מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

י ישיבות וכוללים ברחבי הארץ ישיבות וכוללים ברחבי הארץ המדריך למוסדות תורה וחסד כרטיס הביקור שלך לעולם www.torahindex.com אופקים אופקים [י.ק] [י.ג] [כולל] n 08-9960290 .................... אופקים 32 ת.ד. 5 קהילות יעקב 08-9960719 ................................................. פקס 08-9921600 .................................................. ט.צ. אור עמרם ומשה [כולל] n 052-7673572 .................................. אופקים 1 גולומב אש התורה [כולל] n 054-8538405, 08-9922053 .............. אור החיים אופקים זכרון אליהו [כולל] n 08-9924162, 053-3182145 ................. אופקים 1 צה"ל משכן התלמוד [י.ק][כולל] n 050-4141023 .................. אופקים 343 ת.ד. 222 בנה ביתך 08-9925402 ................................................. פקס נחלת משה - משען לתלמיד [כולל] n משען לתלמיד - ישיבות בין הזמנים בכל הארץ 052-7620573, 08-9924751 ................. אופקים 78 ת.ד. תהילות ישראל [כולל] n 054-8430319 ......................... אופקים 7 אסתר המלכה אור יהודה ברכת יצחק - אור יהודה [י.ג] [כולל] n 03-5332041 .............. (שפירנצק) אור יהודה 1 איילת השחר 03-5333426 ................................................. פקס אור עקיבא מרכז התורה אור עקיבא [כולל] n 04-6291919, 052-7120776 .... הלל פ. הנביאים אור עקיבא שערי תורה [י.ק] n 04-6263241 ............. הרב מנחם חכם פינת שלמה דרדשתי 03-5799919 ...................... רה"י הרב שלמה יגודיוב (מען) אחיעזר הרש"ש [כולל] n 08-9157771 ....................................... מושב אחיעזר אלעד אבן האזל [י.ק] n 03-8008070 ................................ אלעד 21 אבן גבירול אהל יעקב [י.ק] n 03-9073099 .............................. אלעד 53 יהודה הנשיא 03-9171800 ................................................. פקס 03-9320319 .................. רה"י הרב אלישיב קוביוף שליט"א אלעד 8/4 למכתבים: בעלי התוספות אור האמת - נר יוסף [כולל] n 03-9323333 ראשי .............................. אלעד 7 ר' חייא 03-7709950 ................................................. כולל אור המאיר- מאור יוסף [י.ק] n 03-9063863 .............................. אלעד 2 שמעון הצדיק 03-9160066 .............................................. טלפקס אורחות יהודה [י.ק] n 073-2445544, 03-9361239 ................. אלעד 33 הרי"ף 03-9074411 ................................................. פקס באר אברהם סלאנים [י.ג] [כולל] n 6764994 . ............................. אלעד 22 רבן יוחנן בן זכאי 6762795 . .................................................... פקס 072-2230145 ......................................... לתלמידים בית אליהו [י.ג] [כולל] n 03-5748754 ....................................... אלעד 24 הלל בית תלמוד והוראה [כולל] n אלעד 13 רבי מאיר 052-7626161 ............................ הרב דוד משה וינשטוק בני ראובן [י.ק] n 7599090, 053-3143430 ...................... אלעד 5 המאירי רה"י הרה"ג ישראל יצחק הוניגסברג שליט"א הצל"ח [כולל] n 050-4009980 ...................................... אלעד 5 רש"י 054-8435780 ...... ראש הכולל הרה"ג יחזקאל לנדאו שליט"א ויז'ניץ - צמח צדיק [י.ק] [כולל] n 03-9090993 ..................................... אלעד 11 רשב"י אלעד 34 כוללי ויז'ניץ: יונתן בן עוזיאל חמדת התורה [י.ק] n 052-7661313, 058-7000109 .............. אלעד 12 אבטליון חסידים [כולל] n 03-9097435 ..................................... אלעד 22 שמאי חפץ חיים [כולל] n 03-9095420 ................................. אלעד 9 חוני המעגל הרב אביגדור קצבורג שליט"א יוסף הצדיק [כולל שישי] n 6126262 . ................... סעדיה גאון אלעד בביכ"נ מאור דוד ישיבה לצעירים מצוינים אלעד [י.ק] n 03-9080622, 050-4102165 ........ אלעד 79 ר' יוחנן בן זכאי 03-9333404 ................................................. פקס כנסת יחזקאל [י.ג] n אלעד 33 אלעד מען למכתבים ת.ד. 4 קרית הישיבה הרא"ש 03-9328008 ................................................ משרד 03-9080268 ................................................. פקס 073-7961890 ............................... מרכזיה (לתלמידים) 03-9323150 ...................... רה"י הגרב"מ אטינגר שליט"א 03-9097183 .......................................... רה"י (מעונו) מאור חזקיהו -נחלת התלמוד [כולל] [ישיבה לילדים n מיוחדים] אלעד 79 בן זכאי 03-7163683, 051-2150103 ............................ משרד רה"י הרב ינון מלאכי שליט"א. מבצר התורה [י.ק] n אלעד 23 שמעון הצדיק 03-9320705 ......... מנהל רוחני הרה"ג שמעון אלטמן שליט"א מדרש אליהו [כולל] n 074-7029393 ............................. אלעד 10 חוני המעגל 03-9171659 ................................................. פקס משכנות שלום [כולל] n 03-9097330, 050-6467606 ............... אלעד 6 ר' עקיבא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=