מפתח העיר - מדריך הטלפונים החרדי של המרכז, אינדקס עסקים חרדי

מ 258 מכונים תורניים - מעונות יום מכונים תורניים - המשך מכון המאורות n להוצאת כתבי חכמי תימן 08-9302302 ................................. נס ציונה 8 ויצמן מכון הר"י פישל n 02-5322517 ....................... ירושלים 5289 . ת.ד 16 דוד 02-5326448 ................................................ פקס מכון הרמב"ם השלם n 050-8754674 ......................... ביתר עילית 7/6 ויזניץ 02-5725722 ................................................ פקס מכון זכרון המפעל להנצחת יהדות הונגריה n 6189194 . ........................................... 11 בית יוסף מכון זרע שמשון n ירושלים 66 בית שמש, צפניה 6 רבי פנחס בן יאיר 02-8080500, 052-7166450 ................................. מכון יד הרמ"ה - המרכז לרפואה עפ"י ההלכה n ע"ש הגר"מ הלברשטאם זצ"ל בנשיאות הגר"מ דייטש 02-5715727 ............. י-ם 5513 . ת.ד 4 הרב בצלאל ז'ולטי 02-5715726 ................................................ פקס מכון ירושלים n 02-6510627 .................. ירושלים 43295. ת.ד 50 אלקבץ 02-6540503 ................................................ פקס מכון כלכלה על פי ההלכה n 02-5701447 פקס: ..................... ירושלים 45321 . ת.ד ‏ mkapha@gmail.com . ..................................... מייל מכון לב הנחל n 02-5712385, 052-7653662 ....... (כולל ברסלב) 5 אלשיך מכון להדפסת ספרי ראשונים ואחרונים n שע"י ישיבת חברת "אהבת שלום" 02-5370212 .................. י-ם 12 לוי יצחק מבארדיטשוב מכון למצוות התלויות בארץ n בראשות הרב ש.ז. רווח 9030580 . ........................... אלעד 176 , ת.ד 4 ר' עקיבא מכון מאור ישראל n 02-6550550 ................................ ירושלים 45 הקבלן מכון מדעי טכנולוגי להלכה n 02-6424880 ................... ירושלים 16121 . ת.ד 1 הפסגה 02-6420949 ................................................ פקס מכון מעינות הלוי n 5798836 . .................... בני ברק 1550 . ת.ד 10 וילקומירר 5798830 . .................................................... פקס מכון מראה יחזקאל n ספרי אדמור"י בית דעעש 02-5836020 ........................... בית שמש 16 אור שמח מכון עבודה ברורה n באור סוגיות הגמרא ודברי הראשונים, קבצי מפרשים 02-6576577 .......................... ירושלים 21 שאול המלך מכון עליות אליהו n הוצאת ספרים 02-5387119 .............................. ירושלים 18652 . ת.ד מכון שם עולם n 5701977 . ................................................. 5 שח"ל מכון שער המשפט n 02-5371211 ............................ ירושלים 22 אבן האזל מכון תורני פומבדיתא n 02-5023313 ...................... ביתר עילית 28/7 ר' עקיבא מכון תורת הקרבנות n 6183447 . ......................................................... 077-2261034 .......................................... קו מידע הפצת לימוד דיני הקרבנות וביהמ"ק מרכז עולמי להפצת תורת אור החיים הקדוש n 052-7663229, 052-7141964 ................... 29 צירלזון נחלת צבי -מעיינות הבעש"ט n מכון להפצת תורת החסידות 055-6773767, 050-4114580 ................. 1 אמרי ברוך בתיאום טלפוני עמקה של הלכה n 054-8449088 .................................... ערד 664 . ת.ד 664osa@gmail.com 077-4704641 ......... פקס ראש פינה n להאדרת שו"ע אבן העזר וספרים נלווים ירושלים 2 דברי חיים 02-6423226 ....................... ירושלים 18 משרד: הפסגה שפתי צדיקים n מכון לחקר החסידות 02-5388667, 052-7632839 ...... ירושלים 33 עזרת תורה תמיר - תרבות מורשת יהדות רומניה n מכון חכמי רומניה, ספריה ע"ש גדולי רומניה 5747401 טלפקס: ........................................ 11 רימון מס הכנסה ראה בדפי מידע (כחולים): משרדי ממשלה - מס הכנסה מס ערך מוסף ראה בדפי מידע (כחולים): משרדי ממשלה - מע"מ מעבדות שעטנז ראה בדפי מידע (כחולים): שעטנז מעונות יום ראה גם בדפי מידע (כחולים): גני ילדים, ובדפי העירייה (סגולים) בתחילת המדריך 5799586, 052-6884475 ......... 5 אביעד אהלי אברהם n 5781832 . .................................................... פקס 073-2394670, 052-7126053 ..... 51 עזרא אור החיים n 073-2394405 ...................................... משרד ראשי 5702529 . .......................... 7 ראדזמין אור ירושלים n 6514088 . ....................... 11 אברבנאל בית חלומותי n 5748576 . ................................................ 19 בארי 5780038 . ............................................... 5 ישעיהו 053-3126010, 050-4132048 ... 26 הירדן בית יהודית n 6771308 . ....... פ. אמרי חיים 25 קיבוץ גלויות בית יעקב n 6338888 . ...................... 28 משרד: ר' עקיבא דובדבן n 5798882 . ................................... 15 מעון: דוד מכלוף 5743831 . ...................... 118 השומר הבון בון במעון n הועד למען הילד העולה – נשי אגו"י n 6761951 . ................................................. 6 זמבא 6746347 . ......... 9 (גלית עטרי) האי גאון הליכות שרה n 052-7118997 ................. 6 ישמעאל המעון הקסום n 6197567 . . 16 (מינה פלדמן) בן עזאי התפתחות לפעוט n 6770669 . ........... 43 (מרים כהן) עזרא ויז'ניץ - יהלום n 5746663 . ................. 6 (שורי רוט) תורת חיים ויז'ניץ n 5549675 . ........................................... 1 תורת חיים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=