מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

108 כוללים בבני ברק - מוהלים ל-מ לשכות לפניות הציבור "דגל התורה" הלשכה לפניות הציבור n 9409000 . .................... בני ברק 375 ת.ד. 86 הרב כהנמן אגודת ישראל בני ברק הלשכה לפניות הציבור n 5600700 . ......................................... 57 רבי עקיבא שי"ל – שירות יעוץ לאזרח n יעוץ והכונה לאזרח במערכת יחסיו עם הרשויות השונות 6189670, 5776391 .............................. 89 רבי עקיבא 6197240 . ...................... פרדס כץ 60 מתנ"ס אברבנאל מדרשות לחוזרות בתשובה למתחזקות ובעלות תשובה - פנימיה מדרשת אור השם n 052-7672561 ......................................... בית שמש סמינר ללימודי היהדות סל"ה n 6183275 . ............................................. 13 השל"ה 6160951 פקס ............. semsela @ gmail . com דוא"ל 5791138 . .................... מנהל: הרב יחזקאל שיין שליט"א 5793035 . .................................... 5 ירמיהו ערכים n 058-3210635, 052-3642614 ..... ר"ג 20 יונה ראו באורי n שלהבת לב לאחים n 6145043/4, 052-7632642 ............................ 4 זכריה 17-30 קירוב לרווקות בגיל מוהלים 6770331 ..... אדיר הרב אליהו מוהל מומחה n 052-7166157 .............................. אבוהב ר' מאיר n 050-4119181 ................................ אבייב ר' אהרן n 050-4186666 ......................... אברוצקי ר' יחזקאל n 050-4169300 ................ 30 פוברסקי איבגי ר' אלעד, n 054-8485305 .............................. איזק ר' יחזקאל n 5742880, 054-8450881 ..... 9 אייזן ר' יוסף דוד, דסלר n 08-9741677, 052-7664258 ..... אירום ר' איסר יהודה n 08-9791999, 054-8456662 .......... ארג'ואן ר' אביעד n אשלג ר' יהושע 03-6186924................................ 050-4118000 053-3177820 . 73 /כהנמן 6 פוברסקי באך ר' דוד ישראל, n 052-7672383, 9335388 ............ בבייב הכהן ר' אריה n 050-4128588 ........................... בוהדנה הרב שקד n ראה מודעתנו בסיווג זה 054-8410356 ................ 3 בידרמן ר' שלמה, גני גד n 054-8423496 .......................... בלויגרונד ר' בנימין n 054-8482991 ................... ב' 8 בלחסן ר' דן, קאליש n 058-3222007, 6769486 ................... בן נון ר' יצחק n 050-4146471 ................................ ברגר ר' אהרון n 1800-222-770 . ברית יוסף יצחק, לתינוקות ומבוגרים n 5702187, 054-8420608 ........... ברנשטיין ר' אלימלך n 052-7617489, 6749929 .............. ברנשטיין ר' יצחק n 052-7663171 ............................ גוטסמן ר' יהושע n 052-7625057, 5703787 . 24 יהודה הלוי גולד ר' אברהם, n 050-4166993 ............................... גולדמן ר' חיים n גולדמן הרב יצחק זאב מוהל מוסמך 052-7195338........ ליווי ויחס אישי לפני ואחרי הברית 054-8539782, 050-4109007 ...... גולדשמיד ר' בנימין n 052-7650348 .............. 46 עזרא גלבר ר' דוד שלמה, n 058-3200203 ......................... גלזר ר' יעקב מאיר n 050-4103489 ........................... גמליאל ר' רחמים n 050-4157510,052-2783783 . ......... גרינשטיין ר' י. י. n 6183643, 052-7198500 ..... דוויך (דואק) ר' מיכאל א. n 052-7656523, 6193596 ....... דוידוביץ ר' משה אהרון n 055-6751873 ................................. דיצי ר' יצחק n 052-7652899 ................. היימליך ר' אברהם יהושע n 050-4188966 ............................. הלפרין ר' בנימין n 052-7625998 ............................ הלשטוק ר' יעקב n 5747179 . .................. הס ר' שלמה יקותיאל יהודה n 050-4151000, 9091004 ........................ וייס ר' חגי n פ"ת 31 וייסנשטרן ר' אהרן, טרומפלדור n 054-8441048 .................................................... 054-7770844, 9092770 .............. ויספיש ר' אליעזר n 058-7706789 ....................... ויספיש ר' שלום בער n 054-8406591, 5709177 .................... זאבי ר' משה n 5790861, 052-7644015 ........... חסידה ר' יעקב זאב n יוזשעף ר' יעקב n 6193949, 050-4128823 ...................... 15 קדושת יו"ט 054-8497723 ............................... יונגרייז ר' ברוך n 053-3185370 ...................... כהן הרב משה יהושע n 5745128, 050-4162412 .............. כורי ר' יוסף יהודה n 8000067, 050-4111124 ........... לוינגר ר' יוסף יהודה n 050-4135647 ............. 6 ביאליק לוינזון ר' חיים יצחק, n 050-4146162 ......................... לוריא ר' חיים מאיר n 054-8488957 ....... 12 מאלייב ר' דוד, דון יוסף הנשיא n 054-8481747 .......................... מחפוד הרב יהודה n 050-4119000, 6769702 ............... מחפוד ר' שלמה n 6746956 . ................................. מייזליש ר' בן ציון n 077-4062030, 052-7636945 . מילר ר' אשר, גני תקוה n 053-3193204 .......... מילר ר' אברהם יצחק, שיכון ה' n 054-8416577, 6771582 ................... מלמד ר' יוסף n 050-4144735, 5789523 ......... מצרפי ר' חיים שלמה n 052-7661606 ..................... נשר (אדלר) ר' אברהם n 050-4166044 ................. 32 סלב ר' ישראל, עוזיאל n 053-3159999 ......................... ספטי ר' נתנאל דוד n 052-7671602 .................... 73 סתיו ר' יוסף, כהנמן n 052-7115356 ...................... ערבליך ר' דוד ישראל n 054-8487182 ...... א' 11 פוקס ר' זאב, העליה השניה n 054-8448791, 6777667 ................. פוריס ר' לוי צבי n

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=