מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

382 לטנליל - רוציבא פתח תקוה א-ל הרי"ם לוין הרי"ם לוין 644 0621 .............. 22 הצנחנים שמואל, אביצור אברהם אהרן אברמוביץ 649 6284 ...................................... 4 הדף היומי ישראל מנחם אברמוביץ 053 3190899 ............................ 4/12 הדף היומי משה אברמוביץ 649 5548 ...................................... 4 הדף היומי 649 6083 ................. 15/4 הדף היומי אהרן, אגסי 644 7091 ........ 13/11 הדף היומי אריה לייב, אדלר יעקב יצחק, אולבסקי 644 3576 ................................. 6/27 הדף היומי 649 6771 ..... 5 הדף היומי ישראל משה, אולבסקי נחום יוסף אורנבך 077 7197719 ............................ 9/13 הדף היומי 647 7756 .................... 13 הדף היומי דוד, אושקי 616 2089 ... 4/20 הדף היומי שמחה בונם, איידלס 649 4546 ..... 11/16 הדף היומי אברהם יוסף, אייזן 649 7561 ........ 7 הדף היומי שלום ברוך, איינפלד 649 2811 ................ 5 הדף היומי עמרם, אלייאני שמחה בונם אלבוים 077 7934133 .............................. 5/5 הדף היומי 644 2805 ................ 15/1 הדף היומי נתן, אלטמן אברהם מרדכי אלתר 648 7237 ..................................... 17 הדף היומי אברהם מרדכי אלתר 649 6488 ...................................... 3 הדף היומי 077 7648722 ............. 22 הצנחנים משה, אלתר אברהם מרדכי אמזל 649 9480 ..................................... 28 הצנחנים 649 9054 .......................... 17 הדף היומי , ארביב 050 4176546 .............................................. 649 2681 ............ 6/23 הדף היומי יוסף דב, ארליך 648 0405 .............. 6/35 הדף היומי איתן, אשכנזי 648 7179 .. 9 הדף היומי יהודה אריה לייב, אשכנזי 648 6367 ...................... 11 הדף היומי יוסף, בבי 052 7660367 .............................................. 800 6550 ........................ 9 הדף היומי , בוים צבי שמואל יצחק בורנשטיין 077 7107155 ............................... 15 הדף היומי 649 9654 ........... 22 הצנחנים חנוך מאיר, בינקה אברהם מרדכי בליזינסקי 077 5302515 ............................ 4/16 הדף היומי 649 5619 ............... 5 הדף היומי אליהו, בן הרוש 649 5619 .............. 5 הדף היומי , בן הרוש שמעון בנימין יחזקאל בניש 077 5004050 .............................. 9/6 הדף היומי אברהם מרדכי בראון 649 6479 ................................. 6/26 הדף היומי שמחה בונם בראון 053 3161988 .............................. 5/5 הדף היומי 649 7077 ...... 6 הדף היומי אברהם שלמה, ברגמן 807 0008 ...... 17/7 הדף היומי מאיר גרשון, ברגמן 647 1290 ............. 9/3 הדף היומי יוסף, ברגשטיין 649 5642 ............ 22/18 הצנחנים חנוך, ברודבקר 649 9538 ..... 17 הדף היומי שלום עמנואל, ברוינר 647 6385 .......... 3 הדף היומי , ברוסילובסקי חיים 648 7233 ........................... 4 הדף היומי , ברלינר 647 0136 .............. 15/2 הדף היומי יעקב, ברלינר 649 7037 ................ 28 הצנחנים מרדכי, ברלינר 648 7233 ............... 4/2 הדף היומי משה, ברלינר מרדכי יוסף ברסקי 077 2012075 ................................ 4 הדף היומי יהודה אריה, ברקוביץ 649 8148 .................................. 15/7 הדף היומי 808 3100 ............. 22 הצנחנים יהושע, גבריאלוב ישראל מנחם גבריאלוב 808 0034 .................................. 22/17 הצנחנים 077 5432011 ...... 3/7 הדף היומי יוסף דוד, גוטמן שמואל לייב גוטמן 647 9368 ...................................... 24 הצנחנים יהודה אריה לייב גוטרמן 058 3274428 ............................... 17 הדף היומי 058 3213014 ..... 3/11 הדף היומי ישראל, גוטרמן מרדכי זאב גולדפלם 077 3442588 .......................... 17/15 הדף היומי עזריאל גולדקנופף 058 3225024 ............................ 3/16 הדף היומי אברהם גולדשמיד 649 6762 ...................................... 7 הדף היומי משה צבי גיברשטיין 649 5738 .................................. 4/19 הדף היומי 647 7627 .............. 22 הצנחנים ישראל, גינזבורג חיים נטע גירש 648 2571 .................................. 24/39 הצנחנים 644 8427 ................... 9 הדף היומי ישראל, גירש פנחס יהודה גירש 649 6274 .................................. 24/34 הצנחנים אלעזר דוד, גלברג 077 2400220 .............................. 3/2 הדף היומי 800 1515 ..... 28/75 הצנחנים יצחק מאיר, גלברט 649 5153 .............. 