מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

110 מ מוהלים - מועצות דתיות מוהלים - המשך 054-6389446, 5700672 ..................... פינץ ר' יוסף n 6152043, 050-4127601 ........... פישר ר' רפאל אריה n 052-7112071 ............................. פרבשטיין ר' דוד n 052-7653768 ............................ פריינד ר' עזריאל n 5747004, 052-7676261 ............. פרנקל ר' יוסף צבי n 052-7134141 ..... 3 הראשונים פרץ ר' אברהם ישראל, n 054-8409631 ........ 5 צאלער ר' אפרים, גבעת פנחס n צביון הרב דוד-מוהל מומחה בדקדוק ההלכה וכהנחיות משרד הבריאות 053-3124-800 ....................................... נייד: 052-2562771, 6776173 ................... קארו ר' יחיאל n 052-7658551 .............................. קוגל ר' אברהם n 050-4141855 .............................. קופילוביץ ר' נח n 052-7694447 ........................... קורלנסקי ר' יעקב n 052-7646819 .................................... קליין ר' דב n 053-3121880, 6191959 ................. קלמן ר' שלמה n 6198121 . ...................................... קניג ר' יהודה n 052-7618236 .............................. קרביץ ר' ידידיה n 053-3185350, 08-8525285 ...... רדז'מינסקי ר' משה n 058-3244474 .............................. רוטר ר' אברהם n 6189733 . ................................ רוטשילד ר' רפאל n 053-3157951, 5795159 ............ רוטרמן ר' א. פנחס n 054-8485995, 053-3184836 ............. רוקח ר' אהרן n 053-3189694 ............................. רפפורט ר' משה n 054-8456780 .............................. שוחט ר' שלמה n 050-4123185 ........................ שטרן ר' אהרן יצחק n 050-4129935, 5741935 .................. שטרן ר' טוביה n 054-8448004 .............................. שטרן ר' מרדכי n 052-7636344 ......................... שטרן ר' משה הלל n 5742525, 050-4159254 .................. שכטר ר' יעקב n 054-8403804 ................................. שכטר ר' צבי n מוסדות לבנות ראה גם דפי מידע (כחולים): מוסדות לבנים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר מ"מ וממ"ד, סמינרים, מדרשות לחוזרות בתשובה חסד לאברהם - פנימיה n 8060570 . .......................................... 32 יונה הנביא 5783946 . .................................................... פקס 8060577 . ................................. מנהלת: הרבנית שטרן 8060574 . ............................................... חדר צוות קרן הילד n 6749811 . .................................... 35-37 גיבורי ישראל 5686327 . .................................................... פקס 052-7164716 ......................... מנהלת: גב' לאה דוידוביץ מוסדות לבנים ראה גם בדפי מידע (כחולים): מוסדות לבנות, תלמודי תורה, ישיבות וכוללים בתי אבות פוניבז' n 6197061 . ........................................ 6 פנימיה: מלצר 050-4141833 ............................. מנהל: הרב אשר ורנר 7707903/4/5 .................................. משרדי המוסדות 5782534 . .................................................... פקס מגן הילד n 5700156 . ........................................... 3 ברנדשטטר 5784500 . ............................ ט.צ. 3 פנימיה: ברנדשטטר קרן הילד n 5746606 . ........................................ 62 קהילות יעקב 6749811 . ...................... 35-37 משרד ראשי: גבורי ישראל 050-4150204 .............................................. מנכ"ל מועצות דתיות 08-9923073 ............................ א' 19 גולומב אופקים, n 08-9926108 ................................................. פקס 03-6340599 ............................... 2 אצ"ל אור יהודה, n 03-5335961 ................................................. פקס 03-5507950 .............................. 50 משה שרת אזור, n 03-5502627 ................................................. פקס 08-6376135 4 שלוחה .................... 409/4 אילות אילת, n 08-6374092 ................................................. פקס 09-7925757 ............................. 1 ארבל אלפי מנשה, n 09-7925208 ................................................. פקס 08-8630630 .............. 2161 ת.ד. 2 הנרייטה סולד אשדוד, n 08-8523021 ................................................. פקס 08-6714401 .............................. 1 אשתאול אשקלון, n 08-6714402 ................................................. פקס 08-9281048 ........................ 6 הרב עוזיאל באר יעקב, n 08-9249267 ................................................. פקס 08-6204015 .................. שכונה ד' 8 התלמוד באר שבע, n 08-6237234 ................................................. פקס 04-6586249 ............................ 15 דוד רמז בית שאן, n 04-6588166 ................................................. פקס 02-9911361 ................... 43 ת.ד. 615 הרצל בית שמש, n 02-9917714 ................................................. פקס 02-5808889 ...................... 4 בעל התניא ביתר עילית, n 02-5725561 ................................................. פקס 03-5781133/2 ....................... 12 רבי עקיבא בני ברק, n 03-5795212 ................................................. פקס 04-6380581 .................................. השניים בנימינה, n 04-6289940 ................................................. פקס 03-5068883 .................................. 2 פנקס בת-ים, n 03-5068884 ................................................. פקס

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=