מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

א 259 בונורהא - בא ּ יא ֶ י מודיעין עילית מודיעין עילית חיים-רחמין ואסתר אבּאיֶיב 08 9287876 ......................... 77 נתיבות המשפט אברהם ולאה אבא 08 9791023 ......................... 88 נתיבות המשפט אליהו והדס אבא שאול 08 9742239 .............................. 15 יחזקאל ´ שד בצלאל ואביטל אבא-שאול 052 7140801 .............................. 3 עיון התלמוד 08 9298019 ...................... 17 קצוה"ח אבאיוף, 08 9761751 ........... 49 רשב"י אליהו ובתיה, אבו 054 8404190 .............................................. שלום ושרה אבודרהם 08 9791972 ............................... 19 שאגת אריה 08 9741566 . 1 רשב"י צוריאל חיים ולאה, אבטה 08 9799340 .. 2 יחזקאל ´ שד אביזרי אופנה, אביב 08 9741278 .. 42 מסילת יוסף איתמר וחנה, אביב אסתי תסרוקות ואפור אביב 052 7697799 ................................... 9 חזון דוד 08 9798212 .... 1 מסילת יוסף נסים ואסתר, אביב 08 9298250 ............. 9 חזון דוד עוז ואסתי, אביב 08 9797149 ...... 19 חזון איש רפאל והדסה, אביב 08 8657869 ...... 9 קצוה"ח שלמה ואסתר, אביב 08 9743515 .... 15 יחזקאל ´ שד יגאל ונעמי, אביבי יצחק ונורית אביגדור 08 9743271 ......................... 22 נתיבות המשפט 08 9791830 ........ 2 ר"י הנשיא ברק ואילה, אבידן הרב חיים ויפה אביטבול 08 9740495 .................................. 4 אור החיים שלום וארנה אביטבול 08 9742875 ............................... 12 מרומי שדה בן ציון ויהודית אביטל 052 7602665 ....................... 65 נתיבות המשפט 08 9742715 ...... 6 הריטב"א אברהם ורות, אביטן 054 8481851 .... 2 משך חכמה יוסף וחנה, אביטן 08 9799645 .... 20 עקיבא ´ ר ישראל וגילה, אביטן 08 9791273 ... 14 מרומי שדה ניסים ולאה, אביטן 08 9744645 ..... 12 עקיבא ´ ר אפרים ויפה, אבייב 054 8434647 .............................................. 050 4173777 ........... 28 אבי עזרי רפאל, אביכזר 08 9742088 ...... 9 עקיבא ´ ר יוחאי ודינה, אבימור יעקב עו"ד ורחל אבימור 08 9745659 ................................ 16 ר"י הנשיא 08 9741389 ........ 18 חפץ חיים יאיר ושרה, אביני שלה וצפורה אביני 08 9740881 ......................... 60 נתיבות המשפט 08 9762422 ..... 12 אבי עזרי אריאל וענת, אביעד חיים אהרן ושושי אביעד 08 9744639 ................................. 19 עקיבא ´ ר 08 9742563 ... 3 נתיבות שלום אייל ורחל, אביעזר יוסף חיים ושרה אבישר 08 9743107 ............................... 4 קהילות יעקב 08 9744468 ........ 5 רב ושמואל ידיה וחנה, אבלס יעקב ישראל ושרה אבלס 08 9762493 ....................... 10´ הרב מפוניבז ´ שד 08 9740785 .. 2 מסילת יוסף מאיר והדסה, אבלס 08 9743445 ..... 3 עקיבא ´ ר מרדכי ובתיה, אבלס מרדכי ושושנה אבלס 08 9760167 ................................ 3 מסילת יוסף 08 9741644 . 60 נתיבות המשפט צבי ונועה, אבלס 08 9740592 ... 3 קצוה"ח נריה ואריאלה, אבן צור 08 9298274 ....... 22 אבי עזרי יהודה ואילת, אבני 08 9741968 .. 10 משך חכמה יעקב ורחל, אבנסון 08 9762529 ....... 