22 הצנחנים אברהם, גליקסון 649 6662 .... 28 הצנחנים ישראל מרדכי, גלקופף 649 3959 ........................ 17 הדף היומי דוד, גפן 649 6860 .................... 22 הצנחנים , גרינצייג דב 649 9260 ................... 24 הצנחנים ראובן, גשייד יעקב שמואל דז'לדוב 647 0010 .................................. 15/8 הדף היומי 649 9757 ............. 26 הצנחנים רפאל צבי, דרנגר 644 3457 .... 26/59 הצנחנים ישראל פרץ, הוכרמן 647 5639 .... 4/14 הדף היומי אפרים זאב, הולצמן 649 9153 ........... 28 הצנחנים דב מרדכי, הולצמן ירוחם ירמיהו הורוביץ 649 5543 .................................. 24/28 הצנחנים מרדכי יהודה הלפגוט 649 3715 .................................. 13/9 הדף היומי יהודה אריה לייב הנדלס 077 3010496 ................................ 9 הדף היומי 649 4150 ........... 17 הדף היומי יצחק מאיר, הרץ חנוך העניך הרשנבוים 649 9683 .................................. 26/47 הצנחנים 072 2522039 ...................... 3 הדף היומי , וומרק 647 0746 .................. 15 הדף היומי , ויגדור יעקב אליעזר וידיסלבסקי 648 0331 .................................... 4/9 הדף היומי גבריאל וידיסלבסקי 647 3779 ...................................... 7 הדף היומי 055 6703238 ........ 3 הדף היומי פנחס אריה, וייל שמחה בונם וינברג 806 4023 .................................. 11/1 הדף היומי 649 9557 ...... 28/71 הצנחנים יששכר דב, וינגורט ברוך שרגא וינגרטן 077 2400193 ............................ 9/11 הדף היומי 648 4515 ............ 7 הדף היומי יוסף צבי, ויסבוים 644 9535 ... 9/5 הדף היומי ישראל פנחס, ויסבוים 647 0854 ......... 6/37 הדף היומי יהודה לייב, ויצמן משה יחיאל וקסשטוק 647 6927 .................................. 28/65 הצנחנים 647 3378 ...... 11/7 הדף היומי יעקב מאיר, ורדיגר פנחס חנוך ורדיגר 648 2441 .................................... 3/4 הדף היומי 649 9941 .......... 11/10 הדף היומי יצחק, זיגלבוים משה שמעון זייברט 648 7225 .................................. 24/36 הצנחנים 649 5990 ............. 26/42 הצנחנים אלעזר, זיידמן נתן נחמיה זיידמן 077 4405110 ............................ 13/3 הדף היומי 649 6090 ............ 28 הצנחנים עזריאל, זילברברג שמואל, זלוצ'בסקי 648 7453 .................................. 26/56 הצנחנים 648 7467 ..................... 4/3 הדף היומי אריה, זנד 649 7756 ............ 17/6 הדף היומי חיים לייב, חנס ישראל משה חרש 649 6586 .................................. 7/11 הדף היומי 649 6739 ....................... 28 הצנחנים צבי, חרש יצחק מאיר טאומן 055 6782534 ............................ 15/5 הדף היומי אפרים יצחק טייטלבוים 647 7923 .................................. 6/21 הדף היומי 648 7212 ................... 4 הדף היומי אסתר, טמיר 648 8912 .............. 6 הדף היומי ישראל, טראובה פנחס מנחם יודקביץ 058 3271360 ............................... 13 הדף היומי שלמה זלמן ינקלביץ 649 5737 ...................................... 4 הדף היומי 648 7452 ............... 24/22 הצנחנים אברהם, כהן אברהם מרדכי כהן 649 9859 .................................. 26/54 הצנחנים 053 3139501 ................ 3 הדף היומי נחשון, כהן 649 6180 ................ 6 הדף היומי יעקב זונדל, כץ 054 8597605 .... 11/16 הדף היומי שלמה זאב, כץ יצחק מאיר כרמל 072 2525599 ............................ 26/41 הצנחנים 644 6505 .............. 9/15 הדף היומי ישראל, כרמל אברהם ברוך לב 649 6155 .................................. 6/29 הדף היומי 649 6869 ...................... 24 הצנחנים אלעזר, לב 649 0442 ........... 7/16 הדף היומי מרדכי נחום, לב שלמה לבקוביץ 077 7005548 ................................ 6 הדף היומי 649 9353 ................. 22 הצנחנים נפתלי, לוברט 649 6130 .................. 17 הדף היומי מאיר דב, לוי 649 9456 ............... 6 הדף היומי שמעון יוסף, לוי 649 5991 .................. 28 הצנחנים יוסף צבי, לוין 647 5641 ....................... 4/4 הדף היומי דוד, לוק אברהם אבא ליברמן 077 5270383 .............................. 3/5 הדף היומי פינחס ליברמן 616 3817 .................................... 5/1 הדף היומי אברהם יצחק ליכטנשטיין 077 8831462 ............................ 26/43 הצנחנים משה יהודה לילנטל 649 7066 ...................................... 7 הדף היומי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=