Ž‡ ‚ ~‰ ‚Œ Š ‚Š˜˜ Šƒ‰‚ ˜ƒ–ŒŠ ˆ~ ‚~Ž—Š ‡ —‡ ‰~ ƒŠ Š˜ƒ ˆŒ” ~‡Ž˜ Š ˜— ˜‰Œ ~–Œ€ ˜~”ŒŽ ‚ƒ—˜‚ ƒ˜‡ ˆƒ˜ ‚– ‚‡–Œ ‹Ž‡ ˜~Ž— ƒ ‚‡Œ Ž ‡– ƒ ‚~– ~Š— ‹Ž‡ ˜~Ž— ‡ —– –~Œ ‹~ Š— Š‰ –ŒƒŠ‰ ƒ~Žƒ—ƒ ƒ˜ƒ~Ž—Š –˜ƒŒ ~‚‡— ‚–‡ – ˜‡~ƒ ‚‡‡ ƒŽŠ —‡— ‚–‡ – Œ ˜ƒŽ ~Š— ‚~Ž— –˜ƒŒ— ‡„Œ ‚–ƒŒ ‚–‡ ƒ„ ‚˜‡‡‚ƒ – —‡~‚— ‚~Ž— ~‡‚ ‡„~ ‚ƒ—˜ ‚—‡—  —‡~‚ ˜~ ~ƒŽ—Š ‹Ž‡ Š –ƒ˜’Š ƒ˜ƒ ˆŠ‚Œ ‡Š”‚— ‹‡–—€Œ ‚ ‡Šƒ€Œ  ~  ‹‡‰–ƒŒƒ ‹‡—• ‹‡‰ƒ‰ –—€Šƒ ~‡Œ— ~˜‡ —‡~ ‡ ‹‡‰ƒ‰‚ ƒ– ˆŠ  ƒ˜ Š”‚ ƒ ˜~ ‡Š ‹‡—Ž~ ‚Ž‚ ‡~ Œ ~Š~ Š ƒ–Œ ‹‡ƒŽ ~Š ƒ˜Šƒ„Š ‡€‚Š ‹‡––€Ž ~Š~ ‹˜ƒ‚Œ ‹‡– ‹Ž‡~ ŠŠ‰ ˆ– ‚Œ—Ž ˜Œƒ’ ‹~ Š‰ Š— ƒ‡Š ‹Œ” Š €‚Š ‡‰ ‹‡˜‡Š— ~Š~ ‹Šƒ‰ ‹ –—•ƒ –ƒ‡  ‚”ƒ–— ˜‡•ƒŠ~ €’Ž‚ ‚‡‚ ƒŠ ‚‡~‰Œƒ ˜€ƒ’ ˜ƒ€‚Ž˜‚Š ––€Ž ‹~‚ –—~ ˜~ ƒŒ” €ƒ’‚ ‹ ––Š €ƒ’‚ Š— ƒ‡—ŒŠ •–‚ ˜~ ƒŒŠŠ ‚ŽŒ ‡†ƒŠ Š ŽŒŽ ‚‡‚ ˆƒ‰‚— ‡Ž‚Š –‡ ‚–• ‹ƒ—Œ ‹Ž ˜~Ž— €—ƒŒ‚ Š ‚•ƒŒ ‚Ž‚ ‹‡Š•Œ ƒŽ~ ƒŠŠ‚ ‹‡–‚ –ƒ~Š ‡ƒ~ €Ž ‹‡Œ ŠŽ ƒŽ~ ƒ‡ ˜Šƒ†Ž ~‡‚ ‚~Ž—‚ ‹Ž‡ Š ~‡‚ ‚Œ” ‚~Ž—‚— ˜– ~ ƒŠƒŒ ƒŽ€‚ ƒŠ‡~ ƒ ‹‡‡•˜‚Š ~Š— ‚‡‚ Šƒ‰‡ ƒ~ ‹‡‡• –‰‚ ~Š— †—’Šƒ ƒŽƒ”– ˜~ƒ ‡Ž—‚ ˜~ ‡‚Š ‹Ž‡ ˜‚~ ˜ƒ–‚Š ƒŽ~ ‘~ Š˜—Ž ‹Ž‡ ˜~Ž— Š ‚Š‡Š ‹‚ ƒ‰’‚‡ ‹–† ˜ƒ‚ ‡•ƒŠ‡ ˜~ ‹ƒŽ ‹‡Š—ƒ–‡ƒ ƒ‡” ˜Œ Ž ˜ƒ~–Š ‚‰„Ž— ƒ”– ‡‚‡ אדם נורמטיבי לא קם בבוקר ומחליט לשנוא את רעהו שנאה מוצדקת או שנאת חינם הרב דוד ברוורמן ירושלים חיפה תל אביב באר שבע זמני השבת ר"ת יציאה כניסה 19:08 20:23 20:59 19:23 20:26 20:57 19:18 20:27 20:59 19:26 20:24 20:58 פציפיצי והגעת ליעד. ייעוץ והכוונה אמינות מקצועיות יחס אישי // 0534.188.988 Tp188988@gmail.com פציפיצי. מובילים בנדל"ן. 052.7620261 03.556.8453 0527620261 . ˆŠ— ƒ–~Š  ƒ‡Œ 03-8000144 * •– ‡Ž 100 ŒŽ‚‰ akisufim@gmail.co | www.kisufim.co.il ˆŠ— ƒ–~Š  ƒ‡Œ 03-8000144 * •– ‡Ž 100 ŒŽ‚‰ akisufim@gmail.co | www.kisufim.co.il ,מובלטת דיגיטלית סלקטיבית לכה בלעדי בעולם ביותר המשוכללת המכונה ˆŠ— ƒ–~Š  ƒ‡Œ 03-8000144 * •– ‡Ž 100 ŒŽ‚‰ akisufim@gmail.co | www.kisufim.co.il 03-8000133 03-8000144 8000133@gmail.com סטודיו לעיצוב גרפי 136 רח' כהנמןבני ברק | 30 רח' טולדנו ירושלים 03-6189366 6189366@gmail.com 050.868.6850 052.764.1115 מרדכי הזמנות | כרטיסי ביקור | ספרים | קונטרס | פליירים | עלונים שמשוניות | קבלות | רולאפים | הזמנות | פרוספקטים | מודעות monograf.elementor.cloud כנסו לאתר שלנו: מדפיסים איכות בשבילך! " "כבעל הנסיון אין חכם שנה 40 הדפוס המוביל מעל 187 ד דפוס המשך הסיווג בעמוד הבא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=