25 מרומי שדה שרון ורותי, אבק 08 9762943 ........... 5 עקיבא ´ ר חנניה, אבקסיס משה ומירי אבקסיס 08 9744291 .............................. 24 מסילת יוסף זאב וטויבה אברבוך 08 9798305 ......................... 16 נתיבות המשפט 08 9285595 ...... 2 קצוה"ח דוד ורבקה, אברבנאל 08 9287431 ....... 15 חזון דוד אשר ורינה, ל ´ אברג יעקב ואסתר ל ´ אברג 08 9798409 ................... 101/ 13 נתיבות המשפט 08 9742847 .... 6 אור החיים איתן ומיטל, אברהם 08 9740015 ...... 2 אבני נזר יהודה וצביה, אברהם 050 4113458 .. 16 אבי עזרי יוסף והדסה, אברהם 052 6698743 . 76 משך חכמה יניר ומיכל, אברהם 058 6205616 .............................................. יעקב אריה ותמר אברהם 08 9791842 ..................................... 49 רשב"י יצחק ושירלי אברהם 08 6371296 ......................... 67 נתיבות המשפט 08 6330932 ..... 107 נתה"מ נתנאל וחני, אברהם יוסף וטובה ס ´ אברהמ 08 9742177 ................................ 4 מסילת יוסף 08 9798762 ... 32 עקיבא ´ ר רועי ואורטל, אברהם דניאל ובלה אברהמוב 08 9791469 ................................ 24 רבי עקיבא 052 7169526 .............................................. אברהם וטובה אברהמי 054 8431538 ............................... 12 עקיבא ´ ר 052 7151194 .. 5 קצוה"ח אריה ומרים, אברוצקי 08 9760432 . 15 חזון איש יצחק והדסה, אברוצקי 08 9285715 ....... 11 קצוה"ח משה ורות, אברמד אוריאל ואסתר חנה אברמוב 08 9742612 ..................................... 68 מש"ח 08 9799685 ... 5 אור החיים אריה וזהבה, אברמוב דוד ועדנה אברמוביץ 08 9768543 ................................ 2 עיון התלמוד חיים ואלישבע אברמוביץ 08 9760051 ................................... 11 קצוה"ח יהודה ואילנה אברמוביץ 08 9742041 ................................ 5 מסילת יוסף יהונתן ורחל אברמוביץ 08 9741676 ............................... 6 שערי תשובה 052 7643677 .............................................. יעקב ויהודית אברמוביץ 08 6539261 .............................. 56 מסילת יוסף 08 9766822 . 36 עקיבא ´ ר מוטי ותמי, אברמוביץ דב ומירל אברמס 08 9740957 ......................... 50 נתיבות המשפט אליהו ושרה אברמסון 08 9760367 ................................ 27 ר"י הנשיא 058 3244414 .............................................. 058 3244424 .............................................. עקיבא ופייגי אברמסון 08 9287163 ............................. 15 נתיבות שלום 08 9743398 ...... 34 עקיבא ´ ר שמואל וחיה, אברן 08 9791792 .... 16 ר"י הנשיא מרדכי ומירב, אגאי שמעון ובת שבע אגאי 08 9285877 ................................. 15 חפץ חיים 055 6789607 .............................................. 08 9742413 .... 1 מנחת חינוך נרות זכריה, אגודת 08 6640390 ....... 7 חזון איש יצחק וצפורה, אגסי 08 8544884 ........... 5 הריטב"א צבי ויוכבד, אגסי מיכאל ואילונה אגרנוביץ 08 9744921 ................................... 9 עקיבא ´ ר 054 8442538 ..... 3 קצות החושן נתן וסופי, אגרס 055 6730166 .............................................. נרקיס וחבצלת אדוארד 08 9740707 .............................. 