מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

112 ס סמינרים לבנות 6714444, 073-2394440 ............. 51 עזרא אור החיים n 073-2394472 ............................................... תיכון 073-2394602 ............................................. סמינר בית המורה - סמינר בית יעקב תל אביב n 6170170, 6170181 ................................ 64 ר' עקיבא ראה מודעתינו בסיווג זה בית יעקב גור חסידי n 6150400 . ................ 28 כתות סמינר והשתלמויות: הרצוג 6190140 . .............................. 50 כתות תיכון: חזון איש בית מלכה בעלז n 073-2766888 ................. 38 תיכון וסמינר: הרב פוברסקי 053-3136552 ............... מנהלת התיכון: הגב' מרים רינגל בנות א"י סאטמר n 6161336 . ........................ כתות ט' י' 13 קדושת יום טוב 5257946 . ........................ כתות י"א י"ב 29 ישמח משה 6778791 . ............................. 99 תיכון: חזו"א ויז'ניץ n 6778791 . ..................................... 3 סמינר: טל חיים 5705969 . ..................... 92 כהנמן (תיכון) מעלות יעל n 7787788 . ..................... 8 מתתיהו סמינר אהל רחל n 6181158 . .................... 33 אהרונוביץ סמינר אלקיים n 9019686, 074-7349690 ................. סניף רימונים (זמני) 5794002 . ....... 100 הרב כהנמן סמינר בית יעקב גברא n סמינר בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל n 073-2370500 .................... (שנתונים א'-ב'-ג') 27 הירש 6171200 . ..... (שנתונים ד'-ה'-ו' והשתלמויות) 12 בעל התניא סמינר בית יעקב נתיבות הדסה n 073-2394502 ........................................... 51 עזרא סמינר בית יעקב עטרת רחל n 5700706, 6221563/4 .......... ב"ב 2704 ת.ד. 33 אהרונוביץ סמינר בית יעקב ע"ש הרב שצ'רנסקי ז"ל ת"א n 5113232 . ................................... ת"א 4 יצחק אלחנן 6170170 . ................................. 64 שלוחה: ר' עקיבא 6714500 . ................ 30 אמרי ברוך סמינר הרב כהנא n 5774800 . ............. ב' 31 אהרונוביץ סמינר הרב מאיר n 7748050 . ... 111 כהנמן סמינר ותיכון בית יעקב החדש n 6747430 . ................ 92 כהנמן סמינר חסידי באידיש n 5705969 . ........ כתות ה' ו' 92 כהנמן סמינר נתיבי בינה n 6157100, 5707836 ......................... 15 צפת תהילה n 5786278 . ........ 2 זבולון המר תיכון וסמינר כלל חסידי n ספריות ראה גם בדפי מידע (כחולים): מכונים תורניים, גמ"חים - ספרים, ספרי קודש מסילה – ספריה תורנית לעיוורים n 5782895, 050-4148208 ............................ 8 טולדנו ספריה בריאותית n מרכז מידע לבריאות המשפחה 6787377 .................................................. 18 יואל , לתאום במועד אחר 17:00-19:00 השירות ללא תשלום יום רביעי להתקשר לטל' הנ"ל ספריה לילדים n 5740555 .................................... , דסקל 4 תורת חיים בתאום טלפוני ספריה ע"י קטלוג n 052-7128427 ............................ שבטי ישראל/רמב"ם . גם בדו"אל 16:00-18:00 ' ספרים לילדים ולנשים ע"י קטלוג, יום ד עם המילה קטלוג . s0527128427@gmail.com ספריה עירונית בני ברק n 9468290 ................................................ 24 הושע 073-3475759 ......................................... זימון תור ספריה חרדית n 6185084, 054-8479071 ...................... 30 אברמסקי .16:30-19:00 ' לבנות ולנשים רק תושבות ק. הרצוג ופרדס כץ, יום ג ספרית החסידות היכל מנחם n ספרי חסידות לעיון 5795729 ................................................... 9 רש"י 5792493 .................................................... פקס: 10:00-13:00 ' , ו 10:00-22:00 ' גברים: א' ב' ד' ה .19:00-22:00 ' נשים: ג אין חכמים כבעלי ניסיון לְכַתְּחִילָּה מכון כישורים 03-6170181 Kishurim@byta.org.il תכנים איכותיים ומקצועיים שעות מענק החזר שכר לימוד השמה 90% מלגות לזכאיות לימודים מוכרים סימולציות מתקדמות 03-6170170/1/2/3/4 ask@byta.org.il "בית המורה – בית יעקב" ע"ש הרב שצ'רנסקי 70 054-8494167 : שלוחות ביתר/בית שמש | 64 שלוחת ב"ב: רח' ר' עקיבא סמינרים לבנות - ספריות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=