מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

616 1128................................. 75 רבי עקיבאאלגנט פריז, 578 0783................................. 79 רבי עקיבאאלגנט פריז, 618 6612.....................................111 רבי עקיבאאלגנצה, 618 3825.............................. 141 רבי עקיבאבגדי חמודות, 050-5500504. ........................... 4 שפת אמת,PRS בוטיק 579 9649......................... 109 ' רבי עקיבא בפסאגבוטיק אנה, 952 4707......................................6 הרב קוקביאנקו נרו, 770 4197..................170 ז'בוטינסקי,BACIC YOU בייסיק יו 574 7466.................. 123 רבי עקיבא,BACIC YOU בייסיק יו 578 0430.....................2 רבי עקיבא,BACIC YOU בייסיק יו 02-6564000....................... 101 רבי עקיבא,BLUSH בלאש 945 4674............................................. 1 הרב קוקבננה, 616 9199.................... 116 רבי עקיבא,BRITORIA בריטוריה 619 6388..........................24 יהודה הלויבת מלך החדשה, 604 5929................................................ 26 הושעגוטי, 619 5037...........................................61 רבי עקיבאג'ולי, 678 7044.......................................21 בן יעקבג'י בוטיק, 618 7630........................................47 רבי עקיבאד'בסט, 644 0430...................................... 41 ר' עקיבאדייבי מוד, 619 0502......................................5 רבי עקיבאדייבי מוד, ..................1 סוקולוב,HEAD OVER HEELS הד אובר הילס הצוארון הורוד 055-9809888... צוארונים לנשים, נערות וילדות 535 6212....26 רבי עקיבא,ONE OF A KIND וואן אוף א קיינד 052-2625211. ...................................137 רבי עקיבאורה, 744 8019............................................81 רבי עקיבאזויה, 072-2221610. ........................88 רבי עקיבא,FASHION חן 616 4816............................................ 29 רש”יחן פלוס 570 8836.......................... 29 רבי עקיבאטאצ' אוף קלאס, 618 0081..........................................8 רבנו תםיורו מוד, 058-5454197. .................................. 94 רבי עקיבאיפית, 579 8903.................................... 146 רבי עקיבאלב שמח, 629 7778.................................... 43 רבי עקיבאלה בוטיק, 077-5431869. ........................... 47 רבי עקיבאלי אנד לה, 050-4162411. .................................... 5 שלמה הכהןללי, 570 4989...........................................90 רבי עקיבאמדם, 579 0466........................................ 113 רבי עקיבאמודה, 644 8360.................................... 72 רבי עקיבא,MOR מור 050-7724848. ............................ 32 רבי עקיבאמזל חזוט, 564 4770..................................33 ר' עקיבאמיטל בן ישי, 552 2440.................................86 רבי עקיבא,MILA מילה 688 2323.......... 47 רבי עקיבא,MELI BY FAME מלי ביי פיים 536 1313..................................134 רבי עקיבאמלכה כהן, 578 9393................................... 41 רבי עקיבאמלכה כהן, 578 1836........................................ 11 רבי עקיבאמקימי, 524 0304........................................ 77 רבי עקיבאמקימי, 618 1711.........................................79 רבי עקיבאמשהו, 728 8080.......................................108 רבי עקיבאניו ליין, 1700-502045. .................77 ר' עקיבא,C.B סי. בי. חצאיות 616 5835............................. 99 רבי עקיבאעדן בגדי נשים, 618 4061..........................................13 ירושליםענתוש, 051-5150254. ................................... 22 אהרונוביץפוזן , 578 1573................... 2 בן יעקב,PM SALES פי אם סיילס 652 7780......................................94 רבי עקיבאפיין טופ, 616 9455.........................................114 רבי עקיבאפנסי, 678 3491....... 16 קהילות יעקבפסי רובינשטיין עיצוב אופנה, 570 7992............................ 152 רבי עקיבאקומסי קומסה, 618 3875...............................73 רבי עקיבאקלאס ספורט, 616 4225................................... 100 רבי עקיבאקמי שאו, 616 7564................................... 121 רבי עקיבאקמי שאו, 688 3995...........................................23 רבי עקיבאקנדי, רוצי לרצי-שם של יוקרה Ratzy עיצוב בגדי ערב, ספורט וספורט אלגנט 03-6192654 03-6188019............24 הרב שך 054-8572711. .............................3 מהרש"לרחל סיטבון, 616 9199...................................99 רבי עקיבארחלי ברית, 058-5375520. ............................. 57 רבי עקיבא,H רייצ'ל 02-5375943............................45 עזראשהחיינו קולורס, 579 4460.............................. 78 )' רבי עקיבא(בפסאזשושית, 575 8887.................17 ירושלים,SHAY GALLERY שי גלרי 619 6153.....................130 רבי עקיבאשי מעילים וחליפות, 077-5426428. ........................... 12 ז'בוטינסקישיק שוק, 800 3020..........................105 רבי עקיבא,CHEMISE שמיז 808 4030..........................186 רבי עקיבא,CHEMISE שמיז 616 7357..........................188 רבי עקיבא,CHEMISE שמיז 055-6792922. ......................................21 בירנבויםשני, 578 1552.................................... 137 רבי עקיבאשרהל'ה, 077-3646888. ............................... בני ברק 1 מינץתמרי,   127 ~‡• – 03-6197073 ‡”–˜— ‚— Š‰   3 † ƒ‡ ˜—ƒ• 03-5087770 V.I.P ‡Š•–†‚ — ‚ ‚ŽŒ„‚ ‡‚ƒ„ ˆŠ‡— ˜‡—‡~ ˜ƒŠ‰Š ‹‡ ƒ‡Œ ‹‡–‡ Œ ‚ ’—Œ‚ ˜ƒŽŠƒ “–~‚ ‡ – ‹‡’ƒŽ ‹‡’‡Ž ˆ˜ƒ ƒŽŠƒ ˆŠ‡— Šƒ€Š ‹‡‰‡—ŒŒ ‚ŒƒŠ ƒŠ ‚Ž‚Œƒ ‚ ƒŽ ‚‡Ž• ˜‡ƒƒ Œ ˜ƒŽ‚‡Š ˆŠ ‹‡–—’~Œƒ  ƒ‡Œ ‡ƒ”•Œ “ƒ‡‡ƒ ˜‡—‡~ ‚Œ~˜‚ ‹ –˜ƒ‡ ‡ ‡ƒƒ–˜ ‚Š‰ ˜‡Š‡ –˜‡ 44 —†‡–„ŒŒ ‡€Œ‚ 058-3214142 —Œ— ˜‡ 32 –‡‚ –‚Ž 052-7167388 ‹‡Š—ƒ–‡ 13 ˆ‡—Š~ 052-7694794 ˜‡Š‡ ‡‡ƒŒ 7 ‡ —– 08-6657583 —Œ— ˜‡  ‚Œ– 10 ~Ž‡– 02-5877136   137 ב םישנ ידגב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=