מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

אלעד א 218 דוהא - לואש אבא אלעד 908 0626 . 45 יוחנן בן זכאי בן ציון ורות, אבא שאול 932 2243 . א 10 שמעיה בניהו ורבקה, אבא שאול 054 7288299 ................. 12 רש"י אפרת, אבדר 907 3184 ............ 13 התאנה אברהם ומיכל, אבו 908 0810 ...................... 8 הרי"ף גדי ושרה, אבו 909 5942 ................ 2 שמעיה מאיר ואורלי, אבו 933 9687 .................. 7 רמב"ם משה וחנה, אבו 604 8388 ......... 76 מנחם בגין שמעון ומיטל, אבו 054 6677786 .............................................. 054 6865898 .............................................. יצחק ואני אבודרהם 908 0878 .............................. 35 רבן יוחנן בן זכאי אהרון ויוכבד אבוטבול 908 8305 ................................ 112 יהודה הנשיא 054 8400940 .............................................. 055 6720032 .............................................. ישראל יונתן ולילך אבוטבול 907 5170 .............................. 83 רבן יוחנן בן זכאי מוראל וזהבה אבוטבול 052 4513980 ........................ 72 רבן יוחנן בן זכאי 936 1635 ......... 4 הרי"ף מימון ופנינה, אבוטבול 054 5445963 .............................................. 909 7579 ...... 65 ניסים גאון חיים ולואיז, אבולפיה 050 6458774 .............................................. 933 5463 ......... 32 שמעיה ליאור וטלי, אבוקסיס 052 7662595 .............................................. 578 1956 ........ 10 רשב"י ניסן ואסתר, אבטרגוט נתנאל ויפית אביאני 052 8364141 ....................... 11 רבי פנחס בן יאיר 909 8403 . 16 רבי יוסי בן קיסמא עופר ושני, אביאני 917 0142 ... 73 רבי יהונתן בן עוזיאל חנן ורחל, אביבי 908 9841 .. 7 רבן יוחנן בן זכאי שלמה ומאיה, אביבי 936 9101 ............... 3 ראב"ד אליאב ורות, אבידן 933 9402 .............. 26 שמעיה רונן ושרה, אבידר אהרון ואושרת אביזמר 054 8471522 .................................. 47 בן זכאי 908 7202 ... 72 רבן יוחנן בן זכאי יורם וגלית, אביטה 907 3069 .............. 20 רבי מאיר חגי וקרן, אביטל אלון וליטל אביטן 805 0012 ...................... 14 רבינו עובדיה מברטנורא 909 7505 ............. 13 רשב"ם ישי ואירית, אביטן 909 5346 .... א 6 הריטב"א מיכאל וחבצלת, אביטן 909 0405 ........... 18 רבי חייא שלום ולאה, אביטן רפאל ופנינה אבייב 909 5122 ............................ 15 רבי יוסי בן קיסמא 936 3274 ................ 94 יוחנן בן זכאי רות, אביכזר 908 0788 .......... 1 רבינו בחיי אריאל ומיכל, אביני 504 3909 . 42 שמעון בן שטח נתנאל והילה, אביעד 054 8401981 .............................................. 054 8454120 .............................................. 907 4484 .......... 12 רש"י עזריאל ואילת, אביעד 054 6211668 .............................................. 908 6464 ...... ב 20 שמעיה שלמה והדסה, אביעד 933 1914 ......... 7 רמב"ם חדוה ושמעון, אביעזר 052 7680847 .............................................. נתנאל ויפית אביעני 933 0112 ............................. 11 רבי פנחס בן יאיר 908 7531 ................. 13 התאנה אסתר, אביצור 909 0919 ................ 80 יוחנן בן זכאי יפה, אביצור אבי ואפרת אביקסיס 932 2033 ............................... 22 רבינו ניסים גאון 917 0121 . 96 רבן יוחנן בן זכאי רן ולימור, אביקסיס 903 5383 .............. 18 אבטליון יגאל ושרה, אביר 052 7199811 .............................................. 907 3838 .......... 