מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

בתי הוראה קווים - בתי כנסת קו ההלכה - עיון ההלכה n 02-5715571 .......... בנשיאות הרה"ג ש. רוזנבלט שליט"א. ש' 24 , שע"י בי"ד קהל מחזיקי הדת קו הוראה ומשפט n 077-9219219 .............................. 052-3143273 מזכיר 1599-560560 ............ קו השבת שע"י ארגון והגית n קו פתוח להלכה בנשיאות הרה"ג נפתלי נוסבוים n 073-3100200 ......................... ע"י מפעל משיב כהלכה קו פתוח לשאלות בהלכה שע"י הרה"ג ש.א. שטרן n 6161616 . ......................................................... 828282-2270 .................................. קול ההלכה n קרנות השתלמות ופנסיה n 054-8465948 .................................. הרה"ג א.קלרמן 050-4182822 .............. הרה"ג יצחק גריינימן שופרות n 5706906 . ......................... הרה"ג אלחנן כהן שעטנז n 14:00-15:30 :' יום ו 21:00 ,14:00-15:00 תו"מ, ערלה וכלאיים n 050-4145780, 02-5710411 ......... הרה"ג שאול רייכנברג יום ו' שעה לפני שבת 21:30-22:30 ,11:30-12:30 6196324 . ........................ הרב ישראל פרינץ תרופות n 17:00-19:00 ,9:00-13:00 בתי כנסת אבן ישראל 052-7139352 ............. ק. הרצוג, הרב צבי חדד 6 חי טייב אהלי אברהם 5799586 . ............................................... 7 גרינברג אהל יעקב ולאה 5781093 . ........................... , הרב ראובן נירנברג 2 פרדו אוז‘רוב 6185111 . ............................................... 51 חזו"א 6185115 . .................................................... פקס אלכסנדר - תפארת שמואל 5797666 . ............................................. 8 חזון איש ביאלא 5799970 . ............................................ 19 רוזנהיים בית אליהו גרודנא 8000017 . ............... שכון ה', הרב יחזקאל כהן 13 שפירא בוהוש 6190178 . ..................................... 14-16 , חגי 6 חגי בית הכנסת האשכנזי פרדס כץ 5709883 . ....................................... 15 תורה ועבודה בית הכנסת הגדול הישן 054-5499878 ........... גבאי הרב אלימלך גרינברג 3 קאליש בית הכנסת המרכזי שיכון ה' 16 זבולון המר בית תפילה (מסורת ישראל) 10 הרב נויפלד בני הישיבות אור הצפון 79 הירקון חניכי הישיבות שיכון ג' - מרכז תורני אור שרגא בראשות הרב יגאל חן 077-5161857, 052-7675105 ................. 4 יצחק שדה בני תורה - שיכון ג' 6744489 . ..................................... 10 חולדה הנביאה בנין ציון המרכזי שכונת אור החיים 050-4123451 ....................................... 29 בן זומא בעלזא 5783009 . ........... (ציבורי) 5 בית המדרש המרכזי בעלזא n 053-3111035 ... הרב נ. ניימן , 13 בית המדרש יצחק ניסים n 5704104 . .............. , הרב ישעיה וויס 18 בית פנחס יואל n 5740009 . .......... )7 (בן יעקב 2 זכרון מאיר מחזיקי הדת n 5708058 . ..... , הרב קלמן זילבר 3 רמת אלחנן הרב זוננפלד n גבורת יהודה 054-8486969 ....... פ. השומר ישראל עטיה 172 ז'בוטינסקי גור 5790886 . ........................ צעירים ט.צ 19 אור החיים n 5798517, 053-3124945 .............. הרב אליהו לייב חסיד 5700893 . .......................................... ט.צ. 5 בלוי n 5701390, 052-7628003 ............... הרב אברהם נחום לב 5704609 . .............................................. 8 דסלר n 5707702, 053-3177318 ........... הרב שאול בורז'יקובסקי 6194566 . .............................. 3 האדמו"ר מראדזמין n 054-8449000 .............. הרב דוד ירט 4 חידושי הרי"ם n 5789223 ......................................... 4 חפץ חיים n הרב יהודה אריה רוזן 3 טרפון n 6197626 ........................................ 7 יהודה הלוי n 6167097 .................................... הרב ישראל וינגרטן 6185569 ................................... הרב שמואל ליבוביץ 5785022 .................................. ט.צ. 3 יונה הנביא n 6191114 .................................... הרב יעקב מרנשטין 6185058 ............................................... 5 יוסף n 10 מהרש"ל n 6164209 ........................ חסדי יצחק, ט.צ. 30 מימון n 053-3199139 .................................. הרב יוסף דודק 5794749 ............................ ט.צ. 56 מרכז, ר' עקיבא n 5782314 ................................ סמ' משה יוסף ט.צ. n 5798402, 053-3157984 ................ הרב שלמה שרייבר 5 נוה אחיעזר נחשוני n קרית הרצוג ככר אחים מאיר n 5708900 .......................................... 2 ר' יהושע n 6161693 ..................................... ט.צ. 7 רבנו תם n 5709909 ........................... 13 רמת אהרון סורוצקין n 5700317, 053-3170317 ................. הרב מרדכי דריימן 6197960 ....................... הרב שמואל שוירץ 13 רש"י n 5 שטרסר n 1 שכון ה' סמ' הרב לוין n דברי שיר 052-7617039 .......................... , הרב רוזנפלד 4 זכריה דושינסקיא - ביהמ"ד מהרי"ץ דושינסקיא 5793372 ........................................... 10 חזון איש דרכי איש 6180352 ................ , הרב אי"ש יונגרמן 16 האדמו"ר מגור האר"י אשל"ג 6194227 ........................................... 81 חזון איש היכל משה 6771393 ..................... , הרב יהודה דיסלדורף 27 עוזיאל היכל צבי לוקווע וולברוז' 052-7638268 ...................... , הרב יהודה 8-10 סירקין הליגמן 97 רבי עקיבא 054-8422927 ................................. הרב צבי שפירא ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=