24 משך חכמה 072 2987100 .. 20 חפץ חיים אליהו והדסה, אדלר 050 4114888 .............................................. 08 9740555 .. 4 זכרו שמואל אפרים ורבקה, אדלר 08 9741276 .............. 39 רשב"י דן ורבקה, אדלר 08 9741135 .......... 1 אור החיים יואל ורחל, אדלר יואל משה ונחמה אדלר 08 9762174 ................................. 24 עקיבא ´ ר 08 6338244 ...... 11 ר"י הנשיא יונה ומלכה, אדלר 052 7679768 ....... 17 חזון איש יונתן ורחל, אדלר יוסף ורחל עלקא אדלר 08 9285795 .............................. 21 מסילת יוסף 08 9740291 ...... 14 קצוה"ח יעקב ואורית, אדלר 08 9287345 ..... 13 עקיבא ´ ר יעקב ופרומי, אדלר 08 9760959 .. 3 ר"י הנשיא ישראל ויהודית, אדלר 08 9768552 ........ 15 קצוה"ח מנחם ורחל, אדלר 08 9798625 ..... 22 ר"י הנשיא מנחם מנדל, אדלר 08 9740228 . 12 אבני נזר מרדכי דוד ומירה, אדלר מרדכי צבי ושרה אדלר 08 9742632 ......................... 47 נתיבות המשפט 08 9740598 ............. 2 אבני נזר נח ואילה, אדלר 054 8436150 ......... 35 רשב"י רפי ואסתי, אדלר 08 9760822 ....... 47 רשב"י שלמה ונחמה, אדלר 08 6582504 .. 14 אבי עזרי שלמה ושושנה, אדלר 052 7130019 .............................................. שמואל ומיכל אדלר 08 9768821 ........................ 101 נתיבות המשפט 08 6744177 .... 9 עקיבא ´ ר שמואל ורבקה, אדלר 08 9791631 ............ 15 ר"י הנשיא תהילה, אדלר 052 7612135 .............................................. בצלאל ומרים אדלשטיין 08 9742383 ......................... 25 נתיבות המשפט ברוך ונחמה אדלשטיין 08 9742473 .............................. 22 נודע ביהודה 08 9767835 ...... 26 רשב"י גדליה וחוי, אדלשטיין 052 7126353 .............................................. חיים ואסתר אדלשטיין 08 9102795 ................................... 17/9 חזו"א 052 7166980 ......... 9 חזון דוד יהושע, אדלשטיין יצחק יעקב ושרה אדלשטיין 08 9762369 ..................................... 18 רשב"י מאיר ושושנה אדלשטיין 08 9297623 ................................ 1 שאגת אריה מנחם ויוכבד אדלשטיין 08 9298114 ............................... 17 מרומי שדה יהודה ורחל אדלשטין 08 9799713 .............................. 10 מסילת יוסף 08 9741033 ... 49 אבני נזר ישראל ונעמי, ´ אדמס 08 9740286 ...... 5 יחזקאל ´ שד שלום ומירב, אדר 08 9285601 . 9 נתיבות המשפט אבי ושמחי, אדרי 08 9741691 ....... 3 קצוה"ח דניאל ואביטל, אדרי 08 9741038 ... 3 משך חכמה עמנואל וסבין, אדרי 08 9151313 .................. 21 אוה"ח חסד, אהבת 08 9742848 .............. 21 חפץ חיים חסד, אהבת 08 9744215 .............. 12 ר"י הנשיא חסד, אהבת 08 9768976 ..... יעקב ישיבה לצרפתים, אהלי 08 9741680 ...... 11 מסילת יוסף הלל וחיה, אהרון 08 9760767 ... 19 מרומי שדה חיים ודבורה, אהרון 08 9740994 .. 19 אור החיים מנשה ונחמה, אהרון 08 9742073 ... 3 מסילת יוסף משה ודורית, אהרון 08 9741080 . 24 משך חכמה חנן ודבורה, אהרונוב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=