מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

285 ש שירות התעסוקה - שריפת חלה שירות התעסוקה ראה טלפונים נחוצים בתחילת המדריך ובדפי מידע: משרדים ממשלתיים - ביטוח לאומי שירותי טלפון ראה בדפי מידע (כחולים) - תקשורת שעטנז בדיקה בית הוראה לעניני שעטנז n 5791032 ......................................................... 5700279 ..................................... 15 דבורה הנביאה ראה מודעתינו בסיווג זה מעבדה עירונית לבדיקת שעטנז n 6192632 ........................................ 16-18 הרב שך 6187002 .................................................... פקס 12:00-14:00 ' ב', ד 15:30-19:00 ' א', ג', ה ערב חג-סגור 11:00-12:30 ' יום ו תחנות איסוף בב"ב: 5790552 ........... משפחת ג‘יבלי 17 ק. הרצוג, גניחובסקי > בתיאום טלפוני בלבד. 054-8448772, 6777667 . , משפ' פורייס 31 קהלות יעקב > איסוף רק בחורף, בתיאום טלפוני מעבדה שע"י בעלז n 6196098 ................................................. 4 בעלז 19:00-20:00 ' א' עד ה 9:00-9:30 ' א' עד ו משמרת הבגד n יעוץ, מידע, הדרכה 5706906 ........ הרצאות ומידע לתחנות איסוף ברחבי הארץ שריפת חלה מוקד שריפת חלה n 02-6291090 ..................................................... רשימת המוקדים: אבני נזר - צרכניית גור א. בן דוד פינת קהילת יעקב גן וורשה - ליד בר כל גניחובסקי - נתיב החסד דמשק אליעזר - נעלי לייק דסלר פינת ראב"ד הרב קוק - מכולת הרב שך פינת חשב סופר השלושה - שפע ברכת השם זוננפלד - ביה"כ רמת אלחנן חבקוק ממול ביה"כ מודזי"ץ חיד"א פינת יואל חידושי הרים - נדבורנה יצחק מאיר הכהן - דואר ישמח משה ת"ת סאטמר כהנמן - שוק ירקות השומר כיכר ברטנורא לנדא - מרכז מסחרי נועם אלימלך - נתיב החסד סוקולוב פינת אבן גבירול סורוצקין ליד ביה"כ קהל חסידים קוטלר פינת סוקולוב רב אשי - שטיבלאך בית הלל רבי עקיבא פינת אלישע רמב"ם - בי"ס בית יעקב רשב"ם - לדרמן 1-800-22-36-36  ועד הרבנים הצדקה של גדולי הדור שליט"א בנשיאות פוסקי הדור - 03-5791032 /03-5700279 . בני ברק 15 רח‘ דבורה הנביאה בית הדין - הרבנים הגאונים: הרב משה הלברשטאם זצ"ל, חבר בד"צ העדה החרדית ירושלים הרב עזריאל אוירבך, רב חניכי הישיבות בית וגן ירושלים הרב יהודה סילמן, חבר בד"ץ הגר"נ קרליץ בני ברק הרב יעקב מאיר שטרן, מו"צ בבית הוראה של הגר"ש ואזנר בני ברק הרב יעקב תופיק, רב העיר ביתר 03-6192632................... 18 מעבדה עירונית רח' הרב שך 02-5371021........................... 6 מלב"ש, רח' מאה שערים 054-8453635................... קרית יובל 25 ארליך, רח' שטרן 052-7631685 ....................... 53 אליצור, ר' יונתן בן עוזיאל 052-7663411......... ( )רמת ב"ש 21/10 כהן, רח' נחל לכיש 052-7191092.......... ( )העיר הוותיקה 19 יעקובזון, בר אילן 02-5807403..................... 11/8 אליהו ניימן, רח' כף החיים 052-7175834....................... 13 לחייני, מעבדה, הרב חשין 08-9741013................................... 7 שלאס, רח' חפץ חיים 08-9960595.................................... קומה ב‘ 7 מנוביץ, הרי"ף 04-6991288................................. 17 ארנפלד, רח' השילוח 052-7600199............. קרית מאור חיים 7 וולנר, רח' צה"ל 08-9250252 ........................................ 14 מנביץ', הדובדבן 054-8476888................... 41 מאיר מפרמישלאן ‘ רוכמן, ר רשימת המעבדות המוסמכות לבדיקת שעטנז הועד הפועל: הרב צבי סוקולובסקי, ישיבת אהל יעקב ב"ב הרב משה שטיין, רב דקהל חסידים ק. הרצוג, ראש כולל קרלין סטולין ב"ב ועד רבנים ארצי: הרב נתן קופשיץ, רב שכונת מנוחה ונחלה בית שמש הרב שמואל דוד גרוס, רב דחסידי גור אשדוד הרב יהושע נויבירט זצ“ל, בית וגן ירושלים הרב יעקב מאיר זוננפלד, רב רכסים הרב מאיר קסלר, רב אב"ד קרית ספר- מודיעין עילית בני ברק: ירושלים: אלעד: בית שמש: ביתר: באר שבע: קרית ספר: תפרח: חיפה: צפת: אופקים: עמנואל: דעתינו דעת תורה שאין לסמוך על בדיקת מידגם. ובגד הטעון בדיקה שאין עליו תוית של מעבדה מוסמכת שהינו נקי משעטנז, יש למוסרו לבדיקה במעבדה מוסמכת ואין ללובשו על סמך הבטחת המוכרים שאין בו שעטנז. וע“ז בעה“ח שמואל הלוי ואזנר נסים קרליץ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=