מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

רופאי שיניים - טכנאות ומעבדות 052-2444717 ................ 8 בארי אומן השיניים סטארדנט, 618 6020 ........................................ 14 ירושלים אור השן, 579 5399 ......................................... 111 כהנמן אור השן, 570 8970 ....................................... 14 בר כוכבא ארטליין, 619 9832 .................................. 61 ירושלים לובטון מאיר, ראה מודעתנו בסיווג זה מעבדה לשיניים תותבות-ב"ב שעות שלמה שטיינר 24 תיקונים 24-26 כניסה רגלית מרחוב ירושלים 3 שד"ל 03-579-0991......... שרות למוגבלים עד הבית 579 6560 ....................................... 12 יונתן ליאור וסידי, 616 4107 ...................................... 9 אליעזר סיגמן עופר, 570 8053 .................................... 20 הרב קוק צוררו חיים, רופאי שיניים-כירורג פה ולסת שן קל-ד"ר דניאלה בלינדר מחלקה לפה ולסת 050-5390341................... בני ברק 64 ירושלים 03-6181379................................... 03-5792886 בס"ד מאיר לובטון מעבדת שיניים מומחה לתותבות יצוקות, תותבות חלקיות ושיקום הפה . רחוב ירושלים 61 בני ברק 03-6199832 050-6591116 בס"ד מאיר לובטון מעבדת שיניים מומחה לתותבות יצוקות, תותבות חלקיות ושיקום הפה . רחוב ירושלים 61 בני ברק 03-6199832 050-6591116 בס"ד מאיר לובטון מעבדת שיניים מומחה לתותבות יצוקות, תותבות חלקיות ושיקום הפה . רחוב ירושלים 61 בני ברק 03-6199832 050-6591116 מאיר לובטון מעבד שיניים מומחה לתותבות יצוקות, תותבות חלקיות ושיקום הפה בני ברק 61 רחוב ירושלים 050-6591116 | 03-6199832 30 שנות נסיון ויחס אישי בס"ד ת ק י ו ד מ ו ת ב ש ח ו מ ה ד ו ב ע ל ב ק ל ן ת י נ ם י ל ת ש ג " ע ם ו ק י ש ת ו ש י מ ג ו ת ו פ ו ק ש ת ו ב ת ו ת ת כ ת מ א ל ל - ה י נ ו ק ר ז ĦđČĕĤ ‹‡~’ƒ– ‹‡Šƒ…˜ƒ’ƒ• ˜ƒ~’–Œ ‹‡Šƒ…‰  n`_ i ydk ‹‡Ž ..................... 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‚ ........................ 7 ‡•‡Ž† ............................... 30 ‡ —– ....................... 7 ‚”Œ –   ‡ ................ 19 “‡ƒŽƒ–‚~ –†Ž Š• —… ‹‡Š‡ ˜‡€ƒŠƒ–ƒ~ƒ 11 ƒ‡–ƒ€  ˆ– ‡ƒ‡ – .................... .................... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ Š~‰‡Œ – ‚‡’ ... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ –ƒ~ – ............. 7 ‚”Œ ‡˜‡~ –  .............. 12 –„‡Š~ •—Œ –— –‡Ž –  ............... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‡–†Œ‡ –  ƒŽƒ ‹‡Š‡ ‚‡’ƒ˜ ........ 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ˜‡~ –   ‚‡€ƒŠƒ€–Š~ ‚‡€ƒŠƒŽƒŒ ..... 95 ŒŽ‚‰ –‚ ‹Šƒ—Œ –  †– ........................... 31 ‡…Š •…”‡ ’ƒ–’ “ ‚‡€ƒŠƒŽ‡–•ƒŽ~ ................... 32 ~‡• ‡– ‡‰–Œ ’ƒ–’ ‡‡ƒ ƒ–€ƒ „ƒ~ ‘~ ..................... 4 –   7 ‚”Œ  –  Œ†ƒ€ ................. 