מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

ב 35 בנשיאות הגאב"ד ר"מ גרוס שליט"א בד"ץ "הדרת קודש" n 0007072-770 ............................... 2 לעניני סתם עזרא 054-8424623 .............. 10 בית הוראה הליכות חיים ראב"ד 13:15-14:30 :' א'-ה בראשות הרב משה נידאם בית הוראה n 5707011 . .......................................... 17 זבולון המר בית הוראה ובית דין צדק דקהילות חניכי הישיבות n 1682975 . ...................................... הספרדים בא"י בראשות הרה"ג שלמה בן בית הוראה "שערי הלכה" n 1599-550-520, 03-3090400 ................. שמעון שליט"א הרה"ג יוסף יצחק בלינוב שליט"א בית הוראה מרכזי n 5782427 . .......................................... 99 רבי עקיבא 11:00-23:00 : מענה טלפוני 18:30-20:00 :' א'-ה 23:00 , במוצ"ש: שעה וחצי לאחר צאת שבת עד 11:00-15:00 :' ו מענה טלפוני בעברית, יידיש, אנגלית ובצרפתית 15:00-18:00 : קביעת תור לדיני ממונות ובוררויות: בימים א-ה 6190885 . ....................... 17:00-19:30 - סת"ם מענה טלפוני מ בית הוראה המרכזי בצפון בני ברק n בראשות הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א 12:15 - 11:30 - יום ו' 1:20 - 2:00 א'-ה' 20 רח' הושע 7:00 - 9:00 - אחה"צ 9:00 - 9:30 בוקר 15 רח' הירדן 054-853-9989 . ............................................ טל': בתי הוראה שע"י איחוד בני התורה ק"ק יהדות תימן n 050-4140040 .................... לבירור בתי הדין ברחבי הארץ בתי הוראה בני ברק n מיסודו של מרן פוסק הדור רבי ניסים קרליץ זצוק"ל 050-4166097 : לברור מורי הוראה מחוץ לשעות בתי הוראה בית ההוראה המרכזי ביה"מד הליגמן • 5788220 . .......................................... 2 הרב קוטלר 8:50-9:20 : א'-ה' בוקר 19:15-23:00 : ערב 15:30-16:30 : אחה"צ 13:00-14:00 : צהריים דקות לפני 20 אחה"צ: 13:00-14:00 : צהריים 9:30-10:00 : יום ו': בוקר כניסת שבת למשך חצי שעה 23:00-24:00 : קיץ 21:00-22:00 : ליל ש"ק: חורף 21:30-23:00 : קיץ 19:15-23:00 : מוצש"ק חורף 5791189 . ...... 25 רשב"ם בית ההוראה שע"י ביה"כ לדרמן • 19:00-19:45 : , א'-ה' ערב 13:20-13:50 : א'-ו' צהריים 5788225 . ............................. 8 בית ההוראה רח' חגי • 19:00-20:00 :' , ערב ב'-ד 09:00-09:30 :' בוקר יום ו 5470476 . ............ 20 רוזנהיים בית ההוראה אהל ההוראה • 13:00-13:30 :' ו 19:30-20:30 : ,א'-ה' ערב 13:30-14:00 : א'-ה' צהריים 050-4176070 ........... 40 הרצוג בית ההוראה מערב העיר • 13:45-14:15 ' א'-ה 14 בעל התניא בית הוראה רמת דוד בביה"כ בית אריה • 6055721 . ......................................................... 19:50-20:30 : ,א'- ה' ערב 13:50-14:20 : , צהרים 8:30-9:15 : א'-ו': בוקר 21:30-22:30 : , קיץ 19:30-20:30 : מוצש"ק: חורף 058-3237812 .. 7 וולפסון בית ההוראה שע"י "תפארת ציון" • 13:00-13:30 : , א'-ה' צהריים 8:45-9:15 : א'-ו' בוקר 53 רבי עקיבא בית ההוראה שע"י כולל הליכות משה • 18:45-19:15 : , ערב 8:45-9:15 : א'-ה' בוקר 5 אבן גבירול בית הוראה קהילת שומרי שבת • 054-8530860 .................................................... 20:15-21:15 : , ערב 15:55-16:25 : , צהרים 8:45-9:00 : א'-ה' בוקר 14:00-14:30 : , קיץ 13:00-13:30 : ו' חורף בית ההוראה פרדס כץ שע"י קהילת אילת השחר • 21 אושיסקין 21:30 , ג': עד השעה 20:30-21:00 :' א'-ה 6404767 . ......... 36 בית הוראה "נחלת משה" רח' הרב מלצר 19:00-19:30 : , ערב 9:00-9:30 : בוקר 03-5222270 טל: ארגון "משמרת הטהרה" כתובת שם הרב שליט"א זמני קבלה טלפון 133 ר' עקיבא הרה"ג אדיר אליהו שליט"א 20:00 - 17:00 ימים א'-ה' 03-5222270 03-9440191 18 עוזיאל הרה"ג אדיר אליהו שליט"א 14:30 - 14:00 טלפונית: 23:30 - 23:00 03-5222270 03-6770331 054-5911930 שליט"א רבי יעקב מאיר שטרן בראשות הגאון על ידי רבנים הגאונים שליט"א בתי הוראה המרכזיים צפון בני ברק 9:00-9:30 - בבוקר 7:00-9:00 - אחה"צ 054-853-9989 : נייד 1:20-2:00 - בצהרים 11:30 - 12:15 יום ו' - 03-6163031 ‘ טל 054-853-9989 : נייד 15 רחוב הירדן 20 רחוב הושע בתי הוראה בתי הוראה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=