29 רבי עקיבא יעקב ושוית, אביר 909 1169 ....... 7 רמב"ם מנחם דוד ושרית, אביר מאיר ואורלי אביראש 907 2956 ............................. 17 רבי פנחס בן יאיר 052 6422420 .............................................. 908 7150 ............ א 12 שמעיה יהודה וחנה, אבלו 932 1634 .. 99 רבן יוחנן בן זכאי יעקב ומרים, אבלס ישעיהו ופייגה אבלס 909 6443 .......................... 14 רבי יהונתן בן עוזיאל 909 0088 ............ 25 רשב"י ישעיהו ורחל, אבלס 908 9704 ......... 2 המאירי ישראל ואסתר, אבלס 933 0880 ............ 8 המאירי מלכה ומשה, אבלס 053 3169186 .... 3 התור אבישי וחגית, אבן חיים יוחאי ושפרה אבן-חיים 907 4865 .............................. 19 רבן יוחנן בן זכאי רוברט ואיילת אבן חיים 909 0319 ................................ 114 יהודה הנשיא 916 0868 .. 86 יוחנן בן זכאי שילה ואסתר, אבן צור 054 6320718 .............................................. 908 7268 ...... 34 רבינו ניסים גאון ברוך ופארי, אבני 909 7334 ...... 9 רבן יוחנן בן זכאי צבי ויהודית, אבני 932 1998 . 12 רבי יוסי בן קיסמא יואל ואורה, אבניאל 909 3802 ....... 18 הזמיר אליהו ומרים, אברבנאל אברהם ומרים אברג'יל 933 3057 .......................... 15 רבי יהונתן בן עוזיאל יוסף ואסתר אברג'יל 933 1873 ............................ 15 רבי יוסי בן קיסמא 909 5166 ............. 9 רבן יוחנן בן זכאי ציון, אברג'יל 917 0611 ....................... 10 רש"י רינה, אברג'ל 050 4131327 .............. 12 יוסי בן קיסמא אברהם, 909 8658 ..... 11 אבן גבירול אביחי ומיכל, אברהם 932 1828 ........... 28 אבטליון אילן וחדוה, אברהם אלעד ומיכל אברהם 054 4449530 .......................... 7 בעלי התוספות 917 0314 ......... 30 שמאי אמיר ותהילה, אברהם 908 0592 ... 15 רבי יהונתן בן עוזיאל אסתר, אברהם 909 0202 ..... 34 אבן גבירול גדעון וסמדר, אברהם 909 9529 . 34 רבי פנחס בן יאיר גיא וענבל, אברהם דניאל וגלית אברהם 932 1027 ............................ 116 רבי יהודה הנשיא 932 0385 ..... 23 סעדיה גאון דניאל והדס, אברהם 917 7122 . 77 רבן יוחנן בן זכאי טוביה וענת, אברהם 052 3676842 ... 46 אבטליון יהונתן וזיוה, אברהם יונתן והודיה זיוה אברהם 936 1001 .......................... 53 רבי יהונתן בן עוזיאל 933 4934 ... 22 רשב"י יעקב אדם ומעיין, אברהם משה ויפית אברהם(מושמוש) 909 7196 ................................ 5 יהונתן בן עוזיאל 054 2310740 .............................................. 054 7600540 .............................................. סעדיה ונעמי אברהם 908 6973 ............................. 18 רבי יהודה הנשיא 907 4671 ............. 8 רש"י עדיאל ונעמי, אברהם 901 1407 ...... ב 8 ריטב"א צפניה ואפרת, אברהם 909 0945 ......... 1 רבי מאיר שאול ורונית, אברהם 936 2737 ..... 7 אבן גבירול שמואל ונאוה, אברהם 052 8087183 .............................................. 909 3341 .......... 24 רבינו ניסים גאון תמיר, אברהם 909 4806 ...... 3 רבי פנחס בן יאיר אלברט, אברהמי 917 0474 ............ 2 רשב"י דוד וכרמית, אברהמי 579 0405 .... 12 ברטנורא הרב דוד ושרה, אברהמי 907 2463 ........... 74 בן זכאי יאיר ושרה, אברהמי 052 7611761 .............................................. 917 7776 ........ ב 9 רבן יוחנן בן זכאי יצחק, אברהמי 932 3120 ......... 5 רמב"ם יצחק ואירית, אברהמי ירון ואורית שושנה אברהמי 909 5949 ............................... 40 רבינו ניסים גאון 908 7618 . 59 חוני המעגל שמעון ונעמה, אברהמי רן וליאת אברון-ג'נאח 907 4803 ................................ 