מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

100 ח חברה קדישא - חדרים חברה קדישא אמבולנס נחמן מודעות אבל | רמקול | לויה וקבורה בהנהלת נחמן וחנוך גלבשטיין 050-8621860: ......חנוך 050-5306670 : נחמן חוברות של משניות ותהילים מסודרים לפי שם הנפטר. 054-8499453................. : כל הנוסחים והעדות 8499453@ gmail . com מייל .................................. משנה לנשמה - לימוד ש"ס משניות לע"נ במיוחד עבור כל שם ושם במחיר סימלי כמו"כ הדפסת חוברות לימוד לפי שם הנפטר 052-7179349....................................... דעת חיים פריד שלמה - אבני זיכרון תעשיית מצבות בכל הארץ 052-7640773 . ................................ 28 רש"י zikaron 74@ gmail . com דוא"ל: . ..... 6161652 אברהם בנדר 3 יצחק נפחא בית הטהרה n 052-7633413 , 5700413 ....................................... 050-5766128, 052-4000402 ........................ זק"א n 5702127 . ............. 10 מלצר ח"ק המרכזית והכללית n 052-7655901 ............. ארגון לוויות, סידור כל עניני הלוויה 6181205 . .................. 6 חזו"א ח"ק חרדי ב"ב בפ"ת n 050-4108008 ....... במקרים דחופים ללוויות: ר' שמואל וייס 050-4117118 .................................... ר' נח שטיינמן 9311328 . ............ פ"ת 6 הראשונים ח"ק פתח-תקווה n 053-7791164 ................ בנושא לוויות (כשהמשרד סגור) חברה קדישא - המשך 5706258 . ....... 63 כהנמן ח"ק שע"י חסידי גור גחש"א n 053-3199294 .................................. קוזלובסקי משה 5707485, 053-3103243 .................... אירנשטיין מרדכי חברה קדישא ת"א - מוקד לוויות גוש דן (בלבד) n 7953600 . ..................... ת"א (משרד ראשי) 33 מוהליבר *0120 ...... מוקד טלפוני לפינוי נפטרים לאחר שעות העבודה מוקדי לוויות: 7953653 . ................................................. וולפסון 7953652 . ................................................. איכילוב 7953650 . ............................................. תל השומר חברה קדישא שומרי הדת משה שפיגל, 050-5265899 ,924 7722 ........................................... חברה קדישא ירושלים 052-8098832 ............. 26 שמגר בית הלוויות העירוני n 02-6248322 .......... 46 ניסים בכר ח"ק העדה הפרסית n 050-5259587 ................... למקרים דחופים: יצחק נחמד חברה קדישא הראשית והכללית (פרושים) n 02-5384144 ............................................. 15 פינס 02-6234797 , 052-4491159 . 11 בית יעקב ח"ק כורדים n 02-6252842 ............ 1 שערי צדק ח"ק לעדת הבבלים n 02-6255504 ..................... 2 משה הס ח"ק מערבים n 050-5230239 ........................ נייד: הרב יאיר אנקונינה 02-6254371 ...................... 8 הרב קוק ח"ק ספרדים n 050-8877861 ......... 18 בצלאל אשכנזי ח"ק עץ החיים n 052-5999302 ........ י-ם 6 אדוניהו הכהן ח"ק אפגניסטן n 02-6252281 ........ 5 יעקב אליאב ח"ק קהילת ירושלים n 050-7626183,02-5378169 ... 65 הנביאים ח"ק תימנים n חברת חשמל תל אביב 56 רח' מרדכי אנילביץ חברת חשמל n 103 ................................. שרות מכל טל' קוי וסוללארי ברורים ותלונות: הגדלת פזות, תשלומים, הוראת קבע, תקלות וכו' 1800-200103 ............................................... פקס חדרים ראה בדפי מידע (כחולים) תלמודי תורה בע מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=