מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מכשירי שמיעה ואביזרים ראה גם סיווג שמיעה ודיבור- טיפול ומכשירים 578 5784 ..................... 74 רבי עקיבא מדטכניקה אורתופון, ראה מודעתנו בסיווג זה מיקרומדיק מכשירי שמיעה 03-5606208 גוש דן ...................................... 02-6247558 י-ם ........................................... הנחה לחברי כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית בארץ להתאמת מכשירי שמיעה 1 ' מומחה מס שנות ותק! 40 עם בדיקות והתאמת מכשירי שמיעה תיקונים, סוללות, אוזניות ואטמים מכשיר שמיעה הקטן בעולם ירושלים והסביבה | תל אביב | גוש דן | ב"ב * גם בבית הלקוח * 578 3410 ........................................ 11 סורוצקין שמעיה, מכשירים רפואיים ראה סיווג יעוץ רפואי, ובדפי מידע (כחולים) : בריאות, ובדפי הגמח"ים ‚‡Œ— ‡–‡—‰Œ ‹‡‡…Š ˆ˜ƒ~ ‹‡–…Œ ‚‡Œ—Š –„ ‡–„‡~ ‡˜‡ —ƒŒ‡—Š ‚‡Œ— ‡–‡—‰Œ ‹‡‡˜ƒ‰‡~ƒ ‹‡Ž†• ‚‡Œ— ‡–‡—‰Œ ˜Œ•˜Œ ‚‡€ƒŠƒŽ‰† 03-5785784 œŠ† 74 ~‡• ‡– œ…– •– ‡Ž ‘‡Ž www.medor.co.il ‚‡Œ— ‹‡–ƒŒ…‹‡‡ƒ•‡ŠŠ ‹€ ‹Šƒ ‹‡ƒ†‚ ‚‡Œ—‚ ‡–‡—‰Œ ƒ†Ž†Œ ‹‡ŠƒŠ ‹€ ‹‡Œ‡~˜Œ ˜ƒ‡‡…˜‚ ~ŠŠ ƒ‡‡Ž ‡Œ‡ 30 ˜ƒ…’Š –ƒŒƒ ‡ƒ”•Œ ˜ƒ–‡— ‹‡–€ƒŒƒ ‹‡Š‡Š ƒ’ƒ˜– 5 ‡‡ƒ~ ƒ’ƒ˜–ƒ~ ‚•‡Ž‰†Œ ˜‡”–~ ‚‡–’ ‚‡Œ— ‡Žƒ‰Œ ˜—– ‹‡Šƒ…‚ ˜ƒ’ƒ• ‹ ‹‡–‚ ˜ƒ~‡–‚ –—Œƒ ĦđČĕĤč ‹‡~’ƒ– ‹‡Šƒ…˜ƒ’ƒ• ˜ƒ~’–Œ ‹‡Šƒ…‰ ‡Œ n`_ i ydks ‹‡Žƒ‰ ..................... 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‚~ ........................ 7 ‡•‡Ž†ƒ ............................... 30 ‡ —– ‡~ ....................... 7 ‚”Œ –   ‡~ ................ 19 “‡ƒŽƒ–‚~ –†Ž Š•‡ —…ƒ ‹‡Š‡ ˜‡€ƒŠƒ–ƒ~ƒ ‚ 11 ƒ‡–ƒ€  ˆ– ‡ƒ‡ – ..................... .................... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ Š~‰‡Œ – ‚‡’ ... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ –ƒ~ – ............. 7 ‚”Œ ‡˜‡~ –  .............. 12 –„‡Š~ •—Œ –— –‡Ž –  ............... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‡–†Œ‡ –  ƒŽƒ ‹‡Š‡ ‚‡’ƒ˜– ........ 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ˜‡~ –   ‚‡€ƒŠƒ€–Š~ ‚‡€ƒŠƒŽƒŒ‡ ..... 95 ŒŽ‚‰ –‚ ‹Šƒ—Œ –  †– ........................... 31 ‡…Š •…”‡ ’ƒ–’ “ ‚‡€ƒŠƒŽ‡–•ƒŽ~ ................... 32 ~‡• ‡– ‡‰–Œ ’ƒ–’ ‡ ‹‡Š‡ .................. 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ‚•‡ŽƒŒ ‡‡†—Ž–ƒ~ .................. 74 •‡ ˜ƒŠ‡‚• ‚‡Š –  –Žƒ ........................ 4 €–Ž‡–€ ‡–‡— –  ‡Žƒ‡”  ................... 19 —‡~ ƒ„… Š~ƒŒ— –  ƒ„‡ƒ .................. 4 €–Ž‡–€ –ƒƒ ‡–€ –  ŽƒŒ~‡ ............................ 9 ‚‡Ž’” ƒ‚‡Š~ –  –Š‚ .... 95 ŒŽ‚‰ –‚ ‹Šƒ—Œ –  †–‚ .......................... 17 ‡•–ƒ’ –‚ ...................... 4 €–Ž‡–€ •‡ –  €–”Š„ ....................... 16 ‚‡Œ…Ž ‡–ƒ~ –  ƒŽ€–ƒ‡ ............................ 39 ˆ— –‚ ‘ƒ‡ –  “‰ ................. 4 ‹ƒŠ— ˜‚~ ‡†ƒŒ –  ŒŽŠ ............. 168 ‡•Ž‡†ƒ „ ‚—ŽŒ –  Š~Œ•ƒŒ 1 ƒ–’ ‚Š~‡–~ –  “‡ƒ•–Œ ................. 74 •‡ ˜ƒŠ‡‚• ‡Š~ ’ƒ–’ ˆŒƒ ..... 52 ~‡• ‡– –‡Ž –  –ƒŠƒ•ƒ .......... 52 ~‡• ‡–  –  –Ž ........................ 21 ‡ —– –—~ –  •‡Ž”ƒŠ’ ............... 168 ‡•Ž‡†ƒ „ –‚Œ –  ~‡‚–’ ...................... 19 —‡~ ƒ„… •…”‡ –  †…ƒ— ...... 52 ~‡• ‡– ƒ –  Œ–‡ƒ— ........................... 4 €–Ž‡– ‚Ž‡Ž –  –†‰— ‚‡€–ƒ–‡‰ . 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ƒ –  “‡ƒŽ–~ ............... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ ˜‡ƒ‚‡ –  ‹‡ƒŽ–‡ ..................... 19 “‡ƒŽƒ–‚~ Š‡‡~ –  –Š•Ž‡ƒ ................ 7 ‚”Œ ‡–†‡Œ‡ –  “‡ƒƒ•‡ ...................... 1 ~‡Ž‚ ˜Ž ‡–’ € –  •ƒ—• .............. 30 ‡ —–  –  ‡„ƒ– .................. 168 ‡•Ž‡†ƒ ęĕČĠđĤ <<< ראה בדפים כחולים בריאות א י מפתח העיר כל מה שרק תחפש. רופאים? םירזיבאו העימש ירישכמ - םייאופר םירישכמ 283 מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=