20 רבי יוסף קארו 907 4478 .......... 4 ר' חייא עמנואל ודפנה, אברך 054 7709304 .............................................. 052 7668244 .... א 10 שמעיה ישי ואתי, אברמוב מנחם ושרה אברמוביץ 054 8429833 ................................... 7 התאנה 933 7726 ..... 26 חוני המעגל דוד ואביטל, אברמס 054 8457784 .............................................. אברהם יהודה ופעסא אברמסון 933 8682 ........................................ 19 רמב"ם 908 6992 . 34 אבן גבירול אליעד ונעמי, אברמצ'יק 054 8402840 .............................................. 933 1041 ........... 1 רמב"ם אסף וחן חני, אגבלה 054 4378928 .............................................. יוסף וליאת אגבס 909 9091 .......................... 59 רבי יהונתן בן עוזיאל 907 5778 .............. 18 הזמיר ראובן ועינב, אגדה אוהד וירדנה אגלר 054 9370662 ........................ 55 יהונתן בן עוזיאל 936 0356 .......... 94 בן זכאי אפרים ואורלי, אגמון 932 8824 ........ 50 רבן יוחנן בן זכאי גיא ורחל, אגסי 054 8451750 ............... 10 רשב"י לידה, אדהמי 054 8451751 .............................................. 907 2782 ........... 10 רשב"י פרשד ולידה, אדהמי אהרון וטובה אדוארד 906 3792 .............................. 34 רבן יוחנן בן זכאי דיאגו יצחק ורבקה אדי 909 0301 ............................. 27 ר' יוסי בן קיסמא 907 4786 ............ 10 ר' מאיר שי ואילנית, אדיבי 908 8132 ........ 13 התאנה שמעון ודבורה, אדידה 932 9757 ...................... 4 התאנה אביעד, אדיר אליעזר ושושנה אדלר 917 0618 ............................... 28 בעלי התוספות 907 2746 . 85 רבן יוחנן בן זכאי בנימין ובלומה, אדלר 909 1466 ....... 5 הריטב"א דוד יצחק ותמר, אדלר חיים מאיר ומרים בלומה אדלר 933 1510 .......................... 24 רבי יהונתן בן עוזיאל 932 1789 .................. 13 הריטב"א ליליאן, אדלר 936 1827 ............. 10 הרי"ף מרדכי ותמר, אדלר 909 0455 .................... 9 אבן גבירול משה, אדלר 909 8653 ........... 24 יהונתן בן עוזיאל נחמה, אדלר 933 4228 .. 8 רבי יוסי בן קיסמא עודד וכינרת, אדלר אשר ורחל אדלשטיין 907 1663 .......................... 18 רבי יהונתן בן עוזיאל 052 7621124 .............................................. 933 7827 .. 22 בעלי התוספות דב ושרה, אדלשטיין משה ונעמי אדלשטיין 054 8481651 ............................. 24 חוני המעגל שחר ונופיה אדלשטיין 932 1382 .............................. 3 רבי פנחס בן יאיר 916 0815 .......... 40 ניסים גאון גבע ומיטל, אדמון 054 6660151 .............................................. 933 1284 ... 36 רבי שמעון בן שטח דוד ויעל, אדמס 077 7080489 ..... 22 רבי יהודה הנשיא איציק, אדרי 909 0041 ................ 2 המאירי חיים וחגית, אדרי 933 2180 ................. 16 ר' חייא חיים ויפה, אדרי 933 3956 .... א 10 שמעיה יוסף חיים ורבקה, אדרי מדרכי ורחל אדרי 909 7595 ...................... 26 רבינו עובדיה מברטנורא 908 6672 ........ 21 רבי שמעון בן שטח מרדכי, אדרי 932 4177 ......... 30 רבינו ניסים גאון ניר ולילך, אדרי 907 1895 ........ 42 רבי שמעון בן שטח נתנאל, אדרי 933 5495 ......... 35 יוחנן בן זכאי רונן ואסתר, אדרי 054 8432767 .............................................. 936 0981 .......... 16 המאירי שמואל ומיכל, אדרי 052 6771933 .............................................. 505 8726 ...... 30 בן קיסמא אבינועם ותמר, אהוד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=