מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

111 מ מעונות יום - מרכזיות פדגוגיות מעונות יום םינותחפשמבו םידלי ינג : ראה גם יפדב )םילוחכ( עדימ 5799586, 052-6884475 ....... 5 אביעד אהלי אברהם n 073-2394670, 054-8439518 . ... 51 עזרא אור החיים n 073-2394405 ..................................... משרד ראשי 5702529 ........................... 7 ראדזמין אור ירושלים n 053-3136772, 3301023 ........... 20 אהרונוביץ בונבון n 6514088 ........................ 11 אברבנאל בית חלומותי n 5780038 5 ישעיהו . ................... 5748576 19 בארי 053-3126010, 050-4132048 . .. 26 הירדן בית יהודית n 6771308 ......... פ. אמרי חיים 25 קיבוץ גלויות בית יעקב n 6338888 ............................ 9 משרד: מצדה דובדבן n 5798882 .................................... 15 מעון: דוד מכלוף 5743831 ....................... 118 השומר הבון בון במעון n הועד למען הילד העולה – נשי אגו"י n 6761951 .................................................. 6 זמבא 6746347 ............ 9 (גלית עטרי) האי גאון הליכות שרה n 052-7118997 .................. 6 ישמעאל המעון הקסום n 6197567 ... 16 (מינה פלדמן) בן עזאי התפתחות לפעוט n 6770669 ............. 43 (מרים כהן) עזרא ויז'ניץ - יהלום n 5746663 ..................... 6 (שורי רוט) תורת חיים ויז'ניץ n 5549675 ............................................ 1 תורת חיים 5351145 ............................... 78 חזון איש חבצלת n 5748145, 050-4115695 ....... 52 עוזיאל חסדי בנימין n 072-2513101 .................. 10 חידושי הרי"ם טיף טף n 050-4156127 ................................................... 6711801 .............. 1 (מעון יום שיקומי) הרי גולן יד לטף n 9334509, 054-8599189 ....... 7 גרשטנקורן מכל הלב n 050-4114182 .......... 10 , הנגב 27 אברבנאל מעון אתי n 5707116, 052-7657886 ....... 19 צירלסון מעון אסתר n 055-6773313 ............. 5 שמשון הגיבור מעון הארמון n 050-4222270 ............ 16 שד' איינשטיין הארמון מעון n 054-8471166 ............... 21 אברבנאל הנסיכים מעון n 5798882 ........................... 15 דוד מכלוף חנה מעון n 5703853, 054-4842065 ..... 12 סעדיה גאון מעון לאה n 6182206, 050-9009276 . 49 חזון איש מעון שהוא בית n 5791063, 054-8436622 ... קרית הרצוג 17 שלוש השעות 6189667, 052-7626309/10 ....... 5-7 קלישר שיר מעון n 5780599 . . 6 פתיה (שע"י מוסדות כסא רחמים) מרגליות n 6188825 . .................... 60 (בן-ארי) אברבנאל מתנ"ס n 050-4136939/2, 5749094 ...... 14 ניסנבוים נווה בנימין n 5793652 . ......... 44 הרב ש"ך עטרת החינוך - באידיש n 6193247 . ................................................... 4 חגי 6731592 . ..................... 10 סמטת אז"ר פנינת אז"ר n 6195469 . ................... 26 אברמסקי פנינת בת שבע n 6162375 . ................................................ 7 נפחא 5788652 . ......................... 17 הגר"א פנינת הגר"א n 5789849 . .... 7 , יהודה הלוי 4 יהודה הלוי פנינת המעונות n 050-4147090 .................................................... 6168651 . ............................. 11 מימון פנינת מיכל n 6184146, 052-6796087 .......... 11 שח"ל פנינת שרית n 050-3003100, 077-8168167 ..... 3 ההגנה פרחי מרים n 5379060, 9090920 .................... 8 רב אשי קטנטנים n 053-3165010, 7446888 ............ 31 בן זכאי רוב נחת n 6191877 . ........................... 11 אלישע תפארת דוד n 054-8380404 .......................................... 20 חברון מקוואות 5744870 . .................................. 16 רבינא ויז'ניץ, n 6187479 . ......... ) 14 , (מהרש"ל 7 חפץ חיים זכרון מאיר, n 5709617 . ............. ) 12 (הרצוג 4 אחיה השילוני מי נחת n 5794489 . .............. (פינת רחוב מימון) 14 קאליש מרכז n 5744869 . .. (ליד בי"ס רזילי) 28 יהודה נחשוני נוה אחיעזר n 9608183 קומה א' .. 2 סוקולוב פינת אבן שפרוט סוקלוב n 9608182 קומה ב' ............................................... 5790636 . .. א' (כניסה מימין לביה"כ) 12- דנגור פרדס כץ n 6196867 . ........... (ליד ביהכנ"ס) 15 נויפלד קרית הרצוג n 5705417 . ......... (ליד אם וילד) 13 אבני נזר רמת אלחנן n 5744868 2 קומה ......................... 7 בארי שיכון ג', n 9087072 4 קומה ............................................... 5794661 . ... ) 33 (מאחורי בר אילן 13 זבולון המר שיכון ה' n מרכזיות פדגוגיות למרכזיות פדגוגיות השייכות לסמינרים יש ליצור קשר עם משרדי הסמינר. 6777080 ......... 12 שלמה המלך חינוך העצמאי אגו"י, n 5791123 ................... 1 אהרונוביץ מחשבת בצלאל, n משפחתונים עירוניים מחלקת משפחתונים עירית בני ברק n 7707330 ................................................ 31 הירדן

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=