מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

א המדריך למוסדות תורה וחסד www.torahindex.com אדמו"רים אונגוואר n הרה"צ דוד שלמה קליין שליט"א 02-5871051 ...................... ירושלים 1 קהילת אונגוואר 02-5870639 ................................................ פקס 053-3152144 .............................................. גבאי אונגוואר - מודיעין עילית n הרה"צ משה קליין שליט"א 02-5023907 ................................. ירושלים 10 שמגר מודיעין עילית. 5 ביהמ"ד רח' זכרון שמואל 052-7127047 יום ו' בתאום 19:00-22:00 ' ק. קהל בביה"מד יום ד אוסטרובה ביאלה n הרה"צ אברהם ירחמיאל רבינוביץ שליט"א 02-6537593 .............................. ירושלים 13 נאג'ארה אופלע n הרה"צ שרגא זלמנוב שליט"א 6195627 ................................................ 15 הירדן אטיניא n הרה"צ ברוך הגר שליט"א 6770078 ......................................... 28 אהבת שלום 9 בית המדרש הושע אלכסנדר n הרה"צ ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א 5709228 ................................................ 4 אחיעזר 6162226 ..................................................... פקס 21:00-22:00 ' קבלת קהל בתאום טלפוני: א', ג', ה אמשינוב n הרה"צ יעקב אריה מיליקובסקי שליט"א ירושלים 27 הרב פרנק 02-3003936 ........................................ לתאום תור 1532-6434037 ............................................ פקס אשלג n הרה"צ יהודה לייב אשלג שליט"א 6192872 ................................... 4 בביהמ"ד אבן עזרא אשלג n הרה"צ יעקב משה שמואל גרנירר שליט"א 1 רבינא אשלג n הרה"צ שמחה אברהם הלוי אשלג שליט"א 5793355 .................................................. 4 שד"ל 6193789 ..................................................... פקס 050-4183080 .............................................. גבאי ק. קהל בתאום מראש. באדישל n הרה"צ שמאי הירש שליט"א 02-5323314 טלפקס ....................... ירושלים 2 פתחיה 050-4126913 ........................... הגבאי הרב צבי קרויס באיאן n הרה"צ נחום דב ברייאר שליט"א 02-5382950 ............................. ירושלים 42 בר גיורא 02-5380813 ................................................ פקס באלחוב n הרה"צ יוסף יעקב שנעבאלג שליט"א 02-9998487 ............................... בית שמש 60 ריב"ל 054-8419140 ................. גבאי ראשי הרב שלמה דב וידר 054-8417164 ............................................. הגבאי באקאווסק n הרה"צ יצחק פינטער שליט"א 6196110 ............................................ 48 חזון איש בוהוש n הרה"צ יעקב מנדל פרידמן שליט"א 6184988 .................................................... 6 חגי 5793763 ..................................................... פקס 21:00-23:00 ’ לקביעת תור א’, ב’, ד בוסטון n הרה"צ מאיר אלתר הורוויץ שליט"א 02-6519688 ........ ירושלים 43033 . ת.ד 13 אדמו"ר מרוז'ין בוקרסט n הרה"צ אהרון זעליג לופוביץ שליט"א 5793631 ................................................... 8 יואל ביאלא n הרה"צ בן ציון רבינוביץ שליט"א 02-5386323 ........................ ירושלים 47 הרב סורוצקין ביאלא בית שמש n הרה"צ פנחס ירמיה רבינוביץ שליט"א 02-9993754 ............ בית שמש 90031 . ת.ד 28 נהר הירדן 053-3130510 .......................... גבאי הרב יחיאל פרוש ביאלא בני ברק n הרה"צ יעקב מנחם רבינוביץ שליט"א 5791234 ............................................. 17 ירושלים 5791234 ’ בטל 9:00-11:00 בתאום מראש 34 ביהמ”ד: ירושלים ביאלא פשיסחא n הרה"צ אהרן משה רבינוביץ שליט"א 02-6513976 ............................. ירושלים 74 קצנלבוגן ביאלא פשיסחא n הרה"צ אלימלך רבינוביץ שליט"א 08-9362413 ................................... אשדוד 4 דב הוז ביאלא פשיסחא n הרה"צ מנחם מנדל רבינוביץ שליט"א 6769949 ........................................... 17 שד' ויז'ניץ ק. קהל בשעות הערב בתאום מראש. ביאלא רמת אהרן n הרה"צ צבי רבינוביץ שליט"א 5799970 .............................. 19 בית המדרש: רוזנהיים או בתאום בטל' הנ"ל, 22:30 ק. קהל בבית המדרש א'-ה' אחרי מעריב ב 052-7644081 : או עם הגבאי מאיר שטיינמיץ ביטשקוב n הרה"צ דוד רוזנבוים שליט"א 6810820 .......................................... יפו 21 למרטין בעלזא n הרה"צ יששכר דב רוקח שליט"א 02-5017676 ............................ ירושלים 4 דובר שלום 02-5017677 ................................................ פקס בערגסאז n הרה"צ אהרון פאלאק שליט"א 9092940 .................................... פ"ת 4 מנחת שלמה פ”ת, ק. קהל במוצ”ש אחרי הבדלה, שאר הימים 108 ביהמ"ד רוטשילד בתאום מראש. אלעד ק. קהל בתאום מראש. 13 ביהמ"ד רבי יוסף קארו אדמו"רים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=