18 ƒ  ‹‚–~ ƒ –  –ƒŒŠ† .................. 168 ‡•Ž‡†ƒ „ –†’ –  Œ‡–’ .. 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ~„ –  –•Š‡” .................... 30 ‡ —– ƒ€ –  “‡•—ƒ– ‚‡€ƒŠƒ–†Ž~ƒ–†€ ............. 1 –   2 ƒ‡–ƒ€  ‚„‡Š~ –  ‡ŽŒƒ‡† .. 7 ‚”Œ Š –  ‡‡†—Ž†‰‡Š ................. 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ‡~Ž€ –  ‡•”ŽŒ• ‚‡€ƒŠƒ†Œ‚ .................... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‹‚–~ –  –ŠŽ• ~‰ Šƒ’‡† ................. 7 ‚”Œ ‚—ŽŒ ƒŠ~ –  ‡Žƒ~– ‹‡Š‡ .................. 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ‚•‡ŽƒŒ ‡‡†—Ž–ƒ~ .................. 74 •‡ ˜ƒŠ‡‚• ‚‡Š –  –Žƒ ........................ 4 €–Ž‡–€ ‡–‡— –  ‡Žƒ‡”  ................... 19 —‡~ ƒ„… Š~ƒŒ— –  ƒ„‡ƒ .................. 4 €–Ž‡–€ –ƒƒ ‡–€ –  ŽƒŒ~‡ ............................ 9 ‚‡Ž’” ƒ‚‡Š~ –  –Š‚ .... 95 ŒŽ‚‰ –‚ ‹Šƒ—Œ –  †–‚ .......................... 17 ‡•–ƒ’ –‚ ...................... 4 €–Ž‡–€ •‡ –  €–”Š„ ....................... 16 ‚‡Œ…Ž ‡–ƒ~ –  ƒŽ€–ƒ‡ ............................ 39 ˆ— –‚ ‘ƒ‡ –  “‰ ................. 4 ‹ƒŠ— ˜‚~ ‡†ƒŒ –  ŒŽŠ ............. 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‚—ŽŒ –  Š~Œ•ƒŒ 1 ƒ–’ ‚Š~‡–~ –  “‡ƒ•–Œ ................. 74 •‡ ˜ƒŠ‡‚• ‡Š~ ’ƒ–’ ˆŒƒ ..... 52 ~‡• ‡– –‡Ž –  –ƒŠƒ•ƒ .......... 52 ~‡• ‡–  –  –Ž ........................ 21 ‡ —– –—~ –  •‡Ž”ƒŠ’ ............... 168 ‡•Ž‡†ƒ „ –‚Œ –  ~‡‚–’ ...................... 19 —‡~ ƒ„… •…”‡ –  †…ƒ— ...... 52 ~‡• ‡– ƒ –  Œ–‡ƒ— ........................... 4 €–Ž‡– ‚Ž‡Ž –  –†‰— ‚‡€–ƒ–‡‰ . 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ƒ –  “‡ƒŽ–~ ............... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ˜‡ƒ‚‡ –  ‹‡ƒŽ–‡ ..................... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ Š‡‡~ –  –Š•Ž‡ƒ ................ 7 ‚”Œ ‡–†‡Œ‡ –  “‡ƒƒ•‡ ...................... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‡–’ € –  •ƒ—• .............. 30 ‡ —–  –  ‡„ƒ– .................. 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‹…ŽŒ –  “‡Ž‡‡– ...................... 39 ˆ— –‚ –—~ –  ŠŽ‡— ........................ 1 ~‡Ž‚ ˜Ž –ƒ~ –  €‡–— ‹‡Š‡ ‚‡€–ƒ–‡‰ ............................ 9 ‚”Œ ƒ– ’ƒ–’ •‡Š‡ ‹ ‡Š‰ ‚‡€–ƒ–‡‰ .................. 7 ‚”Œ ‡–†Œ‡ –  “‡ƒƒ•‡ .................. 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‹…ŽŒ –  “‡Ž‡‡– ‚~‡– ˜ƒŠ…Œ ... 7 ‚”Œ –Ž‰Š~ –  –ƒ€ . ...................... 18 ˆ— –‚ ‚‡–~ –  –ŽŠƒƒ ęĕČĠđĤ <<< ראה בדפים כחולים בריאות ם י מפתח העיר כל מה שרק תחפש. רופאים? תודבעמו תואנכט- םייניש יאפור-תסלו הפ גרוריכ-םייניש יאפור 403 המשך הסיווג בעמוד הבא ר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=